VOLTERRA, ενεργεια

H Volterra, πιστή στο όραμά της για συνεχή ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας και των καταναλωτών και θέλοντας να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε περισσότερες πόλεις της ελληνικής επικράτειας, ως πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, δημιούργησε το 2018 ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο δίκτυο καταστημάτων ενέργειας Volterra Shops.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ

Το σύστημα Franchise εξασφαλίζει ένα πολύ ισχυρό πλαίσιο ανάπτυξης για το παρόν και το μέλλον των συνεργατών - δικαιοδόχων του δικτύου της Εταιρείας, συνδυάζοντας την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και τη συνεχή υποστήριξη μαζί με ένα ανταγωνιστικό σύστημα αμοιβών και bonus. Η Volterra παρέχει στον franchisee πλήρη υποστήριξη, τόσο πριν από την έναρξη της επιχείρησής του, όσο και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, σε μια σειρά από τομείς:

  • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του χώρου και μοντέρνο design

  • Νομική και λογιστική καθοδήγηση του επιχειρηματία

  • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση του franchisee και του προσωπικού του Volterra shop στις λειτουργίες του καταστήματος, τα συστήματα διαχείρισης και την εξυπηρέτηση πελατών

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας από τα εξειδικευμένα στελέχη της Volterra, σε θέματα πωλήσεων, οργάνωσης και λειτουργίας των καταστημάτων

Βιοφιλικός σχεδιασμός καταστημάτων

Ο σχεδιασμός των Volterra Shops χαρακτηρίζεται έντονα από το στοιχείο της οικολογίας, αντικατοπτρίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία και τις αρχές της εταιρείας, ενώ η αισθητική τους βασίζεται στην αρμονική και ορθολογική σχέση της Volterra με το περιβάλλον, την οικονομία και το κοινωνικό σύνολο, που αποτελεί και αδήριτη  προτεραιότητα στο σύνολο της λειτουργία της. Άλλωστε, η προστασία του περιβάλλοντος είναι κομβική, καθώς η Volterra παράγει ενέργεια αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Λίγα λόγια για την Volterra A.E.

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, η Volterra πρωτοπορεί στους τομείς της παραγωγής, της εμπορίας και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό, ισχυρή κεφαλαιακή βάση, εξωστρέφεια και συσσωρευμένη εμπειρία, η Εταιρεία είναι σήμερα ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς ενέργειας και παρόχους συνδυαστικών πακέτων ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, καθώς και υπηρεσιών που απαντούν στις σύγχρονες ενεργειακές ανάγκες τόσο οικιακών καταναλωτών όσο και επιχειρήσεων.

Ένα από τα ισχυρότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Volterra είναι ότι παράγει η ίδια μέρος της ενέργειας που εμπορεύεται και προμηθεύει. Στον τομέα της παραγωγής, η Εταιρεία διαθέτει ένα εξαιρετικά ευρύ χαρτοφυλάκιο αδειοδοτημένων έργων παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ανά την Ελληνική επικράτεια. Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής της στρατηγικής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επενδύσεων με γνώμονα την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση ενός πράσινου μέλλοντος.

Παράλληλα, η Volterra, αξιοποιώντας τη μεγάλη της εμπειρία στο διασυνοριακό εμπόριο, διακινεί σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας σε εισαγωγές και εξαγωγές, αυξάνοντας συνεχώς τον όγκο του διακινούμενου  φορτίου. Η Εταιρεία κατέχει άδεια ισχύος 300MW, καλύπτοντας επαρκώς τις ανάγκες νοικοκυριών και εμπορικών καταστημάτων Χαμηλής Τάσης, αλλά  και τις αυξημένες ανάγκες επιχειρήσεων και βιομηχανιών Μέσης Τάσης. Χάρη στο υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και τα ανταγωνιστικά πακέτα που προσφέρει,  η Volterra αποτελεί σήμερα τον προτιμητέο πάροχο επαγγελματιών και επιχειρήσεων, σύμφωνα με έρευνες ικανοποίησης καταναλωτών.

Βασικός μέτοχος της Volterra είναι ο διεθνής κατασκευαστικός όμιλος AVAX. Η AVAX A.E. κατέχει σημαντικό χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων, έργων παραχώρησης και λειτουργίας στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

FRANCHISE FACTS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ: 60 - 80 τ.μ.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ:

Διαμόρφωση: από 25,000 Ευρώ

Εξοπλισμός/Επίπλωση: 10.000 Ευρώ

Κεφάλαιο Κίνησης: από 8.000 Ευρώ

ENTRY FEES: 15.000 Ευρώ

ROYALTIES: 2%

MRK FEES: 1%

# ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: 3

# FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: 15

# SHOP IN SHOP ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: 1