Αξιολογούμε εμπορικούς χώρους που θα προτείνετε, αναφορικά με την καταλληλότητά τους για τα concepts που σας ενδιαφέρουν, και προτείνουμε την βέλτιστη αξιοποίησή τους.

LET'S TALK FRANCHISE