ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ FRANCHISE

Με εμπειρία ως σύμβουλοι από το 1990 και με πρωταγωνιστικό, θεσμικό και ηγετικό ρόλο στο franchising από το 1998, έχουμε συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία των μεγαλύτερων αλυσίδων και υποστηρίζουμε τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και πλέον καινοτόμα concepts.

Έχουμε τον τρόπο μας...

Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε καθιερωθεί ως ο μοναδικός ενιαίος φορέας παροχής υπηρεσιών franchise, διαδραματίζοντας παράλληλα τον ρόλο του franchise trendsetter, και συνεχίζουμε να συνεισφέρουμε καταλυτικά τόσο στην ανάπτυξη των μεγαλύτερων brands στην χώρα μας, όσο και στην εδραίωση του θεσμού.

Σύμβουλοι Franchise

Doing Franchise Business

FB 83 photo coverTo franchising, ειδικά σήμερα εν μέσω κρίσης, έχει αναδειχθεί αφενός ως η ιδανική στρατηγική για τις εταιρείες που διαθέτουν ένα δυνατό concept και επιθυμούν ταχεία ανάπτυξη, με μειωμένο ρίσκο και ελάχιστες επενδύσεις, και αφετέρου ως η πλέον βιώσιμη και σίγουρη επιλογή ως αυτο-απασχόληση για όσους αναζητούν ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον.

Η WiZION GROUP με εξειδίκευση στο franchising από 1998, συνεισφέροντας καταλυτικά στην ανάπτυξη των πλέον καταξιωμένων brands και εκπροσωπώντας τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αλυσίδες, εκδίδει το FRANCHISE BUSINESS – το Νο1 περιοδικό στην Ελλάδα, διαχειρίζεται το Franchise.GR – Νο1 σε όλες τις μηχανές αναζήτησης και το Franchising.GR με μοναδικές δυνατότητες αναζήτησης βάση επένδυσης, κλάδου, entry fees κ.ο.κ. διοργανώνει από το 2008 τα ΒΡΑΒΕΙΑ FRANCHISE, έχει ιδρύσει το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ FRANCHISE, προετοιμάζει και αναπτύσσει αλυσίδες franchise μέσω της συμβουλευτικής FBS – Franchise Business Services.

Ο ρόλος μας δεν αφορά μόνο στην ταχεία ανάπτυξή σας, αλλά και στην στιβαρή δημιουργία ισχυρών δικτύων, υποστηρίζοντάς σας στις λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά και παράλληλα διασφαλίζοντάς σας από τις παθογένειες του franchising, όπως τις έχουμε βιώσει κατά τη πολύχρονη ενασχόλησή μας.

Παρέχουμε πλήρεις, ολοκληρωμένες, καθετοποιημένες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Με εμπειρία ως σύμβουλοι από το 1990 και με πρωταγωνιστικό, θεσμικό και ηγετικό ρόλο στο franchising από το 1998, έχουμε συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία των μεγαλύτερων αλυσίδων και υποστηρίζουμε τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και πλέον καινοτόμα concepts.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2106540681 ή στο

FBS logo 2017 small

Η εταιρεία μας αποτελεί τον πλέον ολοκληρωμένο και κορυφαίο φορέα παροχής υπηρεσιών franchise, το οποίο θεωρούμε ότι αποτελεί α/ μονόδρομο για κάθε νέο επιχειρηματία που ενδιαφέρεται να ανοίξει το δικό του κατάστημα και β/ μοναδική διέξοδο για όποιον επιθυμεί να αυξήσει το οικογενειακό του εισόδημα και να απεγκλωβιστεί από τα δεσμά της ανεργίας. Γεγονότα που έχουν οδηγήσει στην ραγδαία αύξηση της δημοτικότητας του θεσμού.

Ενημερωση ενδιαφερομενων Franchise

Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων διερευνά διάφορες επιλογές με στόχο την αύξηση του εισοδήματος, την εύρεση εργασίας ή την αξιοποίηση, διασφάλιση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Σε αυτό το πλαίσιο κοντά ένα εκατομύριο Έλληνες διερευνούν την προοπτική να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω franchise, κυρίως υπό τη λογική της αυτοαπασχόλησης.

Καθοδήγηση επιλογής franchise

Η FBS παρέχει όχι μόνο πλήρη ενημέρωση για τα συστήματα franchise που έχει αναλάβει, τα οποία ξεπερνούν τα 60, αλλά και διασφαλίζει την επιτυχημένη επιλογή των ενδιαφερομένων, παρέχοντας ολοκληρωμένη προσέγγιση κατά την διαδικασία αξιολόγησης των διαφορετικών επιχειρηματικών προτάσεων, ώστε η τελική επιλογή να καλύπτει τόσο τις ανάγκες, όσο και τις δυνατότητές σας.

Τα διάφορα χαρακτηριστικά των υποψήφιων δικαιοδόχων αναλύονται κατάλληλα και διερευνάται η πλέον ιδανική σχέση Δυνατοτήτων και Προσδοκιών.

  • Οι Δυνατότητες των ενδιαφερομένων αφορούν στοιχεία όπως εμπειρία, ηλικία, διαθέσιμο χρόνο απασχόλησης, διαθέσιμα κεφάλαια, προσωπική ενασχόληση ή μέσω συνεταιρισμού, υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, τεχνικές και άλλες γνώσεις.

  • Οι Προσδοκίες αφορούν στον κατάλληλο συνδυασμό αναγκών και φιλοδοξιών, ώστε αφενός να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις και αφετέρου να καταλήξει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος σε μια επιλογή, με όραμα και προοπτικές.

Άνοιξε το δικό σου κατάστημα

Η απόφαση να ξεκινήσεις την δική σου επιχείρηση, δεν σημαίνει απαραίτητα να ενταχθείς σε ένα δίκτυο franchise, καθώς μπορεί είτε ο κλάδος, είτε η εμπειρία σου να συνηγορούν στο να ξεκινήσεις τη δική σου αυτόνομη επιχείρηση.

Επίσης, αν ήδη έχεις κάποιο κατάστημα και δεν είσαι ικανοποιημένος από τις αποδόσεις, πέρα από τη λύση της ένταξης σε ένα δίκτυο franchise, υπάρχουν και άλλες προοπτικές, όπως η πώληση, ή η βελτίωσή του.

Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, χρειάζεσαι έναν έμπειρο συνεργάτη, που θα σε βοηθήσει όχι μόνο να λάβεις την σωστή απόφαση, αλλά θα συντονίσει και όλες τις ενέργειες που απαιτούνται.

Η άνω των 15 ετών εμπειρία μας και η απόλυτη εξειδίκευσή μας εγγυάται την αξιόπιστη και πλήρη ενημέρωσή σας, καθώς και την ουσιαστική υποστήριξή μας με σκοπό να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση.

Αναλύουμε τις ανάγκες σας, ώστε η επιχειρηματική απόφασή σας να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων σας και σας παρουσιάζουμε τις αρχικές επιλογές σας.

Αναλύουμε τόσο την εμπειρία σας, όσο και τις οικονομικές δυνατότητές σας, ώστε να καταλήξουμε σε μια συντηρητική και αξιόπιστη επιλογή, εκμηδενίζοντας το ρίσκο σας.

Παρουσιάζουμε τις βασικές επιλογές για να ξεκινήσετε το δικό σας franchise ή ανεξάρτητο κατάστημα, αναλύοντας τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Προτείνουμε τα συστήματα franchise που καλύπτουν τους στόχους σας και αξιοποιούν τις ικανότητές σας, παρουσιάζοντας αντικειμενικά τη φιλοσοφία, την στρατηγική και τα προνόμια των πλέον ενδεδειγμένων για εσάς προτάσεων.

Αναλύουμε την συνολική αρχική επένδυση και προσδιορίζουμε το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης, όπως και τους τρόπους – διάρκεια αποπληρωμής.

Αξιολογούμε εμπορικούς χώρους που θα προτείνετε, αναφορικά με την καταλληλότητά τους για τα concepts που σας ενδιαφέρουν, και προτείνουμε την βέλτιστη αξιοποίησή τους.

Συντάσσουμε ειδική οικονομική ανάλυση, που αφορά τα λεπτομερή οικονομικά αποτελέσματα για το concept που θα επιλεγεί, στην περιοχή ή κατάστημα που σας ενδιαφέρει.

Υποστηρίζουμε την διαδικασία που αφορά την συνεργασία σας με τη μητρική εταιρεία, παρουσιάζοντας αναλυτικά τη σύμβαση δικαιόχρησης, με σκοπό την υιοθέτηση ευνοϊκότερων όρων.

Η FRANCHISE BUSINESS SERVICES (FBS) ως εξωτερικός αναλυτής, αξιολογεί τις δυνατότητες και τις προσδοκίες σας, ανεπηρέαστα και αντικειμενικά, με μοναδικό στόχο να σας υποστηρίξει στην επιλογή της ιδανικής για εσάς επιχειρηματικής κίνησης, αναδεικνύοντας θέματα που ίσως είναι λιγότερο προφανή, αλλά ιδιαίτερα σημαντικά για την επιτυχία σας.

Περισσότερα: Franchise Coaching

Google Business Reviews

  • Ο κύριος Πλάτωνας μου έλυσε κυριολεκτικά τα χέρια σε ένα καίριο επαγγελματικό μου ζήτημα. Ευχαριστώ θερμά όλη την ομάδα και τη συστήνω ανεπιφύλακτα!
  • Εξαιρετικοί. Τα παιδιά έχουν πετύχει το πιο σημαντικό σε μια επιχείρηση.Αυτό είναι να σε αντιμετωπίζουν όχι απλά ως έναν πελάτη αλλά ως άνθρωπο που χρειάζεται λύσεις. Μπράβο Βασίλη!
  • Εξαιρετική αντιμετώπιση από τον κ. Βλάχο Βασίλη. Κατατοπιστικότατος σε όσες πληροφορίες ζητήσαμε. Ευχαριστούμε πολύ!
  • Εξαιρετικό portal. Συμπορευόμαστε πάνω απο 15 χρόνια στο χώρο του Franchise. Συγχαρητήρια!
  • Εξαιρετική Ομάδα με απόλυτη γνώση της ελληνικής αγοράς. Αντικειμενική άποψη για όλες τις επενδυτικές προτάσεις με γνώμονα τον σεβασμό στους επενδυτές και το επενδυτικό μέλλον αυτών. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα το franchise.gr ως σύμβουλο επένδυσης Πριν την επενδυτική σας απόφαση. Με εκτίμηση, Ομάδα Crazy Feat