FwhiteRoboto

Ανακαλύψτε μια νέα ανατρεπτική στρατηγική ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του franchising, απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας και κατακτείστε την αγορά!

 • Last Modified: Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018.

FB1  PArat

Τα 10 βήματα της ανάπτυξης

Τα ποσοστά αποτυχίας συστημάτων franchise είναι αναμφισβήτητα μικρά, όχι, όμως, αμελητέα. Το 20% των δικαιοπάροχων που λειτουργούσαν, στη χώρα μας, το 1996, κατά την διάρκεια του 1997, είτε έπαψαν να ασχολούνται με το franchise, είτε έκλεισαν. Με σκοπό την αποτελεσματική και στοιβαρή ανάπτυξη μέσω franchise, και στηριζόμενη στην μεγάλη εμπειρία της τόσο σε θέματα Franchise, όσο και στο τομέα των Προτύπων Συστημάτων Διοίκησης, η FBS - Franchise Business Services, δημιούργησε το 2000 και έχει υιοθετήσει και συγκεκριμένη Μεθοδολογία Ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει δέκα (10) φάσεις.

Διαβάστε περισσότερα: Τα 10 βήματα της ανάπτυξης

Comment (0) Hits: 16061

Ορολογία

Η βασική ορολογία του franchising.

Διαβάστε περισσότερα: Ορολογία

Comment (0) Hits: 5669

The Franchise Market in Greece

Η κριτική ανάλυση του θεσμού του franchising ως τρόπου επιχειρηματικής ανάπτυξης & δραστηριοποίησης φανερώνει τόσο πλεονεκτήματα και δυνατά σημεία, όσο αδυναμίες και σημεία όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές την ταχεία ανάπτυξη του θεσμού του franchising, καθώς και τις ευοίωνες προοπτικές του για τη χώρα μας. Στο ανά χείρας άρθρο θα προσπαθήσουμε να οριοθετήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο ενεργοποιούνται όλες οι σχετικές με το franchising δραστηριότητες, καθώς και τους εμπλεκόμενους φορείς και παράγοντες. Ως θεσμός το franchising αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο ανάπτυξης δικτύων λιανικής, ο οποίος δρα πολλές φορές παράλληλα ή συμπληρωματικά με την ανάπτυξη με ιδιόκτητους πόρους και μέσα.

Διαβάστε περισσότερα: The Franchise Market in Greece

Comment (0) Hits: 8295

The Uniform Franchise Offering Circular - UFOC

Οι κατευθυντήριες οδηγίες κατά UFOC που αφορούν στην παρουσίαση των Συστημάτων Franchise χρησιμοποιούνται κατά την διαμόρφωση των Ενημερωτικών Φακέλων των δικαιοπαρόχων εταιρειών. Ωστόσο, η έως τώρα πρακτική δείχνει ότι ελάχιστοι σύμβουλοι και δικαιοπάροχοι έχουν υιοθετήσει τις σχετικές οδηγίες με σκοπό την διευκόλυνση του έργου τους αναφορικά με τον «κόπο» σύνταξης ενός πλήρους ενημερωτικού φακέλου και απλά ακολουθούν τις ελάχιστες προδιαγραφές εστιασμένες κυρίως στο marketing, στην προσπάθεια δηλαδή να παρουσιάσουν όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό το εκάστοτε franchise concept.

Διαβάστε περισσότερα: The Uniform Franchise Offering Circular - UFOC

Comment (0) Hits: 2490

FAQs

Η Δικαιόχρηση ως φιλοσοφία επιχειρηματικής δραστηριοποίησης χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά πλεονεκτήματα, που συντελούν στην ταχεία και στιβαρή ανάπτυξη και την αναδεικνύουν ως το απόλυτο μέσο έκφρασης της επιχειρηματικότητας, διασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις και δημιουργώντας σημαντικές υπεραξίες.

 

Franchise

Το Franchise αποτελεί έναν αποδεδειγμένα επιτυχημένο εργαλείο, στρατηγική και φιλοσοφία επιχειρηματικής ανάπτυξης, που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και αποδόσεις.

Διακρίνονται δύο μέρη, ο δικαιοπάροχος (ή μητρική εταιρεία ή δότης ή franchisor) και ο δικαιοδόχος (ή λήπτης ή franchisee). Ο πρώτος εκ των δύο έχει σχεδιάσει, δημιουργήσει, δοκιμάσει και τυποποιήσει ένα σύνολο πρακτικών, ιδεών, συνεργατών, προμηθευτών, προϊόντων που συνιστούν την επιχειρηματική ιδέα του (ή business concept). Επιπλέον, έχει καθιερώσει μεθόδους για να βελτιώνει συνέχεια την ιδέα του και για να υποστηρίζει τους συνεργάτες – δικαιοδόχους του, οι οποίοι πιστεύοντας στην επιχειρηματική πρότασή του και στις υποδομές του, εντάσσονται στο δίκτυο franchise που δημιουργεί απολαμβάνοντας μια σειρά από προνόμια που τους διασφαλίζουν ταχεία και σχετικά σίγουρη επιχειρηματική δραστηριοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα: FAQs

Comment (0) Hits: 2782

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις επιτυχίας και οι προσδοκίες της δικαιόχρησης
 2. Franchise Concept Book
 3. Τι πρέπει να περιέχει ένα Σύστημα Franchise;
 4. ENTRY FEES
 5. Τι είναι οι συμφωνίες δικαιόχρησης (franchising);
 6. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος δικαιόχρησης και ποιές είναι οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών;
 7. Πώς αντιμετωπίζονται οι συμφωνίες δικαιόχρησης (franchising) στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού;
 8. Τι είδους περιορισμούς περιλαμβάνουν οι συμφωνίες δικαιόχρησης;
 9. Πότε δημιουργεί πρόβλημα στον ανταγωνισμό ένα σύστημα δικαιόχρησης;
 10. Με βάση ποιούς κανόνες αξιολογούνται οι συμφωνίες δικαιόχρησης υπό το πρίσμα του δικαίου ανταγωνισμού;
 11. Με ποιο τρόπο παρεμβαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού;
 12. Επιτρέπεται ο καθορισμός της τιμολογιακής πολιτικής του Δικαιοδόχου από τον Δικαιοπάροχο;
 13. Ποιοί είναι οι έμμεσοι τρόποι καθορισμού και ελέγχου εφαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής του Δικαιοδόχου;
 14. Επιτρέπεται ο ορισμός προτεινόμενων ή/και ανώτατων τιμών;
 15. Επιτρέπεται ο περιορισμός των αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ δικαιοδόχων ενός συστήματος δικαιόχρησης;
 16. Επιτρέπεται η θέσπιση υποχρέωσης μη ανταγωνισμού του Δικαιοδόχου μετά τη λήξη της σύμβασης με τον Δικαιοπάροχο;
 17. Ποιό το όφελος τήρησης των κανόνων δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού στις συμβάσεις δικαιόχρησης;
 18. Τι πρέπει να κάνω αν είμαι Δικαιοπάροχος;

Ενημερωθειτε πριν αποφασισετε!

Διαθέτουμε την πληρέστερη και πλέον αξιόπιστη βάση γνώσης για το franchising, με άρθρα αναφοράς, έρευνες, συμβουλές, νομικά θέματα, με την έγκυρη υποστήριξη του Νο1 περιοδικού για το franchise και του Παρατηρητηρίου Franchise.

NEED HELP? (x)
1000 χαρακτήρες αριστερά
ΔΩΡΕΑΝ Ε-ΒΟΟΚ
1000 χαρακτήρες αριστερά