Start Franchise

Κατευθυντήριες οδηγίες με σκοπό να προσελκύσετε την κρίσιμη μάζα των ενδιαφερόμενων δικαιοδόχων, ώστε να ενισχύσετε το δίκτυο των καταστημάτων σας και να αποκτήσετε την αριθμητική και ποιοτική δύναμη που θα σας διασφαλίσει την βιωσιμότητα και την ανάπτυξή σας

Σήμερα, ως γνωστόν, διανύουμε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, με εμφανείς πολυδιάστατες συνέπειες και συνεχείς αναταράξεις. Οι επιχειρήσεις, ως έκφραση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ως βασικά και ενεργά μέλη της κοινωνίας, πιέζονται αφόρητα λόγω της μειωμένης κατανάλωσης και των δυσμενών συνθηκών λειτουργίας τους, καθώς ο πολιτικο-τροϊκανο-κρατικός παρεμβατισμός απορροφά τα αναγκαία προς επιβίωση κέρδη και εξανεμίζει κάθε αναπτυξιακό κίνητρο.

Ο κλάδος του franchising προσπαθεί να αντισταθεί στην κρίση και σε μεγάλο βαθμό τα καταφέρνει, με βασικά όπλα την ευελιξία και τις οικονομίες κλίμακος. Ωστόσο, θεμελιώδες συστατικό της φιλοσοφίας και της στρατηγικής κάθε αλυσίδας franchise αποτελεί η δημιουργία και η διατήρηση της ικανής κρίσιμης μάζας δικαιοδόχων. Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη για σύναψη νέων συνεργασιών δικαιόχρησης, ως ικανής και αναγκαίας συνθήκης για την βιωσιμότητα των αλυσίδων που έχουν υιοθετήσει την στρατηγική του franchising.

Το franchising σήμερα

Η αγορά σήμερα, όχι μόνο έχει αλλάξει, αλλά συνεχίζει να μεταλλάσσεται, ενίοτε και προς μη προβλέψιμες κατευθύνσεις, με κύριο θετικό στοιχείο για το franchising την αύξηση του ενδιαφέροντος και με αρνητικά τη μείωση της κατανάλωσης και τη μειωμένη επενδυτική ικανότητα σε συνδυασμό με την έλλειψη τραπεζικών ενισχύσεων.

Το franchising αποτελεί, σήμερα, τόσο μονόδρομο για κάθε νέο επιχειρηματία που ενδιαφέρεται να ανοίξει το δικό του κατάστημα, όσο και μοναδική διέξοδο για όποιον επιθυμεί να αυξήσει το οικογενειακό του εισόδημα και να απεγκλωβιστεί από τα δεσμά της ανεργίας. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Franchise, η ζήτηση για το franchising αυξάνεται συνεχώς, με το 85% των ενδιαφερομένων να αναζητούν λύση αυτοαπασχόλησης και το 15% να διερευνά επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιοδόχοι ξεπερνούν τις 850.000, με το 75% αυτών να διαθέτει ποσό προς επένδυση από 30.000 € – 80.000 € και ως κύρια κριτήρια επιλογής αναφέρουν τις αποδόσεις του καταστήματος, τη δύναμη του brand και τις δυνατότητες υποστήριξης από τη μητρική εταιρεία. Οι, δε, αποδόσεις που αναμένουν έχουν μειωθεί και αφορούν, πλέον, σε 1,500 € - 2,500 € σε μηνιαία βάση.

Η αυξημένη ζήτηση, στο ως άνω πλαίσιο, σε συνδυασμό με την γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί οδηγούν τελικά σε μειωμένους ρυθμούς ανάπτυξης και αυξημένα Εμπόδια Εισόδου (Entry Barriers) για τους νέους δικαιοπαρόχους, καθώς έχει αυξηθεί η προσπάθεια και το κόστος διαχείρισης των ενδιαφερομένων με ταυτόχρονη μείωση της σχετικής αποτελεσματικότητας.

Αυξήστε τη ζήτηση για το concept σας

Ωστόσο, το πρώτο και κύριο μέλημα κάθε αλυσίδας franchise αφορά στη δημιουργία ζήτησης ειδικά γι αυτήν και η προσέλκυση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος από το σύνολο των ενδιαφερομένων προς το δικό της concept. Προς επίτευξη αυτού του σκοπού διακρίνουμε δύο κατηγορίες ενεργειών:

Ενέργειες Αύξησης της Δημοσιότητας. Έχουν σκοπό να γνωρίσει αρχικά η αγορά (δηλ. οι ενδιαφερόμενοι) την ύπαρξη και τα προνόμια του franchise concept σας και κατά δεύτερον να διατηρηθεί αυτό στις πρώτες επιλογές των νέων επιχειρηματιών.

Ενέργειες Άμεσης Δράσης. Έχουν σκοπό την άμεση εύρεση, ή αν μη τι άλλο την έναρξη συζητήσεων, με ενδιαφερόμενους δικαιοδόχους.

Ποιά μέσα ή ενέργειες ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες; Ποιός είναι ο βέλτιστος συνδυασμός αυτών; Ποιό είναι το σχετικό κόστος; Ποιές είναι οι αναμενόμενες αποδόσεις; Πώς οι ενέργειες των ανωτέρω κατηγοριών εμπλέκονται και αλληλοσυσχετίζονται;

Κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνετε με σκοπό την εύρεση δικαιοδόχων ανήκει και στις δυο κατηγορίες, δηλαδή ενισχύει την δημοσιότητά σας και ταυτόχρονα σας τροφοδοτεί με ενδιαφερόμενους συνεργάτες, σε διαφορετικές όμως ποσοστώσεις. Τυχόν διαφήμισή σας στο facebook θα ενισχύσει σημαντικά την δημοσιότητά σας και θα προσελκύσει, όμως, λιγοστούς ενδιαφερόμενους, οπότε θα της δίναμε μια βαθμολογία 90/5, 90 για την ικανότητά της να σας κάνει γνωστούς και 5 για τους υποψήφιους δικαιοδόχους που θα σας φέρει. Μια παρόμοια διαφήμιση στο google θα πετύχαινε ένα σκορ π.χ. 80/50 αν έκανε link σε ένα καλό site και αφορούσε ένα σχετικά αναγνωρίσιμο brand, διαφορετικά θα βαθμολογείτο με π.χ. 60/10.

Πέρα από το κόστος της κάθε ενέργειας, ένας βασικός παράγοντας αφορά και στο target group που αυτή στοχεύει. Έτσι μια διαφήμιση στο Franchise.GR θα είχε ένα πολύ μεγαλύτερο σκορ, π.χ. 90/90, όπου το πρώτο 90άρι σχετίζεται με το είδος της προβολής (π.χ. μέγεθος, θέση, εικαστικό του banner) και το δεύτερο με την περιγραφή και την ουσία της επιχειρηματικής σας πρότασης (π.χ. αν η αρχική επένδυση είναι της τάξεως των 300,000 €, τότε το αποτέλεσμα θα είναι 90/1)!

Κάποιες ενέργειες θεωρούνται «παραδοσιακά» ενταγμένες σε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Η συμμετοχή σας στην έκθεση franchise θα σας αποδώσει μέσα σε 3 – 4 ημέρες ένα πλήθος ενδιαφερομένων, ο αριθμός των οποίων σχετίζεται από το concept σας (πάντα) και από την οργάνωση και σχεδιασμό του περιπτέρου σας, οπότε τείνει να θεωρηθεί Ενέργεια Άμεσης Δράσης. Ωστόσο, δεν αμφισβητεί κανείς την δημοσιότητα που λαμβάνεται καθώς χιλιάδες ενδιαφερόμενοι θα γνωρίσουν (ή θα θυμηθούν και πάλι) την επιχειρηματική σας πρόταση. Η διαφήμισή σας σε ένα περιοδικό franchise ή σε μια εφημερίδα θα ενισχύσει την δημοσιότητά σας (με την διαφορά ότι το περιοδικό θα το αγοράσει αυτός που διερευνά το franchise, όπως και αυτός που θα επισκεφθεί την έκθεση, ενώ στην εφημερίδα θα δει «τυχαία» την διαφήμισή σας). Σαφέστατα, όμως, η διαφήμισή σας σε ένα κλαδικό περιοδικό αποτελεί Ενέργεια Άμεσης Δράσης καθώς το κλαδικό έντυπο απευθύνεται στο επιθυμητό target group (αυτούς που διερευνούν το franchising).

Ας δώσουμε, λοιπόν, μια βαθμολογία 90/90 για την διαφήμισή σας σε ένα κλαδικό (πάντα) περιοδικό, την ίδια βαθμολογία που δώσαμε και στο Franchise.GR. Ένα πρωταρχικό θέμα αφορά στην επιλογή του μέσου, όπου ένα franchise portal μπορείτε να το αξιολογήσετε βάση της θέσης του στην αναζήτηση του google και βάση της κατάταξής του στην alexa, το, δε, περιοδικό μπορείτε από μόνοι σας να το αξιολογήσετε περισσότερο υποκειμενικά σχετικά με το πόσο «ευπαρουσίαστο» είναι, την τιμή λιανικής του, την συχνότητα της κυκλοφορίας του, τον εκδότη, την «ιστορία» του κ.ο.κ. Ένα ακόμη θέμα, εξίσου βασικό, αφορά το κόστος της διαφήμισής σας, όπου οι διαφημίσεις σας στο Franchise.GR ναι μεν ξεκινούν από χαμηλότερο κόστος, αλλά ενίοτε ανάλογα με το πλάνο που θα επιλέξετε ξεπερνούν μια ολοσέλιδη διαφήμιση στο περιοδικό. Το, πλέον, βασικό ζήτημα αφορά στο τελικό αποτέλεσμα που έχει σχέση με το πλήθος των επισκεπτών και των αναγνωστών. Οι αναγνώστες του περιοδικού, λιγότεροι σε αριθμό από τους επισκέπτες του Franchise.GR, έχοντας πληρώσει και 2,5 € διερευνούν πιο συνειδητά το franchising. Το μεγάλο πλήθος των επισκεπτών του Franchise.GR, από την άλλη πλευρά, ενισχύει την Δημοσιότητά σας, αλλά το περιοδικό αυξάνει το κύρος αυτής. Τελικά, συμπεραίνουμε ότι η πολυπλοκότητα ανάλυσης, η οποία είναι δυνατή βάση στοιχείων που διαθέτει ο εκδότης – διαχειριστής, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι προτιμότερο και ασφαλέστερο να υιοθετήσετε το βέλτιστο συνδυασμό Ενεργειών Δημοσιότητας και Ενεργειών Άμεσης Δράσης, που θα σας προτείνει ο εκδότης – διαχειριστής, ή ακόμη καλύτερα ο σύμβουλός σας, ο οποίος και θα έρθει σε άμεση επικοινωνία με τους εκδότες, διαχειριστές, διοργανωτές εκθέσεων κ.ο.κ.

Πέρα, όμως, από το γεγονός ότι κάθε ενέργειά σας δρα και προς όφελος της Δημοσιότητας και δημιουργεί ταυτόχρονα Άμεσα Αποτελέσματα, η κάθε ενέργειά σας δρα και προς όφελος των άλλων ενεργειών σας και μάλιστα αυτό το συμπέρασμα είναι αυτό που με την κατάλληλη διαχείριση δημιουργεί τα βέλτιστα αποτελέσματα. Δελτία τύπου σας που αναρτώνται στο Franchise.GR «υπενθυμίζουν» στους ενδιαφερόμενους την επιχειρηματική σας πρόταση, οι οποίοι και ανατρέχουν στην Καρτέλα σας ή στο Site σας, αφού σας έχουν «θυμηθεί» από αναρτήσεις στο facebook και από έντυπες διαφημίσεις σας και με περισσότερο ενδιαφέρον και σιγουριά για το «αξιόπιστο» της εταιρείας σας ζητούν επιπλέον πληροφορίες και αιτούνται συνάντησης, που είναι και ο τελικός επιθυμητός στόχος της καμπάνιας σας.

Ταυτόχρονα, σε μια εποχή που ο κόσμος είναι επιφυλακτικός και οι ενδιαφερόμενοι έχουν αυξηθεί ραγδαία και με στόχο τόσο την διαφύλαξη της αξιοπιστίας σας, όσο και την αύξηση των ενεργειών διαχείρισης των ενδιαφερομένων, με σκοπό να προσελκύσετε δικαιοδόχους, που διαθέτουν το κατάλληλο ποσό προς επένδυση, ενστερνίζονται τη φιλοσοφία σας και τους όρους συνεργασίας σας, διαθέτουν όρεξη για εργασία και γενικά ταιριάζουν στις προδιαγραφές που έχετε θέσει, θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στο σύνολο των ενεργειών προώθησης της επιχειρηματικής σας πρότασης, έχοντας σχεδιάσει το κατάλληλο και με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες Franchise Media Kit.

Σωστή αρχική προετοιμασία, γερές βάσεις, όραμα και καινοτομία, σε συνδυασμό με το βέλτιστο πλάνο επικοινωνίας οδηγούν στις επιθυμητές αποδόσεις.