Υποστηρίζουμε την διαδικασία που αφορά την συνεργασία σας με τη μητρική εταιρεία, παρουσιάζοντας αναλυτικά τη σύμβαση δικαιόχρησης, με σκοπό την υιοθέτηση ευνοϊκότερων όρων.

LET'S TALK FRANCHISE