2. Πόσο ευχαριστημένος δικαιοδόχος είσαι;

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ
Πόσο ικανοποιημένος είμαι με έσοδα της επιχείρησής μου;
Πόσο ικανοποιημένος είμαι με τις τιμές πώλησης των προϊόντων;
Πόσο ικανοποιημένος είμαι με τα περιθώρια κέρδους των προϊόντων;
Πόσο ικανοποιημένος είμαι με την υποστήριξη από τα κεντρικά αναφορικά με προτάσεις για συμπίεση του κόστους λειτουργίας;
Πόσο ικανοποιημένος είμαι με τις προωθητικές δραστηριότητες των κεντρικών, αναφορικά με την συνεισφορά τους στην αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησής μου;
Πόσο ικανοποιημένος είμαι με τις προωθητικές δραστηριότητες των κεντρικών, αναφορικά με την συνεισφορά τους στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας της αλυσίδας;
Πόσο ικανοποιημένος είμαι με την υποστήριξη που έλαβα κατά την διαδικασία επιλογής του καταστήματός μου;
Πόσο ικανοποιημένος είμαι με την τελική επιλογή της θέσης του καταστήματός μου;
Πόσο ικανοποιημένος είμαι με το εύρος και τις δυνατότητες της γεωγραφικής αποκλειστικότητας που μου έχει παραχωρηθεί;
Πόσο ικανοποιημένος είμαι με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικά υλικά που διεξάγουν τα κεντρικά;
Πόσο ικανοποιημένος είμαι με τις πληροφορίες για τα προϊόντα, τις εξελίξεις στον κλάδο, τον ανταγωνισμό και την αγορά, όπως παρέχονται από τα κεντρικά;
Πόσο ικανοποιημένος είμαι με τον ρυθμό ανάπτυξης νέων προϊόντων από τα κεντρικά;
Πόσο ικανοποιημένος είμαι με την υποστήριξη που λαμβάνω από το τμήμα λειτουργίας;
Σε τι ποσοστό ακολουθώ τις τυποποιημένες – υποδεικνυόμενες διαδικασίες λειτουργίας;
Πόσο ικανοποιητικά πιστεύω ότι τηρώ τις οδηγίες των κεντρικών αναφορικά με τη συμπλήρωση αρχείων, στατιστικών κ.ά.
No answer selected. Please try again.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).
/component/communitypolls/poll/2-πόσο-ευχαριστημένος-δικαιοδόχος-είσαι.json?catid=146:franchise&Itemid=3689&task=poll.vote
2
grid
1
[{"id":9,"title":"\u03a0\u03cc\u03c3\u03bf \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03ad\u03c3\u03bf\u03b4\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c7\u03b5\u03af\u03c1\u03b7\u03c3\u03ae\u03c2 \u03bc\u03bf\u03c5;","votes":4,"type":"x","order":1,"pct":8.1600000000000001,"resources":[]},{"id":18,"title":"\u03a0\u03cc\u03c3\u03bf \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c4\u03b9\u03bc\u03ad\u03c2 \u03c0\u03ce\u03bb\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03ca\u03cc\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd;","votes":4,"type":"x","order":2,"pct":8.1600000000000001,"resources":[]},{"id":19,"title":"\u03a0\u03cc\u03c3\u03bf \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b8\u03ce\u03c1\u03b9\u03b1 \u03ba\u03ad\u03c1\u03b4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03ca\u03cc\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd;","votes":4,"type":"x","order":3,"pct":8.1600000000000001,"resources":[]},{"id":20,"title":"\u03a0\u03cc\u03c3\u03bf \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c5\u03c0\u03bf\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03be\u03b7 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b1 \u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac \u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac \u03bc\u03b5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03af\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03cc\u03c3\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03af\u03b1\u03c2;","votes":4,"type":"x","order":4,"pct":8.1600000000000001,"resources":[]},{"id":21,"title":"\u03a0\u03cc\u03c3\u03bf \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c9\u03b8\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03b4\u03c1\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b5\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd, \u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03b9\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03cd\u03be\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03c9\u03bb\u03ae\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c7\u03b5\u03af\u03c1\u03b7\u03c3\u03ae\u03c2 \u03bc\u03bf\u03c5;","votes":3,"type":"x","order":5,"pct":6.1200000000000001,"resources":[]},{"id":22,"title":"\u03a0\u03cc\u03c3\u03bf \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c9\u03b8\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03b4\u03c1\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b5\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd, \u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03b9\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03cd\u03be\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03b3\u03bd\u03c9\u03c1\u03b9\u03c3\u03b9\u03bc\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03bb\u03c5\u03c3\u03af\u03b4\u03b1\u03c2;","votes":3,"type":"x","order":6,"pct":6.1200000000000001,"resources":[]},{"id":23,"title":"\u03a0\u03cc\u03c3\u03bf \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c5\u03c0\u03bf\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03be\u03b7 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ad\u03bb\u03b1\u03b2\u03b1 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03b5\u03c0\u03b9\u03bb\u03bf\u03b3\u03ae\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03cc\u03c2 \u03bc\u03bf\u03c5;","votes":3,"type":"x","order":7,"pct":6.1200000000000001,"resources":[]},{"id":24,"title":"\u03a0\u03cc\u03c3\u03bf \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c4\u03b5\u03bb\u03b9\u03ba\u03ae \u03b5\u03c0\u03b9\u03bb\u03bf\u03b3\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b8\u03ad\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03cc\u03c2 \u03bc\u03bf\u03c5;","votes":3,"type":"x","order":8,"pct":6.1200000000000001,"resources":[]},{"id":25,"title":"\u03a0\u03cc\u03c3\u03bf \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf \u03b5\u03cd\u03c1\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b4\u03c5\u03bd\u03b1\u03c4\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b5\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b3\u03b5\u03c9\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bc\u03bf\u03c5 \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c7\u03c9\u03c1\u03b7\u03b8\u03b5\u03af;","votes":3,"type":"x","order":9,"pct":6.1200000000000001,"resources":[]},{"id":26,"title":"\u03a0\u03cc\u03c3\u03bf \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03b5\u03ba\u03c0\u03b1\u03b9\u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c0\u03c1\u03bf\u03b3\u03c1\u03ac\u03bc\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03ba\u03c0\u03b1\u03b9\u03b4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c5\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03b5\u03be\u03ac\u03b3\u03bf\u03c5\u03bd \u03c4\u03b1 \u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac;","votes":3,"type":"x","order":10,"pct":6.1200000000000001,"resources":[]},{"id":27,"title":"\u03a0\u03cc\u03c3\u03bf \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b5\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03ca\u03cc\u03bd\u03c4\u03b1, \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b5\u03be\u03b5\u03bb\u03af\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03ba\u03bb\u03ac\u03b4\u03bf, \u03c4\u03bf\u03bd \u03b1\u03bd\u03c4\u03b1\u03b3\u03c9\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03b3\u03bf\u03c1\u03ac, \u03cc\u03c0\u03c9\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03ad\u03c7\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b1 \u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac;","votes":3,"type":"x","order":11,"pct":6.1200000000000001,"resources":[]},{"id":28,"title":"\u03a0\u03cc\u03c3\u03bf \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u03c1\u03c5\u03b8\u03bc\u03cc \u03b1\u03bd\u03ac\u03c0\u03c4\u03c5\u03be\u03b7\u03c2 \u03bd\u03ad\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03ca\u03cc\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b1 \u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac;","votes":3,"type":"x","order":12,"pct":6.1200000000000001,"resources":[]},{"id":29,"title":"\u03a0\u03cc\u03c3\u03bf \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03b5\u03af\u03bc\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c5\u03c0\u03bf\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03be\u03b7 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03ac\u03bd\u03c9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03c4\u03bc\u03ae\u03bc\u03b1 \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03af\u03b1\u03c2;","votes":3,"type":"x","order":13,"pct":6.1200000000000001,"resources":[]},{"id":30,"title":"\u03a3\u03b5 \u03c4\u03b9 \u03c0\u03bf\u03c3\u03bf\u03c3\u03c4\u03cc \u03b1\u03ba\u03bf\u03bb\u03bf\u03c5\u03b8\u03ce \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c4\u03c5\u03c0\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03b5\u03c2 \u2013 \u03c5\u03c0\u03bf\u03b4\u03b5\u03b9\u03ba\u03bd\u03c5\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03b5\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03af\u03b5\u03c2 \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03af\u03b1\u03c2;","votes":3,"type":"x","order":14,"pct":6.1200000000000001,"resources":[]},{"id":31,"title":"\u03a0\u03cc\u03c3\u03bf \u03b9\u03ba\u03b1\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c0\u03b9\u03c3\u03c4\u03b5\u03cd\u03c9 \u03cc\u03c4\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c1\u03ce \u03c4\u03b9\u03c2 \u03bf\u03b4\u03b7\u03b3\u03af\u03b5\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03bb\u03ae\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7 \u03b1\u03c1\u03c7\u03b5\u03af\u03c9\u03bd, \u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03ba.\u03ac.","votes":3,"type":"x","order":15,"pct":6.1200000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
bottom 200

1. Πώς επιλέγεις franchise;

No answer selected. Please try again.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).
/component/communitypolls/poll/1-πώς-επιλέγετε-franchise.json?catid=146:franchise&Itemid=3689&task=poll.vote
1
DhgaTO0XzRACLsWc
checkbox
1
[{"id":1,"title":"\u0393\u03bd\u03c9\u03c3\u03c4\u03cc Brand","votes":9,"type":"x","order":1,"pct":17.309999999999999,"resources":[]},{"id":2,"title":"\u03a0\u03bb\u03ae\u03b8\u03bf\u03c2 \u039a\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03bc\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd","votes":6,"type":"x","order":2,"pct":11.539999999999999,"resources":[]},{"id":3,"title":"\u038e\u03c8\u03bf\u03c2 \u0395\u03c0\u03ad\u03bd\u03b4\u03c5\u03c3\u03b7\u03c2","votes":4,"type":"x","order":3,"pct":7.6900000000000004,"resources":[]},{"id":4,"title":"Entry Fees","votes":4,"type":"x","order":4,"pct":7.6900000000000004,"resources":[]},{"id":5,"title":"Royalties \/ Mrk Fees","votes":4,"type":"x","order":5,"pct":7.6900000000000004,"resources":[]},{"id":6,"title":"\u0391\u03c1\u03c7\u03b9\u03ba\u03ae \u03a5\u03c0\u03bf\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03be\u03b7","votes":7,"type":"x","order":6,"pct":13.460000000000001,"resources":[]},{"id":7,"title":"\u03a3\u03c5\u03bd\u03b5\u03c7\u03ae\u03c2 \u03a5\u03c0\u03bf\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03be\u03b7","votes":10,"type":"x","order":7,"pct":19.23,"resources":[]},{"id":8,"title":"\u03a5\u03c0\u03bf\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03c2 \u039c\u03b7\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u0395\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03af\u03b1\u03c2","votes":8,"type":"x","order":8,"pct":15.380000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
bottom 200
Θέλω να ενημερωθώ αναλυτικά