H SWOT Analysis αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, που «ανακάλυψε» ο Albert Humphrey, καθηγητής στην δεκαετία του ‘60 και ‘70 στο Stanford University. Στο ανά χείρας άρθρο θα την χρησιμοποιήσουμε με σκοπό την αξιολόγηση των επιχειρηματικών προτάσεων franchise που διερευνάτε.

 

Η Ανάλυση SWOT στο πλαίσιο του franchising εξετάζει τα Δυνατά (Strengths) και Αδύναμα σημεία (Weaknesses) μιας επιχειρηματικής πρότασης, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και Απειλές (Threats) που πηγάζουν από το περιβάλλον και την αγορά, όπου δραστηριοποιείται.

Οι Δυνατότητες και οι Αδυναμίες της επιχειρηματικής πρότασης αφορούν στους εσωτερικούς παράγοντες που εντοπίζονται τόσο από την ανάλυση των λειτουργιών και των συστημάτων της μητρικής εταιρείας, όσο και από το ίδιο το επιχειρηματικό concept.

Τα ΔΥΝΑΤΑ σημεία μιας επένδυσης franchise μπορούν να περιλαμβάνουν:

>        Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, που δεν υπάρχουν στην αγορά, που καλύπτουν κενά της, σημερινά ή και «αυριανά».

>        Δυνατό brand name αλυσίδας.

>        Καλή φήμη αλυσίδας και μητρικής.

>        Υγιή οικονομική κατάσταση (ταμειακές ροές, αυξανόμενος κύκλος εργασιών και κερδοφορία, κλπ.) της μητρικής εταιρείας

>        Ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα της μητρικής και καλή σχέση με τις τράπεζες.

>        Ηγετική θέση σε ένα επιλεγμένο τμήμα της αγοράς (niche market).

>        Ύπαρξη πατεντών ή πνευματικών δικαιωμάτων.

>        Δυνατή οργανωτική δομή μητρικής εταιρείας, συστήματα υποστήριξης και παρακολούθησης.

>        Γνώση και εμπειρία του αντικειμένου.

>        Υλικοτεχνικές υποδομές.

>        Βραβεύσεις και αναγνωρίσεις από αξιόπιστους φορείς.

 

Τα ΑΔΥΝΑΤΑ σημεία, όπου μειονεκτεί η προς αξιολόγηση μητρική εταιρεία ή και το εμπορικό concept μπορούν να είναι:

>        Δυσαρεστημένοι υφιστάμενοι δικαιοδόχοι.

>        Δίκτυο που «μειώνεται» σε πλήθος.

>        Δυσμενή στοιχεία.

>        Μειωμένες ικανότητες διοίκησης και οργάνωσης.

>        Μεγάλα δάνεια.

>        Ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης.

>        Ανεπαρκή διαφήμιση.

>        Αδυναμία υποστήριξης.

>        Διοικητική ομάδα ανεπαρκών ικανοτήτων.

>        Δυσάρεστες φήμες από την αγορά.

>        Ανεπαρκές μίγμα προϊόντων.

>        Ξεπερασμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

>        Μεγάλος ανταγωνισμός από δυνατές αλυσίδες.

>        Απηρχαιωμένο αρχιτεκτονικό concept, εταιρική εικόνα.

 

Οι Ευκαιρίες και Απειλές της επιχειρηματικής πρότασης που αξιολογείτε εντοπίζονται από την μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο και θα δραστηριοποιηθείτε. Εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία της επιχείρησής σας είναι οι πολιτικοί παράγοντες (ένα καινούριο νομοσχέδιο, ή ακόμα και μια αλλαγή στην κυβέρνηση), οικονομικοί (αύξηση φορολογίας, μείωση επιτοκίων), κοινωνικοί (αύξηση πληθυσμού, ανεργία) και τεχνολογικοί (νέες μέθοδοι παραγωγής, νέες τεχνολογίες, ).

 

Οι ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ σε μια επιχείρηση μπορούν να περιλαμβάνουν:

>        Νέες υποδομές που δημιουργούνται (π.χ. νέοι σταθμοί Μετρό, νέα malls, βιοτεχνικά πάρκα κ.λπ.).

>        Επιδοτήσεις από αναπτυξιακά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ).

>        «Κενά» στην αγορά, τα οποία να μπορεί να τα καλύψει η επιχείρησή σας.

>        «Ανάγκη, για νέα προϊόντα και υπηρεσίες από τους καταναλωτές.

>        Αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

>        Ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής (π.χ. μέσω του Διαδικτύου) ή προμηθειών (π.χ. Κίνα)

>        Τεχνολογική πρόοδος (νέα υλικά, νέες μέθοδοι παραγωγής, έξυπνα συστήματα κ.λπ.).

>        Νέοι τρόποι εύρεσης και αγοράς προϊόντων από τους καταναλωτές (π.χ. group-on, amazon, e-shop, eBay κ.λπ.).

>        Οι νέοι τρόποι δικτύωσης των νεαρών σε ηλικία target groups (πχ. blogs, facebook, κ.λπ.).

>        Συρρίκνωση ανταγωνισμού είτε στον κλάδο σας, είτε στην περιοχή σας.

 

Οι ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ή απειλές) που μπορούν να εμφανιστούν περιλαμβάνουν:

>        Νέα ύφεση.

>        Διάσπαση ευρωζώνης.

>        Πτώχευση.

>        Μείωση της κατανάλωσης.

>        Αύξηση του ανταγωνισμού.

>        Είσοδος πολλών νέων σχετικών επιχειρήσεων στην αγορά.

>        Μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

>        Αύξηση των τιμών των α’ υλών.

>        Αλλαγές στη νομοθεσία (π.χ. αύξηση φορολογίας, επιπλέον άδειες ή εγκρίσεις για τη λειτουργία της επιχείρησής σας κ.λπ.)

>        Διεθνείς συγκυρίες (π.χ. τρομοκρατία, αύξηση τιμής πετρελαίου κ.λπ.).

>        Αύξηση πληθωρισμού και επιτοκίων.

>        Αύξηση αφερεγγυότητας αγοράς (π.χ. αύξηση δεικτών ακάλυπτων επιταγών, για Β2Β κ.λπ.).

 

Είναι στο χέρι σας να ανακαλύψετε την επιχειρηματική πρόταση που θα αλλάξει το μέλλον σας και να βρείτε τον τρόπο ώστε να μετατρέψετε τις Απειλές σε Ευκαιρίες. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε τα Δυνατά σημεία της αλυσίδας που σας ενδιαφέρει και να επενδύσετε σε αυτή, χρόνο και χρήμα και κυρίως δέσμευση και αφοσίωση. Εκμεταλλευτείτε της μελλοντικές Ευκαιρίες που παρουσιάζονται, αναλύοντας την στρατηγική της μητρικής εταιρείας. Εντοπίστε τους πιθανούς Κινδύνους και προετοιμαστείτε κατάλληλα. Μην αφήνετε τα πράγματα στην τύχη τους, ούτε στην διαίσθησή σας. Αποφασίστε τεκμηριωμένα και συμβουλευθείτε τους ειδικούς!