Ο θεσμός του franchising προσδίδει καταλυτική δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν πέρα από τα στενά γεωγραφικά όρια και πέρα από τα ελληνικά σύνορα, τους δίνει την δυνατότητα να εξαπλωθούν γεωγραφικά με γοργούς ρυθμούς.

Το FRANCHISE BUSINESS αναγνωρίζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο των επιχειρήσεων δίδει την ευκαιρία για ενημέρωση σε θέματα σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και την βελτίωση του ελληνικού franchise και παρουσιάζει τόσο τις ευκαιρίες, όσο και τα προβλήματα της επιχειρηματικής δράσης μέσω franchise. Θεωρούμε ότι στα 5 χρόνια της ανελλιπούς κυκλοφορίας μας στηρίζουμε ουσιαστικά τον Έλληνα δικαιοπάροχο, ώστε να αναπτυχθεί μέσα στη χώρα μας και στον διεθνή στίβο. Παράλληλα, ενημερώνουμε αντικειμενικά και τονίζουμε τα σημεία που πρέπει να προσέχει ο υποψήφιος δικαιοδόχος, τόσο κατά την επιλογή του franchise concept, όσο και κατά τις φάσεις διαμόρφωσης και λειτουργίας του καταστήματός του.

Όπως αναφέραμε στο 9ο συνέδριο του ΙΔΙΠ – ΕΕΔΕ με θέμα «Πέρα από τα σύνορα: Ευκαιρίες και προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» στις 13 και 14 Μαρτίου, ο ρόλος του franchise για την εκτός συνόρων δραστηριοποίηση είναι καταλυτικός στα πλαίσια:

>   Της κατάκτησης των ξένων αγορών, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.

>   Της μεταφοράς τεχνογνωσίας και καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις.

>   Της ενίσχυσης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων.

>   Της ενδυνάμωσης των μικρότερων επιχειρήσεων για να μπορέσουν να ανταγωνισθούν τα εισερχόμενα παγκόσμια προϊόντα και υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της Νέας Οικονομίας οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας αφορούν σε ενέργειες για:

>   Business-to-Business (B2B) e-commerce.

>   Business-to-consumer (B2C) e-commerce.

>   Bελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (π.χ. μείωση αποθεμάτων across chain, ταχύτερη απόκριση, κ.λπ.).

>   Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ERP και διασύνδεση σε ολόκληρο το δίκτυο των καταστημάτων.

>   Εφαρμογή e-learning σε franchisees.

>   Ενίσχυση της παρουσίας σε περισσότερες περιοχές/ χώρες μέσω franchise.

>   Περαιτέρω τυποποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου.