Franchise Busting

Ήρθε ο καιρός για την απόλυτη καθιέρωση του franchise

ως έκφραση της επιχειρηματικότητας

 

Η ευχή κάθε επιχειρηματία είναι σίγουρα μία, να ανακαλύψει και να διατηρήσει ένα τρόπο ώστε να αναπτύσσει συνέχεια και επιτυχημένα τις δραστηριότητές του. Το franchise καλύπτει σε μεγάλο βαθμό αυτές τις ανησυχίες, οι οποίες είναι πλέον ιδιαίτερα έντονες, στο πλαίσιο της καταναλωτικής ύφεσης και του παγκοσμιοποιημένου ανταγωνισμού.

 

Υπάρχουν δικαιοπάροχοι που επεκτείνονται μέσω διαδικασιών υψηλού ρίσκου και άλλοι που εφαρμόζουν σταδιακές αλλαγές και βελτιώσεις, άλλοι που δημιουργούν πρώτα τις απαραίτητες υποδομές και άλλοι που οργανώνονται σταδιακά. Τα τελικά αποτελέσματα ποικίλουν και επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, τόσο εξωγενείς, όσο και εσωτερικής διάρθρωσης και κουλτούρας.

Παρά την ύφεση της αγοράς, εμφανίζονται ολοένα και νέοι δικαιοπάροχοι, οι οποίοι ελκύονται από τον θεσμό λόγω αφενός της δυνατότητας που προσφέρει για αξιοποίηση κεφαλαίων από τρίτους, όσο και της συνεργασίας με αυτοπαρακινούμενους managers – επιχειρηματίες. Επιπλέον, οι μεμονωμένες μονάδες λιανικής που έχουν ενταχθεί σε μια αλυσίδα franchise χαρακτηρίζονται από πολύ καλύτερα αποτελέσματα και πολλαπλάσια ποσοστά επιβίωσης σε σχέση με το οποιοδήποτε noname κατάστημα λιανικής.

Το franchise, σήμερα περισσότερο από ποτέ, δίνει διέξοδο στην ανάγκη του κάθε καταστήματος να διασφαλίσει όσο τον δυνατόν καλύτερα την επιβίωσή του, καθώς και στην ανάγκη των ανήσυχων επιχειρηματιών και στελεχών να δημιουργήσουν και να επιτύχουν αξιοπρεπή εισοδήματα.

Τεράστια ενδυνάμωση του θεσμού αναμένεται με την απόφαση του ΥΠΑΝ να επιδοτήσει το franchise, τόσο κατά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα), όσο και κατά τη μετατροπή υφιστάμενων καταστημάτων σε franchised, καλύπτοντας μια ολοκληρωμένη σειρά από ενέργειες αναβάθμισης (π.χ. ανακαίνιση, προώθηση, μηχανογράφηση, κ.λπ.).

 

Υφιστάμενοι δικαιοπάροχοι

Μερικά από τα ιδιαίτερα επιτυχημένα franchise εκφράστηκαν μέσα από μια καθολική προσπάθεια ανασχεδιασμού του business model που ως κάποια στιγμή ακολουθούσαν. Αυτά τα δίκτυα λειτουργούσαν μέσα σε ένα καθορισμένο πλαίσιο κανόνων αγοράς και ανταγωνισμού και προσέφεραν σταθερή γκάμα προϊόντων κάτω από, επίσης σταθερές, διαδικασίες λειτουργίας. Λόγω της πίεσης της αγοράς και αντιλαμβανόμενα τις αλλαγές της καταναλωτικής συμπεριφοράς αποφάσισαν να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους, είτε επαναπροσδιορίζοντας τους δείκτες απόδοσής τους, είτε ανασχεδιάζοντας παντελώς το ίδιο το business concept και το σκεπτικό βάση του οποίου λειτουργούσαν, τόσο εσωτερικά, όσο και προς τον τρόπο που αντιμετώπιζαν τους πελάτες τους. Ο στόχος που επιτεύχθηκε αφορούσε κυρίως στην σημαντική αύξηση των αποδόσεων, μέσω:

>>>        Αύξησης της παραγωγικότητας των κεντρικών υπηρεσιών, μέσω υιοθέτησης συστημάτων ERP.

>>>        Αύξησης των αποδόσεων των καταστημάτων του δικτύου, μέσω εισαγωγής συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και οργάνωσης τμήματος υποστήριξης.

>>>        Αύξησης των εσόδων μέσω αποτελεσματικής διείσδυσης (σε επίπεδο επικοινωνίας) στο target group ή και ολικό επαναπροσδιορισμού του.

 

Υποψήφιοι δικαιοπάροχοι

Οι νέοι δικαιοπάροχοι, ως newcomers στον κλάδο τους, αν αντιμετωπίσουν σε μηδενική βάση τους υποψήφιους καταναλωτές τους και επιτύχουν να δημιουργήσουν υπεραξία για αυτούς, διαθέτουν ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό τους και καθιερώνονται στην καταναλωτική συνείδηση, προσδίδοντας γρήγορα την απαιτούμενη αναγνωρισιμότητα στον brand name τους. Κρίσιμο παράγοντα αποτελεί η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών που διασφαλίζει την σταθερή παρεχόμενη ποιότητα προϊόντων, υπηρεσιών και εξυπηρέτησης προς τους καταναλωτές και την απρόσκοπτη λειτουργία/ υποστήριξη του δικτύου. Οι υποδομές απαιτούν κεφάλαια και χρόνο, και η δημιουργία τους, συνήθως, αναβάλλεται ή πραγματοποιείται σταδιακά. Όμως αν ο δικαιοπάροχος έχει την πεποίθηση ότι θα δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο δίκτυο και για αυτό το λόγο απευθύνεται και «τάζει» προς τους υποψήφιους δικαιοδόχους, γιατί δεν αναλαμβάνει το ρίσκο να διαθέσει ή και να δανεισθεί τα απαραίτητα κεφάλαια υποδομών; Διαφορετικά οφείλει να σχεδιάσει και να ακολουθήσει ένα πολύ προσεκτικό πλάνο επενδύσεων, εντός ενός επίσης αναλυτικού επιχειρηματικού πλάνου για να αποδείξει την σύνεσή του, τόσο στους δικαιοδόχους του, όσο και στην αγορά, αλλά και στον εαυτό του.

*****

Ο πλέον υγιής τρόπος για να κυριαρχήσει το franchise ως ο θεσμός που εκφράζει την επιχειρηματικότητα και να αποκομίσει ο επιχειρηματικός κόσμος τα σημαντικά οφέλη που προσδίδει η επιλογή της υιοθέτησής του αφορά στην διασφάλιση της επιτυχίας των υφισταμένων και υποψηφίων δικαιοπαρόχων, επιτυχίας που κερδίζεται μόνο όταν όλοι αντιληφθούν το σκεπτικό της νέας εποχής.

 

Rules

>> 1.     Άλλαξε τον τρόπο που αποφασίζουν οι πελάτες σου.

>> 2.     Σύγκρινε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σου με τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών σου. Ιεράρχησέ ‘τα και ανακάλυψε τους τρόπους για να τους ξεπεράσεις.

>> 3.     Εντόπισε και ικανοποίησε τις ανάγκες των πελατών σου.

>> 4.     Προσδιόρισε τις δραστηριότητες που σου αφήνουν κέρδος και πολλαπλασίασέ ‘το.

>> 5.     Συμπίεσε τα λειτουργικά κόστη σου αυξάνοντας τους δείκτες παραγωγικότητας.

 

FranchiseBusters Keys

>>>        Ετήσια αύξηση 2% του μεριδίου αγοράς.

>>>        Ετήσια αύξηση των εσόδων της τάξεως του 10% ή ετήσια αύξηση 5% μεγαλύτερη από το μέσο όρο του κλάδου.

 

FranchiseReview Questions

>>>        Μπορείς να αυξήσεις την παραγωγικότητα των στελεχών των κεντρικών υπηρεσιών σου;

>>>        Μπορείς να εκμεταλλευθείς τις νέες τεχνολογίες;

>>>        Μπορείς να επιδοτηθείς για να βελτιώσεις τις υποδομές σου;

>>>        Μπορείς να συμπιέσεις τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθούν οι καθημερινές διαδικασίες λειτουργίας σου;

>>>        Μπορείς να ενισχύσεις την εικόνα των προϊόντων σου προς τους καταναλωτές και να απευθύνεσαι στις ανώτερες καταναλωτικές ανάγκες (κύρος, ασφάλεια, κ.λπ.);

>>>        Μπορείς να τιμολογείς με βάση την παρεχόμενη αξία που προσδίδουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες σου;

>>>        Μπορείς να συμπιέσεις το μέσο απόθεμα που τηρείς και παράλληλα να μειώσεις τους χρόνους εξυπηρέτησης και αναμονής;

>>>        Μπορείς να αυξήσεις τις χρηματοροές σου πληρώνοντας αργότερα και εισπράττοντας ταχύτερα;

>>>        Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μεθόδους ηλεκτρονικών πληρωμών, factoring, πιστωτικές, κ.λπ. ώστε να διασφαλίζεσαι περισσότερο;