Αναλύουμε την συνολική αρχική επένδυση και προσδιορίζουμε το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης, όπως και τους τρόπους – διάρκεια αποπληρωμής.

LET'S TALK FRANCHISE