Πως το franchise δημιουργεί ανάπτυξη

Το 2004 υπήρξε αναμφισβήτητα ένα έτος έντονων διεργασιών στο χώρο του franchising, στο πλαίσιο μιας οικονομικής ύφεσης που πιέζει για αποτελεσματική υποστήριξη προς τους δικαιοδόχους των υφισταμένων δικτύων και παράλληλα έχει δημιουργήσει υποψήφιους και υφιστάμενους δικαιοδόχους που γνωρίζοντας τα δικαιώματά τους και το συμφέρον τους ζητούν όλο και περισσότερα από τις δικαιοπάροχες εταιρείες. Παρ’ όλη την πολύπλοκη κατάσταση στην αγορά, νέα δίκτυα ξεπρόβαλλαν, νέα franchised καταστήματα άνοιξαν και, κυρίως, οι υγιείς σε νοοτροπία αλυσίδες χαρακτηρίσθηκαν από νούμερα καλύτερα του μέσου όρου του κάθε σχετικού κλάδου, αποδεικνύοντας – για μια φορά ακόμη - την έντονη δυναμική του θεσμού στη χώρα μας.

Αποτελεί απόλυτη διαπίστωση ότι το franchising έχει εγκαταλείψει οριστικά το νηπιακό στάδιο στο οποίο βρισκόταν μέχρι σήμερα και έχει διέλθει σε μια ιδιαίτερα σημαντική φάση ωρίμανσης, η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, αφού αφενός η Πολιτεία δεν υποστηρίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες franchise όσο θα όφειλε και αφετέρου η αγορά είναι παντελώς ελεύθερη και ικανή να αξιολογεί και να επιλέγει, είναι να διαχέουμε και να προστατεύουμε τον θεσμό και το επάγγελμά μας. Δικαιοπάροχοι, σύμβουλοι, περιοδικά - εφημερίδες, νομικοί και εκθέτες μπορούμε να κινηθούμε σε δυο άξονες, ώστε να επιτύχουμε για το franchise την θέση που του αξίζει:

>        ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ TΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ. Πολλές αλυσίδες έχουν πετύχει καταπληκτικά αποτελέσματα, από θεαματικές αυξήσεις στις οικονομικές αποδόσεις τους, μέχρι την δημιουργία ισχυρότατων δικτύων που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Ελλάδας. Οφείλουμε να διαχέουμε και να γνωστοποιούμε όλα αυτά τα θετικά, καθώς και κάθε «μικρή» πρόοδο και νέο κατάστημα που δημιουργείται. Επίσης, αποτελεί δική μας ευθύνη να προασπίζουμε τον θεσμό απέναντι σε «ανημέρωτους» τρίτους και να τονίζουμε τα πλεονεκτήματα που τον χαρακτηρίζουν.

>        ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΘΕΣΜΟ. Σεβασμός σημαίνει να έχουμε ως κύριο γνώμονα στις αποφάσεις και στις προτάσεις μας το κύρος του ίδιου του θεσμού και οι οικονομικές απολαβές μας να αποτελούν – όσο γίνεται – δευτερεύοντα παράγοντα. Για παράδειγμα, ως σύμβουλοι να μην υποσχόμαστε θαύματα στις μικρές αλυσίδες και ταυτόχρονα – μέσω μελετών σκοπιμότητας και επιχειρηματικών πλάνων – να τους κάνουμε άμεσα αντιληπτό ότι θα πρέπει να επενδύσουν σε χρόνο και σε χρήμα, καθώς και ότι πρέπει οργανωθούν προκειμένου να διασφαλισθεί η στιβαρή ανάπτυξή τους. Ως μέσα ενημέρωσης και προβολής να μην υπερβάλλουμε όταν παρουσιάζουμε concepts των οποίων η πρόοδος δεν διαφαίνεται εξαιρετική και κυρίως να πληροφορούμε και να ευαισθητοποιούμε τους υποψήφιους επιχειρηματίες – δικαιοδόχους.

 

Το πρώτο τεύχος του 2005 αποτελεί ταυτόχρονα και την 7η κατά σειρά ετήσια έκδοση FRANCHISE DIRECTORY, μια προσπάθεια που δημιούργησε ορόσημο στην πορεία του θεσμού στην χώρα μας, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή για το franchising στην Ελλάδα. Μας φαίνεται σαν χθες όταν κυκλοφορούσαμε το πρώτο τεύχος μας, τον Ιούλιο του 1998, στο πλαίσιο μιας εποχής που χαρακτηρίζονταν από την εισαγωγή μεγάλου αριθμού νέων δικαιοπαρόχων, την ενδυνάμωση των υφισταμένων και την αυξημένη «ζήτηση» επενδυτικών - επιχειρηματικών ευκαιριών από ενδεχόμενους δικαιοδόχους. Από τότε, είχαμε διατυπώσει την άποψη ότι μια  «άναρχη» ανάπτυξη του franchising στην Ελλάδα δεν θα προκαλούσε παρά μόνο ζημιά σε ένα θεσμό ο οποίος είναι αναγκαίος και καταλυτικός για την ανάπτυξη της ελληνικής  οικονομίας.

Από το 1998 έως σήμερα παρουσιάσθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος και έχει κατατεθεί από τον Σύνδεσμο σχετικό νομοσχέδιο, με σκοπό την διαφύλαξη του θεσμού και της αγοράς. Έχουν λάβει χώρα επτά Διεθνείς Εκθέσεις Franchise της ΚΕΜ. Παράλληλα, εμφανίστηκαν μερικοί νέοι σύμβουλοι και νομικοί, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν δραστηριοποιείται πλέον, με αποτέλεσμα να παραμένουμε λίγο – πολύ οι ίδιοι, τα γνώριμα και μη εξαιρετέα πρόσωπα του 1998. Πολλά νέα συστήματα εμφανίστηκαν, εκ των οποίων κάποια έχουν διαγράψει μια καταπληκτική πορεία δημιουργώντας ισχυρά δίκτυα άνω των 100 σημείων σε μικρό σχετικά διάστημα και κάποια άλλα έχουν ανοιχθεί επιτυχημένα σε χώρες εκτός της Ελλάδας. Κύριο χαρακτηριστικό των δικαιοπάροχων εταιρειών αφορά στις δυνατότητες που τους παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για καλύτερη παρακολούθηση και υποστήριξη των δικτύων τους. Επίσης, οι νέοι δικαιοπάροχοι είναι, πλέον, περισσότερο ρεαλιστές και έχουν κατανοήσει τις δυνατότητες που προσφέρει ο θεσμός και τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει.

Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να συνεχίσει με επιτυχία την ανάπτυξη του το franchising  στην Ελλάδα είναι η ορθή, αντικειμενική και πλήρης ενημέρωση, και στην κατεύθυνση αυτή στοχεύει για μια ακόμη φορά το FRANCHISE DIRECTORY 2005.

Προσπαθήσαμε να επιλέξουμε τις πλέον σοβαρές και σύγχρονες προτάσεις επιχειρηματικότητας, από τις οποίες διακρίνονται μερικές πρωτοποριακές εταιρείες, που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως «πρωταθλητές της καινοτομίας». Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι διαθέτουν μια ολοκληρωτική προσέγγιση στο επιχειρηματικό concept τους και μια διάθεση να αμφισβητούν καθιερωμένες πρακτικές, και να κρίνουν τις ενέργειες και τις αποφάσεις τους με βάση το όραμα του μέλλοντος, αντί με τους αποδεκτούς τρόπους του παρελθόντος.

Επιπλέον, μερικές «μικρές» αλυσίδες, που εντός του έτους παρουσίασαν θεαματική αύξηση του δικτύου τους, φανερώνουν – για μια ακόμη φορά - ότι το κλειδί για την επιτυχία είναι το συμμετοχικό management ή empowerment, δηλαδή η υλοποίηση μηχανισμών και τρόπων με τους οποίους το προσωπικό ολόκληρης της αλυσίδας μπορεί να συνεισφέρει με τις ιδέες του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όλα τα μέλη της αλυσίδας συμβάλλουν στην εταιρική επιτυχία.

Ο χαρακτήρας της σύγχρονης αλυσίδας franchise διακρίνεται από την ευελιξία και την ταχεία ανταπόκριση στην αλλαγή, διατηρώντας παράλληλα υψηλή αποτελεσματικότητα.

Στον αντίποδα των μικρών εταιρειών, οι αλυσίδες που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια μιας προϋπάρχουσας επιχειρηματικής δομής, χαρακτηρίσθηκαν από την τάση δημιουργίας αποτελεσματικών και ορθολογικών δομών οργάνωσης, όπου η κάθε επιχειρηματική δραστηριότητά τους συντονίζεται και παρακολουθείται βάση διαδικασιών εστιασμένων στο εκάστοτε business unit και υποστηρίζεται από τα εργαλεία που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Η ετήσια έκδοση Franchise Directory 2005 αποτελεί μια μοναδική, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη έντυπη πληροφόρηση. Ο συνδυασμός με την ενημέρωση που προσφέρεται από το www.franchise.gr, την πρώτη ελληνική πύλη για το franchise, πληρούν τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις για ενημέρωση και καθοδήγηση του Έλληνα Δικαιοδόχου.

 

FRANCHISE ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

>        Ταχεία ανάπτυξη, σε χρόνο και σε χώρο.

>        Ελαχιστοποίηση επιχειρηματικού κινδύνου.

>        Μεταφορά δοκιμασμένης τεχνογνωσίας.

>        Αύξηση αναγνωρισιμότητας και κύρους.

>        Ανθρωποκεντρική στρατηγική.

>        Ευέλικτες δομές.

>        Αποκεντρωμένη οργάνωση.

>        Επίτευξη καναλιών διάχυσης γνώσης και πληροφορίας.

>        Διεθνές πρότυπο επιτυχίας.