Η νέα κατάσταση στην Ελλάδα, στο γενικότερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς, θέτει ξεκάθαρα ως μήνυμα την απαίτηση για ριζικές αλλαγές, με έμφαση στην εξωστρέφεια, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην χρήση των νέων τεχνολογιών, στην συμπίεση του δημοσίου τομέα, στην δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος προς τις επιχειρήσεις, στην ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα και στην αναδιαμόρφωση του φορολογικού πλαισίου που θα δημιουργήσει ένα νέο φορολογικό ήθος, με την προϋπόθεση των βιώσιμων απαιτήσεών του.

Η επιχειρηματικότητα οφείλει να τονωθεί με σκοπό την εκμετάλλευση των επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα, αξιοποιώντας κεφάλαια, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ρόλος του franchising λαμβάνει πλέον νέες διαστάσεις και θεωρείται ως σημαντικός παράγοντας στην όλη προσπάθεια επαναφοράς της εθνικής οικονομίας σε μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη.

Η επιχειρηματική κοινότητα στη χώρα μας οφείλει να υιοθετήσει λιτές και αποδοτικές δομές οργάνωσης, αξιοποιώντας στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο για την οργάνωσή της και για το marketing, και ταυτόχρονα να κινηθεί με εξωστρεφή προσανατολισμό, λαμβάνοντας υπόψη της ότι η κατανάλωση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωζώνη θα εξακολουθήσει να μειώνεται. Ταυτόχρονα, οφείλει να ανακαλύψει και να εστιάσει σε αναδυόμενους κλάδους, αλλάζοντας παράλληλα την φιλοσοφία προσέγγισης των καταναλωτών.

 

Εξαγωγές

Οι αλυσίδες franchise, ήδη, σε μεγάλο βαθμό διερευνούν ή και έχουν ξεκινήσει την ανάπτυξή τους εκτός Ελλάδος, είτε μέσω master franchise agreements, είτε μέσω απλών αδειών franchise, που αφορούν μεμονωμένο κατάστημα και περιοχή, είτε ακόμη μέσω εξαγωγών προϊόντων στη βάση της χονδρικής ή των corners. Γενικότερα, οι δικαιοπάροχοι αξίζει να αλλάξουν την πολιτική τους και να εστιάσουν σε ξένες αγορές, λόγω της μεγάλης αρνητικής επίπτωσης που έχει η ύφεση στην εγχώρια ζήτηση, στοχεύοντας σε μακροπρόθεσμη βάση, εφόσον διαθέτουν ή μπορούν να δημιουργήσουν  τα απαραίτητα συστατικά της επιτυχίας.

Φορολογικό Ήθος

Η πλήρης συμμόρφωση με τα συνεχώς μεταβαλλόμενα φορολογικά πλαίσια αποτελεί συστημικό στοιχείο του franchising, καθώς η εκάστοτε μητρική εταιρεία αναλαμβάνει τον έλεγχο (για λογαριασμό του δημοσίου!) των δικαιοδόχων της, αφού στηρίζει τις μηνιαίες αμοιβές της σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών των δικαιοδόχων της, αλλά και δεν επιθυμεί παραβάσεις κάθε είδους, που μπορούν να πλήξουν την φήμη του δικτύου τους. Η ίδια η κοινότητα του franchising έχει μάθει να τηρεί και να εναρμονίζεται με την κάθε φορολογική απαίτηση και οι, δε, νέοι δικαιοδόχοι ως «νέοι» στο χώρο των επιχειρήσεων δεν τολμούν να διαπράξουν φορολογικές ατασθαλίες, είτε λόγω φόβου, είτε λόγω ιδιοσυγκρασίας.

Εδώ προβάλλει και η συνήθης αδικία, να «τιμωρείται» ο κλάδος με περαιώσεις και έκτακτες εισφορές, όταν δεν αποκρύπτει cent (!) και ταυτόχρονα να εξαιρείται από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, επειδή οι δικαιοδόχοι θεωρούνται συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

 

Ανάπτυξη

Το γεγονός ότι ανοίγουν πολλές κλειστές αγορές δίνει την ευκαιρία για ανάπτυξη οργανωμένων δικτύων π.χ. σε ΤΑΧΙ, φαρμακεία κ.λπ. δημιουργώντας επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Το ίδιο το μοντέλο, άλλωστε, του franchising χαρακτηρίζεται από οικονομίες κλίμακας, οργανωμένα δίκτυα διανομής, στοχευμένες επενδύσεις και καινοτόμο χαρακτήρα που οδηγεί τελικά σε αποδοτικότερες επιχειρήσεις.

 

Όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά του franchising διαμορφώνουν ένα σημαντικό πυλώνα για την ανάπτυξη της χώρας με υψηλή συνεισφορά. Ένα γεγονός, που έχει αναγνωρισθεί από την αγορά και θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, έστω και αργά, και από την Πολιτεία.