franchise εταιρεία

Έχοντας, λοιπόν, βρει αυτό που αναζητάμε, την τέλεια επιχειρηματική πρόταση, πάντα μέσα στον προϋπολογισμό μας, αξιοποιώντας τις γνώσεις και εμπειρία μας και σεβόμενοι τους περιορισμούς μας, καταλήγουμε στην εις βάθος διερεύνηση τόσο του επιχειρηματικού συστήματος, όσο και της μητρικής εταιρείας, καθώς αυτά τα δυο είναι στενά αλληλένδετα.

Πρώτος πυλώνας το επιχειρηματικό σύστημα: ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, νεωτεριστικά χαρακτηριστικά, διαφοροποιητικά στοιχεία, εκτίμηση εσόδων, περιθώρια κέρδους, κόστος λειτουργίας, προοπτικές και τάσεις, ανταγωνισμός, εξάρτηση από προμηθευτές, απειλές από αλλαγές στην αγορά, στη νομοθεσία κ.λπ.

Κανόνας: μη παρασυρθείτε!

Δεύτερος πυλώνας η μητρική εταιρεία: η γνώση, εμπειρία, πίστη, πάθος, δέσμευση, αφοσίωση του/των ιδρυτή – επιχειρηματία – βασικό μέτοχο, οι υποδομές, η στελέχωση, τα συστήματα, η κουλτούρα, οι δυνατότητες υποστήριξης σε συνδυασμό με τις ανάγκες αυτής.

Η μητρική εταιρεία είναι αυτή που έχει τυποποιήσει το επιχειρηματικό concept σε σύστημα, αυτή που το εξελίσσει, το παρακολουθεί και το υποστηρίζει.

Διακρίνουμε 8 θεμελιώδη βήματα από την αναζήτηση του κατάλληλου franchise μέχρι την έναρξη της επιχείρησής σας και πρέπει να γίνουν με προσοχή:

  1. Επιλογή: Πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επιλογή σας για franchise. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα οικονομικά μέσα σας και δυνατότητες, τις δεξιότητές σας, το ενδιαφέρον σας και την αγορά όπου σκοπεύετε να δραστηριοποιηθείτε. Οι επιλογή σας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες και στόχους τους.

  2. Αξιολόγηση: Πρέπει να αξιολογήσετε και να αναλύσετε όχι μόνο αν υπάρχει ανταγωνισμός στην περιοχή, αλλά και η συνολική πορεία, οι ανάγκες των καταναλωτών, οι τάσεις και οι προοπτικές του κλάδου.

  3. Αξιολόγηση: Εκτός από τα τυπικά κόστη εκκίνησης, πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα entry fees, τα royalties και άλλες αμοιβές (π.χ. εκπαίδευση, αρχιτεκτονική μελέτη, εγγυήσεις, αρχικό εμπόρευμα, εγγυήσεις ενοικίων, κόστος για άδειες λειτουργίας) που μπορεί να απαιτούνται.

  4. Επιχειρηματικό Σχέδιο: Ένα καλά συνταγμένο επιχειρηματικό σχέδιο είναι κρίσιμο για την επιτυχία σας. Πρέπει να συμπεριλάβετε στόχους, προβλέψεις, στρατηγικές μάρκετινγκ, και πολλά άλλα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην καλή λειτουργία της επιχείρησής σας.

  5. Σύμβαση Franchise: Λάβετε χρόνο να διαβάσετε και να κατανοήσετε τη σύμβαση δικαιόχρησης προτού την υπογράψετε. Επίσης, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθήσετε, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά σας.

  6. Νομική Μορφή: Η επιλογή του σωστού τύπου επιχειρηματικής οντότητας είναι σημαντική. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορεί να πρέπει να δημιουργήσετε μια ατομική επιχείρηση, μια ΟΕ ή ΕΕ, μια ΕΠΕ ή μια ΙΚΕ (συνήθως) ή και μια ΑΕ (σπάνια).

  7. Επαγγελματικός Χώρος: Σίγουρα θα λάβετε οδηγίες από τον Δικαιοπάροχο σχετικά με το είδος του χώρου που θα χρειαστείτε όσον αφορά το μέγεθος, τη θέση του, την διαρρύθμισή του, όπως και το εύρος των μισθωμάτων και το πιο πιθανό είναι να σας προτείνει καταστήματα ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση το κατάστημα που θα μισθώσετε θα πρέπει να αρέσει σε εσάς και να το εγκρίνει ο Δικαιοπάροχος.

  8. Προσωπικό: αμέσως μετά τη μίσθωση του καταστήματός σας θα πρέπει να αρχίσετε να αναζητάτε υπαλλήλους. Ο Δικαιοπάροχος θα έχει ήδη διαμορφώσει περιγραφές θέσεων εργασίας και απαιτούμενες δεξιότητες, επομένως θα είναι ευκολότερο να δημοσιεύσετε τις θέσεις εργασίας και να ξεκινήσετε την αναζήτηση καλών υπαλλήλων. Ο Δικαιοπάροχος ενδέχεται, δε, να διαθέτει ένα εσωτερικό σύστημα ανάρτησης θέσεων εργασίας και σίγουρα θα σας υποστηρίξει στην αξιολόγηση του προσωπικού σας, και στη συνέχεια θα αναλάβει την πλήρη εκπαίδευσή του.

Η έναρξη μιας επιχείρησης franchise είναι πολύ πιο εύκολο από την έναρξη μιας επιχείρησης από το μηδέν, καθώς η συνεργασία με τον Δικαιοπάροχο σας δίνει – αν μη τι άλλο - την άνεση χρόνου να εστιάσετε σε σημαντικές πτυχές της επιχείρησής σας.

Η αρχική επικοινωνία με τον franchisor και η ανταπόκρισή του είναι σημαντικές για να κατανοήσετε πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη εταιρεία και το πόσο ενδιαφέρεται να υποστηρίξει τους νέους franchisees.

Ερωτήσεις προς τον franchisor: Προετοιμάστε μια λίστα ερωτήσεων που σας ενδιαφέρουν και που θέλετε να υποβάλετε στον franchisor κατά τη διάρκεια της συνομιλίας σας. Αυτές οι ερωτήσεις μπορεί να αφορούν την ιστορία της εταιρείας, το μοντέλο του franchise, την υποστήριξη που παρέχει, τα χρηματοοικονομικά δεδομένα και άλλα.

Κατανόηση της κουλτούρας της εταιρείας: Προσπαθήστε να κατανοήσετε την κουλτούρα και τις αξίες του franchisor, καθώς αυτές θα επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας του franchise.

Εξασφάλιση της υποστήριξης: Ερευνήστε πως η εταιρεία παρέχει υποστήριξη στους franchisees, όπως εκπαίδευση, ενέργειες μάρκετινγκ, και τεχνική υποστήριξη.

Αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης: Ερευνήστε την οικονομική κατάσταση του franchisor και του δικτύου του, καθώς αυτό είναι κρίσιμο για την ασφάλεια της επένδυσής σας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, αφήστε επίσης αρκετό χώρο για τον franchisor να σας ερωτήσει σχετικά με τις προσωπικές σας δεξιότητες, την εμπειρία και τις οικονομικές σας δυνατότητες. Αυτό θα τον βοηθήσει να κατανοήσει εάν είστε κατάλληλος για το franchise του. Με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες, θα είστε σε καλύτερη θέση να αποφασίσετε εάν το συγκεκριμένο franchise είναι το σωστό για εσάς.

Tips

Η επιλογή ενός κατάλληλου franchise και η διαδικασία ελέγχου είναι κρίσιμης σημασίας για τη μελλοντική επιτυχία της επιχείρησής σας.

Η επίσκεψη σε διάφορα καταστήματα του δικτύου και η παρατήρηση της λειτουργίας τους μπορεί να σας προσφέρει πολλές πολύτιμες πληροφορίες. Αυτή η προσέγγιση σάς επιτρέπει να αξιολογήσετε τη συνολική ατμόσφαιρα, την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τη σχέση με τους πελάτες και γενικότερα την επιτυχία των καταστημάτων. Η επαφή με άλλους franchisees μπορεί να σας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές από ανθρώπους που έχουν ήδη βιώσει την εμπειρία του franchise. Μπορείτε να μάθετε για τα προβλήματα και τις επιτυχίες τους και να αποκτήσετε μια πιο πλήρη εικόνα του τι σημαίνει να είστε ένας franchisee.

Επιπλέον, συγκρίνοντας τις λειτουργίες του δικαιοπάροχου με αυτές των ανταγωνιστών του, μπορείτε να αξιολογήσετε την ανταγωνιστικότητα του franchise και να καταλήξετε σε πιο ενημερωμένη απόφαση σχετικά με την επένδυσή σας.

Η σημασία της αλληλεπίδρασης με τον δικαιοπάροχο δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Η ικανότητά σας να επικοινωνείτε εύκολα με τον δικαιοπάροχο, να έχετε πρόσβαση σε διάφορους εκπροσώπους της εταιρείας και να νιώθετε άνετα, να θέτετε ερωτήσεις και να ζητάτε υποστήριξη είναι σημαντικά για την επιτυχία σας ως δικαιοδόχος.

Αφού εσείς και ο δικαιοπάροχος αποφασίσετε να συνεργασθείτε, είναι σημαντικό να κατανοήσετε όλες τις χρεώσεις και τα έξοδα που σχετίζονται με την επένδυσή σας, καθώς και το πώς θα χρησιμοποιηθεί το κεφάλαιο σας.

Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη σας ότι το franchise προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες, αλλά έρχεται με τους οικονομικούς κινδύνους και τις υποχρεώσεις. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να επενδύσετε όχι μόνο οικονομικά, αλλά και σε πόρους όπως χρόνο και ενέργεια για να κάνετε την επιχείρησή σας να λειτουργεί με επιτυχία. Καλή τύχη με τη διαδικασία επιλογής και τη μελλοντική επιχειρηματική σας προσπάθεια στον κόσμο του franchise!

Διαθέτουμε εξαιρετική εμπειρία και κορυφαία τεχνογνωσία από το 1990.

Διαδραματίζουμε πρωταγωνιστικό, θεσμικό και ηγετικό ρόλο στο franchise από το 1998.

Έχουμε συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία των μεγαλύτερων αλυσίδων franchise.

Υποστηρίζουμε τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και πλέον καινοτόμα concepts.

Αποτελεί χαρά μας και δουλειά μας να σας καθοδηγήσουμε με επιτυχία και ασφάλεια στο ταξίδι του franchise!

Καλέστε μας στο 2106540681 ή επικοινωνήστε μαζί μας στο

Θέλω να ενημερωθώ αναλυτικά