Παρουσιάζουμε τις βασικές επιλογές για να ξεκινήσετε το δικό σας franchise ή ανεξάρτητο κατάστημα, αναλύοντας τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.