Start Franchise

Επανειλημμένα, τεκμηριώνουμε την άποψη ότι το franchising αναπτύσσεται, με σταθερούς ρυθμούς και σε στέρεες βάσεις. Από το 2011 διαπιστώνουμε ολοένα και περισσότερο ότι η αύξηση της (μικρομεσαίας) επιχειρηματικότητας στη χώρα μας οδηγείται εξ’ ανάγκης, ένα συμπέρασμα, το οποίο στηρίζει και η σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ που δημοσιεύθηκε αρχές του έτους. Οι σημερινές συνθήκες της αγοράς έχουν πλέον επαναπροσδιορίσει το ρόλο και την φύση του franchising, καθώς αφορά πλέον επιλογή αυτοαπασχόλησης και προσελκύει εξαιρετικά ικανά και έμπειρα άτομα, υπό νέες λιτές δομές εστιασμένες στην αποτελεσματικότητα και σε βραχυπρόθεσμους στόχους, με μεσοπρόθεσμη προοπτική.

Τα πρόσφατα στοιχεία (βλ. ΙΟΒΕ - Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Ιούνιος 2012) φανερώνουν επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες, με το κλίμα στο Λιανικό Εμπόριο να παραμένει αμετάβλητο και στις Κατασκευές να κερδίζει έδαφος. Από την άλλη πλευρά, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώνεται και τον Ιούνιο. Είναι σαφές ότι οι αβεβαιότητες κατά την προεκλογική περίοδο ήταν μεγάλες, ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς η οικονομική δραστηριότητα είχε περιοριστεί στις ελάχιστες δυνατές συναλλαγές. Στους καταναλωτές – πολίτες από την άλλη πλευρά φαίνεται να δημιουργήθηκαν προσδοκίες για αλλαγές στο μίγμα της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, η συγκρότηση μιας συγκυβέρνησης έχει βοηθήσει στο να αμβλυνθεί τουλάχιστον η κυβερνητική αβεβαιότητα, όμως το κατά πόσο οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί θα επαληθευτούν τελικά, μένει να αποδειχθεί.

Στο σημερινό, πλέον, κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό πλαίσιο είναι έκδηλη η πρόθεση χιλιάδων πολιτών να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και επιχειρηματικά μέσω του franchising, επιθυμώντας αφενός να απεγκλωβιστούν από τα δεσμά της ανεργίας και αφετέρου να επιτύχουν μέσω της «αυτοαπασχόλησης» που παρέχει το franchising ικανοποιητικά εισοδήματα και συνθήκες εργασίας.

Τα δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει από τις αρχές του έτους, μέσω του portal Franchise.GR από τα posts στα blogs και τα comments των επισκεπτών είναι άκρως αποκαλυπτικά και προσδιορίζουν μια νέα εποχή για τον κλάδο:

 

Προφίλ ενδιαφερόμενων δικαιοδόχων

 • Το 80% διαθέτει ποσό προς επένδυση έως 80,000 ευρώ.
 • Το 70% αφορά άνεργα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη, με αξιοσημείωτη εμπειρία σε πωλήσεις και διαχείριση προσωπικού, με ανώτατες σπουδές.
 • Ένα ποσοστό ελαφρώς μικρότερο από το 10% αφορά γονείς που αναζητούν επαγγελματική ασφάλεια για τα παιδιά τους.
 • Κλάδοι, οι οποίοι παρουσιάζουν έντονη κινητικότητα «μετατροπής» και «αλλαγής» επαγγελματικής κατεύθυνσης είναι πρώην εργολάβοι, τεχνικές εταιρείες, κτηματομεσίτες, πωλήσεις αυτοκινήτων.
 • Ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξεως του 5%, αφορά στην ζήτηση υφιστάμενων καταστημάτων, με σκοπό να αγορασθούν με τίμημα μικρότερο του 70% της αρχικής επένδυσης.
 • Το 30% αφορά δύο έως τρεις μελλοντικούς συνέταιρους, με σκοπό να συγκεντρώσουν αθροιστικά ένα σοβαρό αρχικό κεφάλαιο και να «μοιράσουν» τόσο το ρίσκο, όσο και την απασχόλησή στους.
 • Το 90% αναζητά στο franchising την αυτοαπασχόληση.
 • Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, της τάξεως του 60%, αναζητά επιχειρηματικές ευκαιρίες στο χώρο του frozen yogurt, αναγνωρίζοντας την τάση του νέου κλάδου, τα καλά μεικτά περιθώρια και τις χαμηλές λειτουργικές δαπάνες.
 • Τουλάχιστον, το 50% των ενδιαφερομένων εμφανίζεται σχετικά αναποφάσιστο, έχοντας αφενός ενστερνισθεί το γεγονός (άνω του 90%) ότι το franchising στην πλειοψηφία των επιχειρηματικών συστημάτων αφορά αυτοαπασχόληση και ταυτόχρονα παραμένοντας σε αβεβαιότητα σχετικά με την αναμενόμενη πολιτική αποτελεσματικότητα και κυρίως για την οικονομική πορεία της χώρας.

Το κύριο συμπέρασμα, με το οποίο συντάσσονται οι περισσότεροι σύμβουλοι franchise, αφορά στα κριτήρια επιλογής και απόφασης για δράση των ενδιαφερόμενων δικαιοδόχων:

 • Αξιοποίηση υφιστάμενης εμπειρίας και δεξιοτήτων.
 • Αναγνώριση ότι οι συνθήκες της αγοράς (η ίδια η αγορά) έχει αλλάξει ριζικά.
 • Εμπιστοσύνη στα προνόμια που παρέχει το franchising.
 • Σοβαρή επιλογή επιχειρηματικού συστήματος βάση τόσο τα χαρακτηριστικά αυτού, όσο και βάση των αναγκών και των ικανοτήτων των ίδιων των ενδιαφερομένων.

Σύμφωνα, δε, με την 2η τριμηνιαία έκθεση του Παρατηρητηρίου Franchise, το franchising αντιστέκεται στην κρίση και παρουσιάζει τόσο αύξηση της διείσδυσής του στην αγορά σε 10%, όσο και σημαντική αύξηση της ζήτησης δηλαδή του ενδιαφέροντος από δυνητικούς επιχειρηματίες – δικαιοδόχους. Περισσότερες από 15 εταιρείες υιοθέτησαν το franchising ως κύρια στρατηγική ανάπτυξης και κυρίως στις 160 επιχειρήσεις που βάζουν λουκέτο, κλείνει μία και μόνο επιχείρηση franchise (!).

 

Κύρια συμπεράσματα

Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας αφορούν στις διαπιστώσεις ότι:

 • Το franchising αντιστέκεται στην κρίση, με τον κύκλο εργασιών των καταστημάτων των αλυσίδων, αλλά και των μητρικών εταιρειών να δηλώνει κατά 80% πτώση από 10% έως 35%.
 • Οι κλάδοι που αντιστέκονται σθεναρά στην υφιστάμενη κρίση εξακολουθούν να είναι αυτοί της εστίασης - τροφίμων και των υπηρεσιών.
 • Σημαντικό θέμα αφορά τόσο στις πιστώσεις από τις τράπεζες, όπου μέσω των δανείων αυτών έχουν εγκλωβιστεί χιλιάδες ακίνητα για ποσά υπερδιπλάσια της αγοραίας αξίας τους, αλλά και τις συναλλαγές με το εξωτερικό, όπου η αξιοπιστία της χώρας πλήττεται καθημερινά με τους προμηθευτές να απαιτούν εξόφληση με την έκδοση των παραγγελιών και τους αγοραστές – κατά τις εξαγωγές – να πληρώνουν με τις παραλαβές τους.
 • Η πλειοψηφία του δείγματος υιοθετεί ολοένα και περισσότερο προγράμματα συμπίεσης του κόστους και ριζικής αναδιοργάνωσης (rebuilding), με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της αντιμετώπισης της μειωμένης ζήτησης, επιλέγοντας λύσεις outsourcing και εστιάζοντας σε ενέργειες προβολής και οργάνωσης μέσω διαδικτύου (π.χ. διαδικτυακές καμπάνιες, cloud services)
 • Η γενική άποψη που επικρατεί είναι ότι η ανάκαμψη από τη παρούσα κρίση θα αργήσει να έλθει και οι μητρικές εταιρείες επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και το όλο πακέτο franchise με στόχο να γίνουν ανταγωνιστικές στις παρούσες συνθήκες της αγοράς, συμπιέζοντας το κόστος της αρχικής επένδυσης και αυξάνοντας τα μεικτά περιθώρια προς τους δικαιοδόχους τους, παρέχοντας προγράμματα πιστότητας και αυξάνοντας τις προωθητικές ενέργειες σε σχέση με της διαφημίσεις κύρους.
 • Η πίστη για την ενδυνάμωση του franchising και την κυρίαρχη θέση του στην αγορά είναι διάχυτη, καθώς μόνο τα καταστήματα που ανήκουν σε αλυσίδες franchise θα έχουν την ικανότητα να επιβιώσουν στη νέα αγορά.