Παρόλο που η αγορά χρυσού βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδά της και τα σχετικά καταστήματα να εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο, με τον κλάδο να διαγράφει θετικά αποτελέσματα, καθώς πολλοί πολίτες "σκοτώνουν" τα κοσμήματά τους με στόχο να αυξήσουν την ρευστότητά τους, ο κλάδος χαρακτηρίζεται από μια σειρά ιδιαιτερότητες που δεν επιτρέπουν ενδεχομένως την ανάπτυξή του μέσω franchising.

Τα καταστήματα αγοράς χρυσού οφείλουν να ενημερώσουν τις σχετικές αστυνομικές αρχές και λάβουν την σχετική άδεια, η οποία είναι προσωπική και έχει κύριο στόχο την γνωστοποίηση στην αστυνομία του ατόμου που κάνει τις σχετικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση τυχόν διαδικασίας ιχνηλασιμότητας παράνομης προέλευσης αντικειμένων. Επίσης, απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένων βιβλίων θεωρημένων από την αστυνομία καθώς και διαδικασιών ιχνηλασιμότητας των συναλλαγών. Οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν επηρεάζουν τη συνεργασίας franchise, μειώνουν σημαντικά, όμως, το πλήθος των ενδιαφερομένων, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν πιθανότητες να "μπλέξουν" αν ασχοληθούν με το εν λόγω αντικείμενο. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν τέτοιου είδους καταστήματα δραστηριοποιούνται και στο "αντικείμενο" του ενέχυρου.

Το βασικό μειονέκτημα το κλάδου της αγοροπωλησίας χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλων αναφορικά με τις δυνατότητες ανάπτυξής του μέσω franchise αφορά στο ποιος αγοράζει το πολύτιμο μέταλο. Συνήθως η κάθε μητρική εταιρεία επιθυμεί να αφοδιάζει τον δικαιοδόχο της με προϊόντα, στην περίπτωσή μας όμως όχι να πουλά - αλλά να αγοράζει τα μέταλα, όμως βάση του κανονισμού της ΕΕ πώς θα μπορούσε να επιβληθεί αυτή η σχέση, αφού στην πράξη οι εν λόγω μητρικές εταιρείες πωλούν το χρυσό σε τρίτους. Ακόμη και αν αυτές το επεξεργασθούν για να το μετατρέψουν σε μπάρες υπάρχει και πάλι το ερώτημα "Μπορεί η μητρική εταιρεία ή άλλος τρίτος να αποτελεί το μοναδικό αγοραστή, όταν ο κανονισμός θέτει περιορισμούς ακόμη και στις περιπτώσεις των προμηθευτών".

Το θέμα θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί μόνο θεωρώντας ότι η μητρική εταιρεία παρέχει υπηρεσίες προμηθευτή με βάση το σκεπτικό ότι αξιολογεί τα εν λόγω π.χ. κοσμήματα, τα καθαρίζει, τα εκτιμά. τα μετατρέπει σε μπάρες. Αυτά, όμως, στη συνέχεια θα μπορούν να διατεθούν σε οποιοδήποτε αγοραστή επιθυμείτο κάθε κατάστημα.

Το όλο θέμα απαιτεί, αν υπάρχει φυσικά λόγος, ιδιαίτερη νομική μεταχείριση και πρώτα απ' όλα αξιολόγηση του κατά πόσο μια σχέση franchise στον κλάδο της αγοραπωλησίας πολύτιμων μετάλων θα ήταν νόμιμη βάση κανονισμού.