Οι εξελίξεις του τελευταίου έτους στο χώρο του franchising καθόρισαν, πλέον, ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό τοπίο, που καθορίζει τόσο το παρόν, όσο και το μέλλον του θεσμού.

Τα αλλεπάλληλα «χτυπήματα» που ακολούθησαν την ραγδαία ανάπτυξη της περιόδου 1996 - 1999, όπως η οικονομική ύφεση, ο διασυρμός του θεσμού από κυνηγούς της ευκαιρίας και του εύκολου κέρδους, τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν σε ορισμένες αλυσίδες, κ.α. διαμόρφωσαν την ωρίμανση της αγοράς του franchising, η οποία ήρθε λίγο πιο απότομα απ’ ότι περιμέναμε.

Η νέα εποχή χαρακτηρίζεται από σύνεση, αλλά και από διστακτικότητα και καχυποψία. Ο κίνδυνος να μειωθεί η αξιοπιστία και το κύρος του θεσμού είναι προ των πυλών. Αποτελεί μέλημα των επαγγελματιών και των φορέων του χώρου να προβούν σε πιο δυναμικές ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση και να διασφαλισθούν οι επιχειρηματικές κινήσεις των συνετών δικαιοδόχων και δικαιοπαρόχων, και, φυσικά, απαιτείται η υποστήριξη της Πολιτείας, τόσο να επιβάλλει—αφού πρώτα μάθει—το νομοθετικό πλαίσιο και παράλληλα να αποδεσμεύσει πόρους του Γ’ ΚΠΣ προς το franchise, ένα θεσμό και μια επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία έχει διαπρέψει και έχει ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη πολλών χωρών στο εξωτερικό.

Η πραγματικότητα αντικατοπτρίζεται και αναλύεται από τα καθιερωμένα και εξειδικευμένα έντυπα του χώρου και από την διεθνή έκθεση franchise ΚΕΜ - η οποία μας απέδειξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της τόσο στην διάδοση του θεσμού, όσο και στην εκπαίδευση σε αυτόν.

Η ανάλυση των γεγονότων που σημάδεψαν τον θεσμό υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της ύπαρξης της κατάλληλης υποδομής εκ μέρους των δικαιοπαρόχων, καθώς και την συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία για το franchising.

 

Οι λόγοι που μερικές αλυσίδες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους franchisees τους και που κάποια δίκτυα franchise αποδείχθηκαν μη βιώσιμα συνοψίζονται στην μη εκπλήρωση των βασικών αρχών του θεσμού. Αρχές τις οποίες οι λιγοστοί αξιόλογοι σύμβουλοι ανάπτυξης τονίζουν και υπερασπίζονται συνέχεια.

Στο παραπάνω πλαίσιο θα πρέπει να τονίσουμε, ότι η μη επίτευξη άριστων οικονομικών αποτελεσμάτων από τις μονάδες franchise δεν θα πρέπει να αποδοθεί - με περισσή ευκολία - στους δικαιοπαρόχους και στο σύστημα franchise αυτών, αφού η γενικότερη ύφεση και καταναλωτική συμπεριφορά διαδραματίζει, ίσως, τον σπουδαιότερο ρόλο. Από την άλλη πλευρά, οι δικαιοπάροχοι οφείλουν να ανασχεδιάσουν τα επιχειρηματικά πλάνα τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τους νέους κανόνες της αγοράς, καθώς και να εκμεταλλευθούν τις λύσεις των Νέων Τεχνολογιών και του σύγχρονου Marketing.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω αρχές και κατευθύνσεις συνεχίζουμε την αμερόληπτη και αξιόπιστη ενημέρωσή σας, τόσο σχετικά με τα δρώμενα στο χώρο του franchising, παρουσιάζοντάς σας προτάσεις και νέα της αγοράς, όσο και καλύπτοντας τα ζητήματα της κατασκευής και διαμόρφωσης των μονάδων franchise, καθώς και δίδοντας προτάσεις για την ορθολογικοποίηση και βελτίωση των εταιρειών των δικαιοπαρόχων.