VOLTERRA, ενεργεια

Το 2018 η εταιρεία δημιούργησε το δυναμικά αναπτυσσόμενο δίκτυο καταστημάτων ενέργειας Volterra Shop, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο σε όλες τις κατηγορίες πελατών, από Νοικοκυριά και Εμπορικά καταστήματα Χαμηλής Τάσης έως και επιχειρήσεις και βιομηχανίες Μέσης Τάσης. Το καινοτόμο σύστημα Franchise των Volterra Shop απόλυτα εναρμονισμένο με την επιχειρησιακή κουλτούρα λειτουργίας της Volterra, σε συνδυασμό με την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, τη συνεχή και ποιοτική υποστήριξη και το ανταγωνιστικό σύστημα αμοιβών και bonus που προσφέρει, οδηγούν σε ένα πολύ δυναμικό και σίγουρο πλαίσιο ανάπτυξης για το παρόν και το μέλλον των συνεργατών - δικαιοδόχων του δικτύου της.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ

Η VOLTERRA A.E. δραστηριοποιείται στους τομείς της παραγωγής, της εμπορίας και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στον τομέα της παραγωγής, η εταιρία διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο αδειοδοτημένων έργων (συνολικής ισχύος περίπου 340MW), μερικά εκ των οποίων βρίσκονται σε λειτουργία και άλλα υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε διάφορα στάδια ωρίμανσης, σε πολλές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας. Όλα τα έργα αφορούν την ανάπτυξη μονάδων παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Στον τομέα της εμπορίας, η εταιρία συμμετέχει στο διασυνοριακό εμπόριο, διακινώντας σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας σε εισαγωγές και εξαγωγές. Πρόσφατα συνεργαζόμενη και με καινούργιες εταιρείες αυξάνει συνεχώς τον όγκο της διακινούμενης ενέργειας. Οι δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν ετήσια, μηνιαία, αλλά και ημερήσια συμβόλαια διακίνησης κυρίως με των διασυνδεμένων χωρών, της Ιταλίας, της Βουλγαρίας και της FYROM. Στον τομέα της Προμήθειας, η εταιρία κατέχει άδεια ισχύος έως 300MW παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις κατηγορίες πελατών, από νοικοκυριά και εμπορικά καταστήματα Χαμηλής Τάσης έως και επιχειρήσεις και βιομηχανίες Μέσης Τάσης. Ενδεικτικά, στο χαρτοφυλάκιο των πελατών της περιλαμβάνονται κατοικίες, αλυσίδες καταστημάτων αλλά και τοπικά καταστήματα, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες, κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων αλλά και σημαντικές βιομηχανίες. Τέλος, το 2018, με την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, η εταιρεία εντάσσει στις δραστηριότητές της και την προμήθεια φυσικού αερίου, καλύπτοντας τις ανάγκες υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών πελατών σε φυσικό αέριο. Μέτοχος της εταιρείας είναι ο διεθνής κατασκευαστικός όμιλος AVAX Α.Ε. Η AVAX Α.Ε. κατέχει σημαντικό χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων, έργων παραχώρησης και λειτουργίας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

2010

o Η Volterra A.E. δημιουργήθηκε το 2010 και ήταν το αποτέλεσμα της στρατηγικής κοινοπραξίας 50:50 των ομίλων SORGENIA SpA - της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ιταλία – και της AVAX Α.Ε. - που είναι μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα, με παρουσία σε 5 ακόμη χώρες της Ευρώπης, Μέση Ανατολή και Αφρική. Η Volterra ήταν το όχημα μέσω του οποίου οι δύο όμιλοι στόχευαν να αναπτυχθούν στην αγορά της ενέργειας στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Η εταιρεία είχε εμπλοκή σε όλες τις μορφές και τρόπους παραγωγής ενέργειας, με προτεραιότητα στην ανάπτυξη μονάδων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

2017

Το 2017, η AVAX, θέλοντας να εισέλθει ακόμα πιο δυναμικά στον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα, εξαγόρασε το 50% των μετοχών που κατείχε η Sorgenia SpA και ως εκ τούτου γίνεται βασικός μέτοχος της Volterra ΑΕ με ποσοστό 100%.

Πελατειακό κοινό - Στόχος

Στο χαρτοφυλάκιο των πελατών της περιλαμβάνονται κατοικίες, σημαντικές βιομηχανίες, αλυσίδες καταστημάτων αλλά και τοπικά καταστήματα, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες αλλά και κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων.

ΠΡΟΝΟΜΙΑ FRANCHISE

Η Volterra παρέχει στον franchisee εξελιγμένη τεχνογνωσία (Know-how) και πλήρη υποστήριξη πριν από την έναρξη: επιλογή ενδεδειγμένου σημείου καταστήματος, διαπραγμάτευση για τους όρους ενοικίασης, αρχιτεκτονικά σχέδια, κατασκευαστικές εργασίες και παράδοση καταστήματος (Turn Key), νομική και λογιστική καθοδήγηση, ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη λειτουργία του καταστήματος, πλατφόρμες καταχώρησης νέων πελατών, ελέγχου & καταγραφής πωλήσεων και όλα αυτά συνδυαστικά με ένα άκρως ανταγωνιστικό σύστημα αμοιβών και bonus. Επίσης, η εταιρεία παρέχει συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας από τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας (πωλήσεις, οργάνωση και λειτουργία, εξυπηρέτηση πελατών, μηχανογράφηση, management, ενέργειες local store marketing, διακίνηση αποστολών κλπ). Σε επίπεδο Marketing, ανά τακτά χρονικά διαστήματα η εταιρεία υλοποιεί διαφημιστικά κύματα ενεργειών σε πανελλαδικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο.

FRANCHISE FACTS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ: από 40 τ.μ.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: από 25,000 Ευρώ

ENTRY FEES: απόο 10,000 Ευρώ

ROYALTIES: 2%

MRK FEES: 1%

Εταιρικά Καταστήματα: 1

Καταστήματα Franchise: 19

Shop in Shop: 1

 

 

FA2019

No Internet Connection