Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων διερευνά διάφορες επιλογές με στόχο την αύξηση του εισοδήματος, την εύρεση εργασίας ή την αξιοποίηση, διασφάλιση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Σε αυτό το πλαίσιο κοντά ένα εκατομύριο Έλληνες διερευνούν την προοπτική να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω franchise, κυρίως υπό τη λογική της αυτοαπασχόλησης.

Καθοδήγηση επιλογής franchise

Η FBS παρέχει όχι μόνο πλήρη ενημέρωση για τα συστήματα franchise που έχει αναλάβει, τα οποία ξεπερνούν τα 60, αλλά και διασφαλίζει την επιτυχημένη επιλογή των ενδιαφερομένων, παρέχοντας ολοκληρωμένη προσέγγιση κατά την διαδικασία αξιολόγησης των διαφορετικών επιχειρηματικών προτάσεων, ώστε η τελική επιλογή να καλύπτει τόσο τις ανάγκες, όσο και τις δυνατότητές σας.

Τα διάφορα χαρακτηριστικά των υποψήφιων δικαιοδόχων αναλύονται κατάλληλα και διερευνάται η πλέον ιδανική σχέση Δυνατοτήτων και Προσδοκιών.

  • Οι Δυνατότητες των ενδιαφερομένων αφορούν στοιχεία όπως εμπειρία, ηλικία, διαθέσιμο χρόνο απασχόλησης, διαθέσιμα κεφάλαια, προσωπική ενασχόληση ή μέσω συνεταιρισμού, υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, τεχνικές και άλλες γνώσεις.

  • Οι Προσδοκίες αφορούν στον κατάλληλο συνδυασμό αναγκών και φιλοδοξιών, ώστε αφενός να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις και αφετέρου να καταλήξει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος σε μια επιλογή, με όραμα και προοπτικές.

Άνοιξε το δικό σου κατάστημα

Η απόφαση να ξεκινήσεις την δική σου επιχείρηση, δεν σημαίνει απαραίτητα να ενταχθείς σε ένα δίκτυο franchise, καθώς μπορεί είτε ο κλάδος, είτε η εμπειρία σου να συνηγορούν στο να ξεκινήσεις τη δική σου αυτόνομη επιχείρηση.

Επίσης, αν ήδη έχεις κάποιο κατάστημα και δεν είσαι ικανοποιημένος από τις αποδόσεις, πέρα από τη λύση της ένταξης σε ένα δίκτυο franchise, υπάρχουν και άλλες προοπτικές, όπως η πώληση, ή η βελτίωσή του.

Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, χρειάζεσαι έναν έμπειρο συνεργάτη, που θα σε βοηθήσει όχι μόνο να λάβεις την σωστή απόφαση, αλλά θα συντονίσει και όλες τις ενέργειες που απαιτούνται.

LET'S TALK FRANCHISE