• 1

FB1  PArat

Manifesto Franchise

Έχοντας, πλέον, διανύσει πέντε χρόνια ύφεσης, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την προοπτική του franchising να αποτελέσει τη κύρια έκφραση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, μία θέση που ξεκινήσαμε, αρχής γενομένης από το χρηματιστηριακό κραχ του 2000, να τεκμηριώνουμε μέσω συχνής αρθρογραφίας τόσο στο FRANCHISE BUSINESS, όσο και σε οικονομικές εφημερίδες.

Σήμερα, η ανάπτυξη του franchising αποτελεί, όσο ποτέ άλλοτε, τόσο αναγκαιότητα, όσο και λύση στα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχείρησης, καθώς τη θωρακίζει έναντι των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς. Ωστόσο, η βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των δικαιοδόχων, που οδηγεί αυτονόητα και στην αύξηση της διείσδυσης του θεσμού και στην ενίσχυση του κλάδου, αφορά στην ορθή ανάπτυξη των συστημάτων franchise, μια ανάπτυξη που οφείλει να διέπεται από ένα συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο, όπως αναφέρουμε αναλυτικά στο «Πρότυπο της Ανάπτυξης μέσω Franchise», το κείμενο αναφοράς που πρωτοδημοσιεύσαμε το 1998, όπου διακρίνουμε τρείς φάσεις κατά την ανάπτυξη μιας επιχείρησης μέσω franchise, α) του Σχεδιασμού, β) της Ανάπτυξης και γ) της Παρακολούθησης, Ελέγχου και Βελτίωσης.

Επανειλημμένα, τεκμηριώνουμε την άποψη ότι το franchising αναπτύσσεται, με σταθερούς ρυθμούς και σε στέρεες βάσεις. Από το 2011 διαπιστώνουμε ολοένα και περισσότερο ότι η αύξηση της (μικρομεσαίας) επιχειρηματικότητας στη χώρα μας οδηγείται εξ’ ανάγκης, ένα συμπέρασμα, το οποίο στηρίζει και η σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ που δημοσιεύθηκε αρχές του έτους. Οι σημερινές συνθήκες της αγοράς έχουν πλέον επαναπροσδιορίσει το ρόλο και την φύση του franchising, καθώς αφορά πλέον επιλογή αυτοαπασχόλησης και προσελκύει εξαιρετικά ικανά και έμπειρα άτομα, υπό νέες λιτές δομές εστιασμένες στην αποτελεσματικότητα και σε βραχυπρόθεσμους στόχους, με μεσοπρόθεσμη προοπτική.

Τα πρόσφατα στοιχεία (βλ. ΙΟΒΕ - Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Ιούνιος 2012) φανερώνουν επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες, με το κλίμα στο Λιανικό Εμπόριο να παραμένει αμετάβλητο και στις Κατασκευές να κερδίζει έδαφος. Από την άλλη πλευρά, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώνεται και τον Ιούνιο. Είναι σαφές ότι οι αβεβαιότητες κατά την προεκλογική περίοδο ήταν μεγάλες, ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς η οικονομική δραστηριότητα είχε περιοριστεί στις ελάχιστες δυνατές συναλλαγές. Στους καταναλωτές – πολίτες από την άλλη πλευρά φαίνεται να δημιουργήθηκαν προσδοκίες για αλλαγές στο μίγμα της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, η συγκρότηση μιας συγκυβέρνησης έχει βοηθήσει στο να αμβλυνθεί τουλάχιστον η κυβερνητική αβεβαιότητα, όμως το κατά πόσο οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί θα επαληθευτούν τελικά, μένει να αποδειχθεί.

Στο σημερινό, πλέον, κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό πλαίσιο είναι έκδηλη η πρόθεση χιλιάδων πολιτών να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και επιχειρηματικά μέσω του franchising, επιθυμώντας αφενός να απεγκλωβιστούν από τα δεσμά της ανεργίας και αφετέρου να επιτύχουν μέσω της «αυτοαπασχόλησης» που παρέχει το franchising ικανοποιητικά εισοδήματα και συνθήκες εργασίας.

Τα δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει από τις αρχές του έτους, μέσω του portal Franchise.GR από τα posts στα blogs και τα comments των επισκεπτών είναι άκρως αποκαλυπτικά και προσδιορίζουν μια νέα εποχή για τον κλάδο:

 

Προφίλ ενδιαφερόμενων δικαιοδόχων

 • Το 80% διαθέτει ποσό προς επένδυση έως 80,000 ευρώ.
 • Το 70% αφορά άνεργα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη, με αξιοσημείωτη εμπειρία σε πωλήσεις και διαχείριση προσωπικού, με ανώτατες σπουδές.
 • Ένα ποσοστό ελαφρώς μικρότερο από το 10% αφορά γονείς που αναζητούν επαγγελματική ασφάλεια για τα παιδιά τους.
 • Κλάδοι, οι οποίοι παρουσιάζουν έντονη κινητικότητα «μετατροπής» και «αλλαγής» επαγγελματικής κατεύθυνσης είναι πρώην εργολάβοι, τεχνικές εταιρείες, κτηματομεσίτες, πωλήσεις αυτοκινήτων.
 • Ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξεως του 5%, αφορά στην ζήτηση υφιστάμενων καταστημάτων, με σκοπό να αγορασθούν με τίμημα μικρότερο του 70% της αρχικής επένδυσης.
 • Το 30% αφορά δύο έως τρεις μελλοντικούς συνέταιρους, με σκοπό να συγκεντρώσουν αθροιστικά ένα σοβαρό αρχικό κεφάλαιο και να «μοιράσουν» τόσο το ρίσκο, όσο και την απασχόλησή στους.
 • Το 90% αναζητά στο franchising την αυτοαπασχόληση.
 • Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, της τάξεως του 60%, αναζητά επιχειρηματικές ευκαιρίες στο χώρο του frozen yogurt, αναγνωρίζοντας την τάση του νέου κλάδου, τα καλά μεικτά περιθώρια και τις χαμηλές λειτουργικές δαπάνες.
 • Τουλάχιστον, το 50% των ενδιαφερομένων εμφανίζεται σχετικά αναποφάσιστο, έχοντας αφενός ενστερνισθεί το γεγονός (άνω του 90%) ότι το franchising στην πλειοψηφία των επιχειρηματικών συστημάτων αφορά αυτοαπασχόληση και ταυτόχρονα παραμένοντας σε αβεβαιότητα σχετικά με την αναμενόμενη πολιτική αποτελεσματικότητα και κυρίως για την οικονομική πορεία της χώρας.

Το κύριο συμπέρασμα, με το οποίο συντάσσονται οι περισσότεροι σύμβουλοι franchise, αφορά στα κριτήρια επιλογής και απόφασης για δράση των ενδιαφερόμενων δικαιοδόχων:

 • Αξιοποίηση υφιστάμενης εμπειρίας και δεξιοτήτων.
 • Αναγνώριση ότι οι συνθήκες της αγοράς (η ίδια η αγορά) έχει αλλάξει ριζικά.
 • Εμπιστοσύνη στα προνόμια που παρέχει το franchising.
 • Σοβαρή επιλογή επιχειρηματικού συστήματος βάση τόσο τα χαρακτηριστικά αυτού, όσο και βάση των αναγκών και των ικανοτήτων των ίδιων των ενδιαφερομένων.

Σύμφωνα, δε, με την 2η τριμηνιαία έκθεση του Παρατηρητηρίου Franchise, το franchising αντιστέκεται στην κρίση και παρουσιάζει τόσο αύξηση της διείσδυσής του στην αγορά σε 10%, όσο και σημαντική αύξηση της ζήτησης δηλαδή του ενδιαφέροντος από δυνητικούς επιχειρηματίες – δικαιοδόχους. Περισσότερες από 15 εταιρείες υιοθέτησαν το franchising ως κύρια στρατηγική ανάπτυξης και κυρίως στις 160 επιχειρήσεις που βάζουν λουκέτο, κλείνει μία και μόνο επιχείρηση franchise (!).

 

Κύρια συμπεράσματα

Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας αφορούν στις διαπιστώσεις ότι:

 • Το franchising αντιστέκεται στην κρίση, με τον κύκλο εργασιών των καταστημάτων των αλυσίδων, αλλά και των μητρικών εταιρειών να δηλώνει κατά 80% πτώση από 10% έως 35%.
 • Οι κλάδοι που αντιστέκονται σθεναρά στην υφιστάμενη κρίση εξακολουθούν να είναι αυτοί της εστίασης - τροφίμων και των υπηρεσιών.
 • Σημαντικό θέμα αφορά τόσο στις πιστώσεις από τις τράπεζες, όπου μέσω των δανείων αυτών έχουν εγκλωβιστεί χιλιάδες ακίνητα για ποσά υπερδιπλάσια της αγοραίας αξίας τους, αλλά και τις συναλλαγές με το εξωτερικό, όπου η αξιοπιστία της χώρας πλήττεται καθημερινά με τους προμηθευτές να απαιτούν εξόφληση με την έκδοση των παραγγελιών και τους αγοραστές – κατά τις εξαγωγές – να πληρώνουν με τις παραλαβές τους.
 • Η πλειοψηφία του δείγματος υιοθετεί ολοένα και περισσότερο προγράμματα συμπίεσης του κόστους και ριζικής αναδιοργάνωσης (rebuilding), με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της αντιμετώπισης της μειωμένης ζήτησης, επιλέγοντας λύσεις outsourcing και εστιάζοντας σε ενέργειες προβολής και οργάνωσης μέσω διαδικτύου (π.χ. διαδικτυακές καμπάνιες, cloud services)
 • Η γενική άποψη που επικρατεί είναι ότι η ανάκαμψη από τη παρούσα κρίση θα αργήσει να έλθει και οι μητρικές εταιρείες επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και το όλο πακέτο franchise με στόχο να γίνουν ανταγωνιστικές στις παρούσες συνθήκες της αγοράς, συμπιέζοντας το κόστος της αρχικής επένδυσης και αυξάνοντας τα μεικτά περιθώρια προς τους δικαιοδόχους τους, παρέχοντας προγράμματα πιστότητας και αυξάνοντας τις προωθητικές ενέργειες σε σχέση με της διαφημίσεις κύρους.
 • Η πίστη για την ενδυνάμωση του franchising και την κυρίαρχη θέση του στην αγορά είναι διάχυτη, καθώς μόνο τα καταστήματα που ανήκουν σε αλυσίδες franchise θα έχουν την ικανότητα να επιβιώσουν στη νέα αγορά.

Σήμερα, εν μέσω καταιγισμό μέτρων, πολιτικής ανικανότητας και συνεχόμενης ύφεσης, διανύουμε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, όπου η επιχειρηματικότητα έχει αλλάξει χαρακτήρα και προσανατολισμό. Από τη μια, οι μεγάλες επενδύσεις με μεγαλόπνοα οράματα και με στόχο την επίτευξη σημαντικών υπεραξιών έχουν παγώσει και από την άλλη, ολοένα και περισσότεροι στρέφονται προς το επιχειρείν, προκειμένου να αποκτήσουν μια αξιοπρεπή θέση εργασίας.

Στελέχη εγκλωβισμένα σε εταιρείες που απολύουν σωρηδόν και συμπιέζουν μισθούς στο βωμό της επιβίωσής τους, άνεργοι με μηδενικές προοπτικές εύρεσης εργασίας, οικογένειες με ένα ή και κανένα μισθό, νέοι με χωρίς διπλώματα ή και με διδακτορικά που εκλιπαρούν για ένα βασικό μισθό, Έλληνες, που ανήκουν στο ενεργό δυναμικό της χώρας, αναζητούν μια αξιοπρεπή θέση εργασίας και είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν για να την αποκτήσουν και την αναζητούν στο franchising. Αναζητούν λύση για τις οικονομικές ανάγκες τους, αναζητούν διέξοδο για να εκφράσουν την δημιουργικότητά τους και τρόπο να αποδείξουν την αξία τους. Στρέφονται στο franchising για να αποκτήσουν τεχνογνωσία και να δημιουργήσουν γρήγορα τη δική τους επιχείρηση, ξεκινώντας άμεσα με ένα αναγνωρισμένο όνομα, μια ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα, με αξιόπιστες πηγές πρώτων υλών και εμπορευμάτων. Επιλέγουν το franchising διότι τους προσφέρει το προνόμιο των χαμηλοτέρων τιμών αρχικού εξοπλισμού, επίπλωσης και διαμόρφωσης για το δικό τους κατάστημα, τις χαμηλότερες τιμές αγοράς πρώτων υλών και εμπορευμάτων, τη λειτουργία μέσω δοκιμασμένων κανόνων και διαδικασιών και τη χρήση γνωστού ονόματος που δημιουργεί εμπιστοσύνη στους καταναλωτές, με αρχική εκπαίδευση και συνεχή υποστήριξη.

Άλλωστε, τα πραγματικά στοιχεία συνηγορούν στην απόφασή τους, καθώς στις 160 επιχειρήσεις που βάζουν λουκέτο, κλείνει μία και μόνο επιχείρηση που ανήκει σε δίκτυο franchise, ενώ το 75% των αλυσίδων franchise δηλώνει πτώση κύκλου εργασιών από 15% έως 35%, 42 νέες αλυσίδες υιοθέτησαν την στρατηγική του franchising το 2011, με 120 νέα καταστήματα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα από το Παρατηρητήριο Franchise.

Διαφαίνονται, στο ανωτέρω πλαίσιο, οι αξιοσημείωτες προοπτικές ανάπτυξης του franchising να αυξήσει την διείσδυσή του σε διψήφιο νούμερο και να αναδειχθεί ως η πλέον σημαντική έκφραση της επιχειρηματικότητας στη χώρας, όπως άλλωστε συνηγορεί και το συμπέρασμα από τις ομιλίες στην πρόσφατη εκδήλωση απονομής των Βραβείων Franchise, που έλαβε χώρα υπό τις αιγίδες ΕΒΕΑ, ΕΣΕΕ, ΣFΕ.

Όμως μαζί με τις προοπτικές έρχονται και οι ευθύνες, ευθύνες των δικαιοπαρόχων εταιρειών και των διοικητικών ομάδων τους, να διασφαλίζουν τις χαμηλότερες επενδύσεις και τις καλύτερες τιμές αγοράς για τους συνεργάτες τους, το best value for money για τους καταναλωτές πελάτες τους και κυρίως συνεχή υποστήριξη όχι μόνο στα θέματα που αντιμετωπίζουν οι δικαιοδόχοι τους, αλλά πραγματική υποστήριξη για να παραμένουν τα δίκτυά τους ανταγωνιστικά, μέσα από αποτελεσματικό marketing, από προϊόντα που παρέχουν αξία στην αγορά, από σοβαρές υπηρεσίες και άριστη εξυπηρέτηση. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της πολυπόθητης εξωστρέφειας, οι δικαιοπάροχοι αναδεικνύονται σε πρεσβευτές του brand της Ελλάδος και της ελληνικής αξιοπρέπειας που καθημερινά βάλλεται από ξένα δημοσιεύματα και από ανίδεους, τυχαία εκλεγμένους, καρεκλοκένταυρους, υπηρέτες οποιοδήποτε άλλων εκτός των ελληνικών συμφερόντων.

Κυρίως, όμως, η μεγάλη ευθύνη αφορά στους επαγγελματίες του κλάδου, στους εκδότες, στους διοργανωτές εκθέσεων, στους συμβούλους και στους νομικούς, στους λίγους εξειδικευμένους του χώρου, που έχουν την δύναμη να ενημερώσουν την αγορά αφενός για τις ελάχιστες προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν οι δικαιοπάροχες εταιρείες και αφετέρου να προφυλάξουν τον ίδιο τον κλάδο τους, στερώντας το «φιλελεύθερο» δικαίωμα της τυχοδιωκτικής ανάπτυξης, απ’ όλους όσους θα επιχειρήσουν ή επιχειρούν ήδη να εκμεταλλευθούν την αυξημένη ζήτηση για franchise, καθώς τα θύματα δεν θα είναι μόνο τα κατεστραμμένα όνειρα των νέων δικαιοδόχων και ο αφανισμός των αποταμιεύσεών τους, αλλά και το ίδιο το franchising και η μοναδική προοπτική που έχει σήμερα να διαπρέψει και να καταστεί η κινητήρια δύναμη της ταχέως ολισθαίνουσας οικονομίας της χώρας!

Παθιάζομαι και ερωτεύομαι ξανά από την αρχή τον θεσμό Curves, όταν βλέπω και ακούω πόσο αλλάξαμε τη ζωή της Ελληνίδας γυναίκας!

Μαρίνα Χρυσάνθου

Master Licensor των CURVES σε Κύπρο και Ελλάδα

 

Κυρία Χρυσάνθου, τελικά, τι είναι τελικά αυτό που μετράει περισσότερο στην επιτυχία ενός concept. Η καινοτομία, το σύστημα λειτουργίας, η υποστήριξη προς τους franchisees, το brand;

Σίγουρα μια καινοτομική ιδέα με την ανάλογη τεχνογνωσία, το σωστό σύστημα λειτουργίας και τη σοβαρή υποστήριξη είναι πολύ βασικά για την επιτυχία μιας επιχείρησης, αλλά το πιο σημαντικό στοιχείο επιτυχίας είναι οι πρεσβευτές του συστήματος στην αγορά – οι franchisees! Όσο σωστές και να είναι οι προδιαγραφές κάποιου συστήματος, η προσεκτική επιλογή των πρεσβευτών του είναι πάντα το κλειδί της επιτυχίας.

Ποιές ήταν οι προκλήσεις που συναντήσατε ως υπεύθυνη των Curves και πως τις αντιμετωπίσατε;

Πολλές ήταν και είναι οι προκλήσεις στην πορεία ανάπτυξης μας αλλά δύο ήτανε οι πιο σημαντικές. Η πρώτη πρόκληση ήταν ο ίδιος μου ο εαυτός. Ήθελα να αναπτύξω το δίκτυό μου το συντομότερο δυνατό και παντού. Οι αιτήσεις από υποψήφιους αγοραστές ήτανε πολλές τα έξοδα της εδραίωσής μου τεράστια και ο πειρασμός να ξεφύγω από τις αρχές μου ανάλογος. Συνεχώς πάλευα με τη συνείδησή μου να μην εγκρίνω λάθος συνεργάτες παρασυρόμενη από την ανάγκη εσόδων, γιατί στόχος -ήταν και είναι- να αναπτυχθώ σωστά για να μην κινδυνεύει το δίκτυό μου από μελλοντικές προκλήσεις και να καταρρεύσει. Οι σημερινοί μου συνεργάτες είναι η ξεκάθαρη απόδειξη ότι αυτή την πάλη την έχω κερδίσει και σκοπεύω να συνεχίσω να την κερδίζω.

Δεύτερη πρόκληση ήταν ο δισταγμός της αγοράς για κάτι τόσο καινοτομικό. Τα Curves ήταν ένα καινούριο είδος εκγύμνασης και οπωσδήποτε το κοινό δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα έβλεπε αποτελέσματα με το 30λεπτο πρόγραμμα που προσφέραμε. Αυτό φυσικά μπορούσε να αντιμετωπιστεί και αντιμετωπίστηκε με υπομονή. Οι επιλεγμένοι μου franchisees κράτησαν το ηθικό τους ψηλά μέχρι κάποιες Ελληνίδες να μας εμπιστευτούν, για να αποδείξουμε τα αποτελέσματα μας.

Σήμερα, πώς χαρακτηρίζετε την ανταπόκριση από του καταναλωτικού κοινού αλλά και των νέων επιχειρηματιών στο concept των Curves;

Τα Curves δεν προτίθενται να μειώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους και αυτό δυστυχώς σημαίνει μικρές και σποραδικές εκπτώσεις στην αξία του συστήματος για τα μέλη μας. Δυστυχώς με τις τραγικές εκπτώσεις που συμβαίνουν στα άλλα γυμναστήρια τα Curves βρέθηκαν να είναι σήμερα ανάμεσα στις ακριβότερες λύσεις στον τομέα... Ωστόσο, επειδή ο θεσμός είναι σωστός και ο καταναλωτής έχει απαιτήσεις ποιότητας, το κοινό μας όχι μόνο δεν μας έχει εγκαταλείψει αλλά μας προτείνει με πάθος, για αυτό και όταν ανοίγουμε ένα νέο παράρτημα το ποσοστό νέων μελών από συστάσεις βρίσκεται στο 65%.

Όσο για τους νέους επιχειρηματίες νομίζω ότι η ανοδική πορεία μας –54 παραρτήματα (συν 9 στην Κύπρο) σε 4 χρόνια– δείχνει την ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν τόσο για την επένδυσή τους όσο και την λειτουργία τους, ακολουθώντας πάντα πιστά την πολιτική μας. Το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την οικονομική πρόκληση της χώρας μας, εμείς έχουμε μέχρι τώρα να επιδείξουμε μόνο ανάπτυξη δικτύου μιλά από μόνο του!

Τι είναι αυτό που σας παρακινεί και σας δίνει δύναμη στην καθημερινότητα της δουλειάς;

Παθιάζομαι και ερωτεύομαι ξανά από την αρχή τον θεσμό Curves, όταν βλέπω και ακούω πόσο αλλάξαμε τη ζωή της Ελληνίδας γυναίκας. Οι ευθύνες και οι προκλήσεις είναι τεράστιες και παρόλο που είμαι θετικό άτομο και πιστεύω με πάθος σε αυτό που κάνω, πολλές φορές ένοιωσα κούραση, απογοήτευση και άγχος. Σε τέτοιες στιγμές προτιμώ να βγαίνω στα παραρτήματα και να τρέφομαι ακούγοντας τις εμπειρίες των μελών μας. Μπορώ να αντεπεξέλθω στην καθημερινότητα μόνο όταν υπάρχει ένας απώτερος στόχος και το να αλλάζεις την ζωή των ανθρώπων προς το καλύτερο είναι για μένα ένα λειτούργημα που μου δίνει δύναμη να συνεχίσω.

Εάν γυρίζατε πίσω στο χρόνο υπάρχουν πράγματα που θα κάνατε διαφορετικά;

Βλέποντας σήμερα το δίκτυό μου, υγιές, πιστό, αφοσιωμένο και τα μέλη μας ευχαριστημένα, ακόμα και τα λάθη που ίσως έχω κάνει δεν θα τα άλλαζα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει franchisor αλάνθαστος, απλά υπάρχουν κάποιοι που δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους. Εγώ έχω μάθει και έχω εξελιχθεί μέσα από αυτά για αυτό και κάποιες φορές λέω ότι τα λάθη μου τα αγαπάω. Δεν θα άλλαζα λοιπόν κάτι.

Στις σημερινές οικονομικές συνθήκες τι θα συμβουλεύατε τους νέους επιχειρηματίες;

Οι απόψεις μου παραμένουν οι ίδιες. Το franchising είναι ένας γάμος, μια επαγγελματική συμβίωση και η αμφίδρομη προσεκτική επιλογή (franchisee και franchisor) είναι βασικό συστατικό επιτυχίας και αποφυγής δυσάρεστων «διαζυγίων». Κάτω από τις σημερινές οικονομικές συνθήκες η ανάγκη σωστών συνεργατών είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική. Όλοι εργαζόμαστε περισσότερο για λιγότερα κέρδη, κάποιοι franchisees μέσα στον πανικό τους μπορεί να ξεφύγουν από την οικονομική πολιτική της αλυσίδας τους, λόγω πίεσης από την αγορά και κάποιοι franchisors μπορεί να μη διαθέτουν την ευελιξία να δώσουν λύσεις στο δίκτυό τους με αποτέλεσμα αυτό να οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Αν λοιπόν η επιλογή έγινε από την αρχή σωστά, ο franchisee θα παραμείνει πιστός ο franchisor θα συνεχίσει να δίνει λύσεις και το δίκτυο θα παραμείνει δυνατό μέχρι να έρθουν καλύτερες μέρες.

Ποιές είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που έχετε σχεδιάσει για την προστασία του δικτύου, ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή;

Οι «προστατευτικές» δικλείδες για την προστασία ενός δικτύου –δεν θα τις έλεγα ασφαλιστικές– πρέπει να έχουν σχεδιαστεί από την αρχή και θα ήτανε αισχρό ψέμα αν εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος franchisor δηλώσει ότι δημιούργησε επιπλέον δικλείδες για τη σημερινή εποχή.

Δεν μπορεί ένας franchisee να θέλει να γίνει επιχειρηματίας και να κουβαλάει μαζί του το σκεπτικό του υπαλλήλου, κάτι που εξηγώ σε όλους τους υποψφίους στην πρώτη μας συνάντηση και πριν ακόμη εισέλθουν στο δίκτυο. Επιχειρηματίας σημαίνει «επιχειρώ» και αποδέχομαι ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Με το δεδομένο ότι ο franchisee είναι διατεθειμένος να δουλέψει σκληρά, μπορεί να μειώσει τα ποσοστά αποτυχίας του εάν η πρόταση που επιλέξει διαθέτει ΚΑΙ τα 3 κριτήρια α) να αντιπροσωπεύει ένα αληθινό προϊόν β) να επιλέξει ένα franchise που διατηρεί καλό όνομα στην αγορά και γ) να επιλέξει να συνεργαστεί με ένα δυναμικό franchisor ο οποίος έχει ήθος, γνώση, πείσμα και όραμα.

Συνεχίζω να επιλέγω για το δίκτυό μου -παρόλη την οικονομική πίεση– ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν σκληρά και αφοσιωμένα, έτσι ώστε να διατηρούμε ένα καλό όνομα στην αγορά. Το προϊόν μας είναι αληθινό και φυσικά εγώ παλεύω με ήθος και όραμα μαζί τους. Δεν υπάρχουν και δεν έχω άλλες δικλείδες για την προστασία του δικτύου μου άλλες από αυτές που ξεκίνησα, όποια και αν είναι η σημερινή εποχή και οι franchisees μου το σέβονται αυτό και το εκτιμούν ως πραγματικοί επιχειρηματίες.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα για το συνεργάτη επιχειρηματία και ποιο το ιδανικό προφίλ για εσάς;

Οι βάσεις με τις οποίες κτίστηκε αυτή η δικαιόχρηση είναι, όπως είπα πιο πριν, και τα πλεονεκτήματά της. Τα Curves είναι ένα αληθινό προϊόν για αυτό και δημιουργεί πιστό κοινό, διατηρεί ένα πολύ καλό όνομα στην αγορά, γιατί αντιπροσωπεύεται από σωστούς ανθρώπους και καθοδηγείται με το ίδιο ήθος κα πάθος τόσο από τον κ. Gary Heavin, τον ιδρυτή του, όσο και από εμένα και την ομάδα μου. Σε αυτό το προφίλ ταιριάζουν μόνο υποψήφιοι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να εργαστούν σωστά, σκληρά και πιστά κάτω από οποιεσδήποτε προκλήσεις μας δώσει η κάθε εποχή. Υποψήφιοι που αντιλαμβάνονται ότι το μέγεθος της συνεισφοράς τους δεν είναι να πληρώσουν το αρχικό μας τέλος και να αναρτήσουν το λογότυπό μας αλλά ξέρουν να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους για να λειτουργούμε όλοι σαν μια μεγάλη ομάδα.

Παρατηρείται πλέον πολύ σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για franchising. Πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο συνεργασίας προς τους υποψηφίους ενδιαφερόμενους; Έχει αλλάξει; Έχει προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα;

Πράγματι το τελευταίο έτος έχω πολλές αιτήσεις από αυτήν την μερίδα της αγοράς που αναζητεί επαγγελματικές λύσεις -δεν το λέω επιχειρησιακές λύσεις γιατί αυτά τα παιδιά απλά ψάχνουν να αγοράσουν μια θέση εργασίας- και τα Curves σίγουρα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και σίγουρα ένα φθηνότερο πακέτο θα τους προσέλκυε και θα βοηθούσε στην γρήγορη ανάπτυξη του δικτύου μου. Οικονομικά σαν franchisor μια τέτοια κίνηση με συμφέρει αλλά οι γρήγορες λύσεις έχουν και τα μειονεκτήματά τους, τα οποία σε αυτή τη φάση προτιμώ να τα αποφύγω. Ένας franchisee που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει στην τιμή αγοράς το franchise μου, το οποίο είναι και από τα φθηνότερα στην αγορά, τότε σίγουρα δε διαθέτει το κεφάλαιο να αντεπεξέλθει στα καινούργια μέτρα που κάθε τόσο αντιμετωπίζουμε. Έχουμε απορροφήσει σαν δίκτυο 2 αυξήσεις ΦΠΑ, περαιώσεις και αυξημένες εισφορές στην εφορία. Εάν αυτά συνέβαιναν σε ένα franchisee με περιορισμένους πόρους και μάλιστα στο γέννημα ενός παραρτήματος, σίγουρα θα έκλεινε σύντομα τις πόρτες του. Δε βλέπω το λόγο να προσθέσω στο δίκτυό μου άτομα με ανεπαρκή κεφάλαια, για να τα δω σε λίγο χρόνο να χάνουν τη σίγουρα χαμηλή επένδυσή τους, αλλά και να μεταδώσουν στην αγορά την λανθασμένη αίσθηση ότι τα Curves δεν είναι μια επένδυση με χαμηλά ρίσκα.

Ποιά είναι τα αναπτυξιακά πλάνα σας για το 2012;

Τα Curves διοικούνται ανεξάρτητα σε κάθε χώρα για αυτό και μπορώ να μιλήσω μόνο για την ελληνική αγορά την οποία εγώ καθορίζω. Θεωρώ το 2012 ένα καθοριστικό έτος για όλα τα franchise. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι ένας οικονομικός πόλεμος και όπως σε κάθε πόλεμο κανείς δε βγαίνει αλώβητος. Σημασία έχει στο τέλος αυτού του πολέμου ποιες εταιρείες θα βρεθούν με τις λιγότερες ζημιές. Σαν επιχειρηματίας για το έτος 2012 δεν στοχεύω σε ανάπτυξη αλλά σε διατήρηση του δικτύου μου. Οι νέες πωλήσεις για ένα franchisor σίγουρα προσφέρουν περισσότερα κέρδη, αλλά μεγαλώνοντας το δίκτυο ανοίγουμε και περισσότερα μέτωπα. Στόχος μου αυτό το έτος δεν είναι μεγαλύτερα κέρδη αλλά να διατηρήσω τα υπάρχοντα παραρτήματα στα οποία πρέπει να είμαι και πιο συγκεντρωμένη και πιο κοντά τους. Η μοναδική εξαίρεση που κάνω στον κανόνα αυτό είναι η εσωτερική ανάπτυξη όπου σκοπεύω να αυξήσω τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στα υφιστάμενα παραρτήματα.

Σε ποιες περιοχές δίνετε προτεραιότητα;

Εάν ο υποψήφιος πληροί τα ακόμη πιο αυστηρά μας κριτήρια μας ενδιαφέρει άμεσα η αγορά της περιφέρειας όπως Βόλος, Λάρισα, Τρίπολη και γενικά περιοχές άνω των 20.000 ατόμων σε πληθυσμό, όπου τώρα δεν αντιπροσωπευόμαστε και έχουμε τεράστια ζήτηση από υποψήφια μέλη για να ανοίξουμε.

No Internet Connection