Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η υπόθεση των copycats

Μια απλή καταγραφή του προβλήματος και των διεξόδων του

 

Τα φαινόμενα της αντιγραφής εμπορικών/ επιχειρηματικών concepts καθώς και οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των βασικών όρων μη ανταγωνισμού των συμβάσεων δικαιόχρησης απασχολούν έντονα τους υφιστάμενους //και δυνητικούς// δικαιοπαρόχους, και δημιουργούν ανησυχίες στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτυχθούν με ασφάλεια μέσω της δικαιόχρησης, καθώς και στους συμβούλους δικαιόχρησης που ο ρόλος τους αφορά στην διασφάλιση των πελατών τους.

Η δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο χώρο της δικαιόχρησης και η ανάπτυξή τους μέσω αυτού αποτελεί σήμερα μια δημοφιλή τάση //και ίσως διέξοδο από την σημερινή οικονομική συγκυρία// που λαμβάνει, πλέον, ενθαρρυντικές πρωτοβουλίες από την Πολιτεία. Επίσης, η επιχειρηματική πορεία των δικαιοδόχων διαγράφεται ιδιαίτερα καλύτερη από αυτή των συμβατικών επιχειρήσεων – noname καταστημάτων. Ωστόσο, έχουν τύχει, στο παρελθόν, αρκετές περιπτώσεις που η πορεία των πραγμάτων δεν έχει εξελιχθεί ομαλά, είτε λόγω της αποτυχίας να τηρηθούν οι όροι των υπογεγραμμένων συμβάσεων ή οι προσυμβατικές υποσχέσεις, είτε λόγω απροσδόκητων γεγονότων και καμπών της οικονομίας, είτε λόγω του σχεδιασμού μη ρεαλιστικών επιχειρηματικών πλάνων και στρατηγικών, κ.λπ.

Η αντιγραφή, δυστυχώς, είναι ένα συχνό φαινόμενο που απαντάται σχεδόν σε κάθε κλάδο της επιχειρηματικότητας, όχι μόνο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Τα εμπορικά σήματα που μιμούνται επιτυχημένες επιχειρηματικές υπάρξεις είναι πάμπολλα, με πτωτικές //ωστόσο// τάσεις λόγω της ευαισθητοποίησης του επιχειρηματικού κόσμου για την προστασία των συμφερόντων του και λόγω της «καλύτερης» διαχείρισης των εμπορικών σημάτων από την ΓΓΕ. Η διαφορά στο franchise //και όχι μόνο// έγκειται στη μίμηση/ αντιγραφή/ κλωνοποίηση πακέτων τεχνογνωσίας και ετών εμπειρίας και αυτό το γεγονός, από μόνο του, επιδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Η προστασία των επιχειρηματικών concepts και εμπορικών σημάτων καθώς και η επιβολή //από τα ελληνικά δικαστήρια// των όρων των συμβάσεων δικαιόχρησης κρίνονται ως τα δύο πλέον σημαντικά θέματα που απασχολούν σήμερα τους εν δυνάμει δικαιοπαρόχους. Η ανικανότητα της νομολογίας και η άγνοια των δικαστικών δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ορθή αντιμετώπιση τυχόντων παραβιάσεων της σύμβασης δικαιόχρησης. Σε αυτό το σημείο διαγράφεται ως ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος, ο οποίος δρα προς τον σχεδιασμό νέου νόμου – πλαισίου για την δικαιόχρηση, και παράλληλα έχει την δυνατότητα να ελέγχει τις πρακτικές τόσο των δικαιοπαρόχων, όσο και των δικαιοδόχων και να λειτουργεί ως εμπειρογνώμονας όταν οι υποθέσεις συζητιούνται στα ελληνικά δικαστήρια και παράλληλα να «οδηγεί» προς εξωδικαστικούς συμβιβασμούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται οι παραβιάσεις των συμφωνηθέντων όρων συνεργασίας, όπως αυτές διατυπώνονται στις σχετικές συμβάσεις δικαιόχρησης.

Έχουν συμβεί στο παρελθόν περιπτώσεις όπου ο δικαιοδόχος μετά την αρχική του εκπαίδευση και αφού κατανόησε πλήρως την τεχνογνωσία της μητρικής εταιρείας, όπως αυτή περιγράφεται στα εγχειρίδια λειτουργίας και αφού λειτούργησε την franchised επιχείρησή του για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, απαίτησε τη λύση της σύμβασης και συνέχισε την επιχείρησή του //στο ίδιο ή άλλο σημείο// με το ίδιο concept και με διαφορετικό όνομα, έχοντας την επιθυμία (;) να αναπτυχθεί ο ίδιος μέσω δικαιόχρησης. Παρόμοιες πρακτικές είναι, φυσικά, παράνομες, και αντίθετες προς τον Κανονισμό της Ε.Ε. που διέπει τo franchise. Ωστόσο, μόνο με την ψήφιση ενός σωστού και λεπτομερούς νομοσχεδίου οι συμβάσεις δικαιόχρησης θα θεωρούνται έγκυρες στην ολότητά τους και ολοσχερώς.

Η γενικότερη, βέβαια, φιλοσοφία του franchise, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία και για τα δυο μέρη, απαιτεί την στενή συνεργασία μεταξύ δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων. Οι δικαιοδόχοι πρέπει να συνεργάζονται στενά με τους δικαιοπαρόχους, και οι δικαιοπάροχοι δεν πρέπει να εστιάζουν μόνο στη γρήγορη επέκτασή τους παραβλέποντας την ανάγκη να βοηθούν τους δικαιοδόχους τους να χτίσουν μακροχρόνια υγιείς επιχειρήσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θεωρείται δεδομένη η αποκάλυψη κάθε ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ασφαλών και αποτελεσματικών διαδικασιών λειτουργίας, αποδοτικών στρατηγικών, κ.ο.κ. προς τους δικαιοδόχους και η πιο ισχυρή διασφάλιση των δικαιοπαρόχων //ανεξαρτήτως νόμων και δικαστικών διαμαχών// αφορά στην ύπαρξη ενός ισχυρού και έντονα διαφοροποιημένου επιχειρηματικού concept, το οποίο να ανανεώνεται και να βελτιώνεται με τέτοιους ρυθμούς που να αποκλείει κάθε απόπειρα αντιγραφής του.

 

--------------------------highlight

οι δικαιοπάροχοι δεν πρέπει να εστιάζουν μόνο στη γρήγορη επέκτασή τους, παραβλέποντας την ανάγκη να βοηθούν τους δικαιοδόχους τους να χτίσουν μακροχρόνια υγιείς επιχειρήσεις.