Η ποιότητα στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη στο franchise

Από την εννιάχρονη εμπειρία μας, στην ανάπτυξη δικτύων μέσω του συστήματος franchise, έχουμε διαπιστώσει ότι πολλές φορές η εκπαίδευση των franchisees είναι συχνά ανεπαρκής, όσον αφορά την ποιότητα, το εύρος και το βάθος αυτής.

Ορισμένοι franchisors, ξοδεύουν ελάχιστα για την εκπαίδευση, ενώ άλλοι την κάνουν εκπληκτικά οργανωμένα.

Ένας από τους βασικούς κανόνες του franchise, είναι ότι δεν διαλέγεις συνήθως ανθρώπους, από τον ίδιο χώρο εμπορίου, που ανήκει το συγκεκριμένο franchise.

Για παράδειγμα, τα franchise των fast food δεν έχουν για franchisees σεφ ή  τα franchise με περιφερειακά  ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεν διαθέτουν franchisees με τα ίδια είδη και προηγούμενη εμπειρία.

Και στις δύο περιπτώσεις ο franchisee είναι ο άνθρωπος της δράσης και όχι ο τεχνίτης. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν να μάθουν, είναι η καινούργια τους δουλειά και δεν αντιμετωπίζουν προκατειλημμένες ιδέες και καθορισμένους κανόνες.

Η εκπαίδευση, ξεκινάει με τον καινούργιο franchisee, που θα ακολουθήσει ένα δομημένο πρόγραμμα που τον μαθαίνει για την επιχείρηση, την αγορά της επιχείρησης, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το μάρκεντιγκ, τις πωλήσεις, την διαχείριση ακόμη και πως θα συμπληρώσει το ΦΠΑ και θα ετοιμάσει τους μηνιαίους λογαριασμούς.

Είναι ένα "μικρό" επιχειρηματικό σεμινάριο, που μαθαίνει τον franchisee πως να λειτουργήσει την επιχείρησή του.

Πολλοί πέφτουν στην παγίδα, νομίζοντας ότι ο franchisee, ήταν  ήδη στην επιχείρηση και γνωρίζει σχετικά με την διαχείριση, το ΦΠΑ και τους διάφορους λογαριασμούς.

Στην πραγματικότητα, η πλειοψηφία δεν διαθέτει καμία εμπειρία, εκτός και αν έχουν προηγουμένως κάποια παρόμοια επιχείρηση, αλλά ακόμα και τότε,  δεν γνωρίζουν τα συστήματα που είναι πολύ πιθανόν να είναι διαφορετικά από τα δικά τους.

Είναι λάθος να πιστεύει κανείς,  ότι κάποιος που ήταν manager σε μια επιχείρηση για κάποια χρόνια, μπορεί να λειτουργήσει μια επιχείρηση.

Αυτό  που  πραγματικά  γνωρίζει  είναι  πως  να  διευθύνει  ένα  τμήμα  της επιχείρησης. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο.

 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης

 

Συνήθως οι franchisors, έχουν  μάθει να εκπαιδεύουν μόνο την ικανότητα και έχουν ξεχάσει να εκπαιδεύουν πως να πουλούν την ικανότητα, να οργανώνουν την ικανότητα, να τιμολογούν για την ικανότητα και να εισπράττουν για την ικανότητα. Αποτελεί μια έκπληξη αλλά είναι αλήθεια.

Θα πρέπει πρώτα να ετοιμαστεί,  μια αναλυτική περιγραφή της εργασίας για τον franchisee και όλους τους ανθρώπους κλειδιά που θα προσλάβει.

Στην συνέχεια της περιγραφής της εργασίας, ετοιμάστε την ανάλυση της εργασίας για κάθε πρόσωπο, ούτως ώστε να προσδιοριστεί τι πρέπει να κάνουν και τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν για να το πράξουν, και μετά ετοιμάστε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για τον franchisee και τους ανθρώπους του.

Είναι σημαντικό,  η εκπαίδευση του franchisee να είναι σωστά δομημένη και να περιλαμβάνει όλες τις εργασίες του προσωπικού.

Είναι σημαντικό, ο franchisee να κατανοήσει όλες τις εργασίες που πρέπει να εκτελεί και τα προβλήματα που ίσως να αντιμετωπίσει.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι χωρισμένο σε ενότητες, με γεύματα διαλείμματος και μια ενότητα επαναληπτική στο τέλος κάθε μέρας.

Όποτε είναι δυνατόν,   τα πρωινά ή απογευματινά τμήματα,   πρέπει να   είναι διαφορετικά, εκτός εάν γίνεται πρακτική εξάσκηση. Σίγουρα η εναλλαγή δεν αποσπά την συγκέντρωση.

Η εκπαίδευση στηρίζεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας, το οποίο πρέπει να καλύπτει κάθε ενότητα ή θέμα.

Η  εταιρεία   απαιτείται  να  έχει  ένα  πολύ  καλό  Εγχειρίδιο  Λειτουργίας  γιατί  o εκπαιδευόμενος κατά την εκπαίδευση θα συγκρατήσει μόνο το 40% των λεπτομερειών, στη καλύτερη περίπτωση ενώ το εγχειρίδιο θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς, σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας.

Βεβαιωθείτε,  ότι το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα, περιγράφει όλα τα θέματα και έχει χώρο για τον franchisee, να υπογράψει ότι έχει παρακολουθήσει την εκπαίδευση και για τον εκπαιδευτή να φέρει το ονοματεπώνυμο του.

Αυτό είναι καλό, όχι μόνο για τον franchisee, αλλά και για την εταιρεία και μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμο σε περίπτωση που υπάρξει κάποια διαφωνία.

Προσπαθήστε να εντάξετε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αρκετά άτομα, τα οποία όχι μόνο γνωρίζουν το αντικείμενο, αλλά έχουν ενδιαφέρον και μεταδοτικότητα.

Βεβαιωθείτε, ότι τα θέματα καλύπτονται με κάθε λεπτομέρεια και ακολουθούνται από πρακτική εξάσκηση, όταν αυτή είναι απαραίτητη.

Η εκπαίδευση, Θεωρείται ότι είναι ένα από τα Θέματα που δεν καλύπτονται πλήρως και πολλές φορές, αποτελεί την αιτία αποτυχίας για έναν franchisee.

Η εκπαίδευση, ~ είναι η στιγμή που γνωρίζεστε με  τους franchisees, η στιγμή που Θα c<κτίσετε» μια μελλοντική σχέση με τον franchisee και τους ανθρώπους του, η στιγμή που θα ανακαλύψετε  ότι το άτομο που εκπαιδεύετε δεν είναι το ίδιο με Αυτό που προσλάβατε.

Είναι μια στιγμή δοκιμασίας και ελέγχου, είναι η στιγμή της απόφασης.

Θα πρέπει λοιπόν η σύμβαση, να  δίνει την δυνατότητα να σταματήσετε την παροχή λειτουργίας του franchise, κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και να επιστρέψετε τα χρήματα που κατέθεσε ο  franchisee , μείον τα έξοδα που έχετε  ήδη κάνει, και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ισόποσα με την προκαταβολή.

Αυτή είναι μια απόφαση, που κανείς δεν θέλει να πάρει,  αλλά η απόφαση  να συνεχίσετε,   θα αποδειχθεί περισσότερο δαπανηρή και "καταστροφική" από την απόφαση να σταματήσετε.

Αυτό εγείρει ένα άλλο θέμα, που είναι η σειρά των γεγονότων από την πρώτη επαφή, μέχρι την λειτουργία του franchise.

Η εκπαίδευση είναι κάπου εκεί αλλά που;

Εάν η επένδυση είναι σημαντική, ποτέ υπογράφεται το συμβόλαιο, πριν ή μετά την εκπαίδευση;

Μια λύση στο πρόβλημα, είναι να ορίσετε μια ή δύο μέρες ή Σαββατοκύριακα με εκπαίδευση όπου ο franchisee θα έχει την ευκαιρία να μάθει περισσότερα  για την δουλειά και εσείς θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για εκείνον.

Αυτό δουλεύει πολύ  καλά,  στο λιανεμπόριο και fast food,  εφόσον μπορούν να δουλέψουν σε ένα από τα πιλοτικά καταστήματα, αλλά αυτό το σύστημα δεν δουλεύει σε  μια  επιχείρηση  παροχής  υπηρεσιών ή  πωλήσεων,  όπου  δεν δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα ή η ανάμιξη ενός ατόμου στην καθημερινή εργασία δεν είναι εφικτή. Είναι σίγουρο, ότι κάθε franchise διαφέρει και χρειάζεται πολύ προσεκτική και αναλυτική σκέψη.

Ο σωστός υπολογισμός χρόνου είναι σημαντικός, όπως είναι η επιχείρηση και η παρακολούθηση κάθε πράξεως.

Δεν υπάρχουν χρυσοί κανόνες, αλλά υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κανόνες, που έχουν πολύ καλή εφαρμογή σε ορισμένες περιπτώσεις και σε άλλες όχι.

Ο βασικός κανόνας είναι η εκπαίδευση του franchisee και του προσωπικού του.

Η ανεπαρκής εκπαίδευση ή η κακή εκπαίδευση δεν ευδοκιμεί και εφόσον δεν ευδοκιμεί ο franchisee, τότε δεν ευδοκιμεί και ο franchisor, για αυτό τόσο η αρχική, όσο και η επαναληπτική  εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, στην επιτυχία ανάπτυξης ενός συστήματος franchise.

 

Για την Market Ιη

(Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων μέσω του συστήματος franchise)

 

Ράνια Νικολοπούλου