Το franchise δεν είναι μια σύμβαση ή μια επιχειρηματική συνεργασία, είναι επιχειρηματική νοοτροπία και κουλτούρα. Αποτελεί σχολή σκέψης και συμπεριφοράς. Το ίδιο ισχύει και για το FRANCHISE BUSINESS.

Η φιλοσοφία του franchise διακρίνεται από πολλά σημεία που την διαφοροποιούν πλήρως από κάθε άλλη επιχειρηματική πρακτική. Η δομική διαφορά έχει να κάνει με την έννοια της ταυτόχρονης συγκέντρωσης και αποκέντρωσης των δυνάμεων, τεχνογνωσίας, πόρων και δημιουργικότητας. Ο Δικαιοπάροχος, από τη μια, επικεντρώνεται στην ανανέωση του concept, στην διαχείριση των προμηθευτών, στην έρευνα και ανάπτυξη, στην διαφήμιση, στην παρακολούθηση και στην υποστήριξη του δικτύου των καταστημάτων. Ο Δικαιοδόχος, από την άλλη, επικεντρώνεται στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας του καταστήματός του, καθώς και στην εξυπηρέτηση των τελικών καταναλωτών.

Το FRANCHISE BUSINESS ξεχωρίζει τόσο από την αισθητική του όσο και από την στάση του αναφορικά με την επιλογή και την σύνταξη της ύλης του. Αυτό έχει να κάνει με το υπόβαθρο της ομάδας που υπηρετεί τους σκοπούς του περιοδικού, η οποία διακρίνεται τόσο για την τεχνοκρατική της αντίληψη, όσο και από την πίστη της στο θεσμό της δικαιόχρησης. Έχει τύχει να μιλήσουμε αρκετές φορές για το ποιο κλαδικό περιοδικό είναι το καλύτερο, ποιο πουλάει περισσότερο. Στο πλαίσιο της σκληρής ανταγωνιστικής αγοράς, τα στοιχεία και τα γεγονότα, όταν συμφωνούν και επιβεβαιώνουν τους στόχους της κάθε εταιρείας, οφείλουν να λέγονται και να ξαναλέγονται, καθώς αποτελεί, αν μη τι άλλο, ηθική υποχρέωση σε όσους ενθέρμως μας εμπιστεύονται. Ότι δημοσιεύεται στο περιοδικό, το τι, το που, το πως, είναι μελετημένο και αξιόπιστο, στηρίζεται σε εμπειρία ετών και υπηρετεί με συνέπεια τον θεσμό και την επιχειρηματικότητα. Ως εκ τούτου, μετά τις ανακοινώσεις των «οδηγών» των κλαδικών εντύπων συνειδητοποιήσαμε, για μια φορά ακόμη, ότι το μερίδιο της αγοράς που μας αναλογεί ανέρχεται στο 60%!

Σήμερα η αγορά διέρχεται από κρίση. Ωστόσο, η γέννηση και η επιτυχημένη πορεία αρκετών αλυσίδων τα τελευταία τρία χρόνια αποδεικνύει το γεγονός, ότι κάθε κρίση εμπεριέχει ένα κράμα τόσο κινδύνων, όσο και ευκαιριών. Παράλληλα, αλλάζει το επιχειρηματικό σκηνικό. Αλυσίδες ολόκληρες απαξιώθηκαν, νέες ιδέες αναπτύσσονται ταχύτατα, οι δικαιοδόχοι έχουν πλέον διαφορετικό προφίλ, ανησυχίες και προσδοκίες.

Το FRANCHISE BUSINESS αλλάζει, αλλάζει συνεχώς και σε κάθε τομέα. Αλλάξαμε σχήμα, αλλάξαμε cache, ξαναλλάξαμε cache και είμαστε πάντα όχι μόνο μέσα στα πράγματα, αλλά εμπρός από τις εξελίξεις. Δημιουργούμε τα πρότυπα και τα αναβαθμίζουμε συνέχεια. Το franchise απαιτεί καθοδήγηση και η επιτυχία αφορά στην κατάλληλη επιλογή. Διακρίνουμε τις προτάσεις franchise, τις κατατάσσουμε και τις αναφέρουμε όλες. Θα βρείτε κάθε νέα πρόταση, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής κάλυψης, θα αναζητήσετε εύκολα τόσο τις νέες προτάσεις, όσο και τις διαχρονικές δραστηριότητες. Το κυριότερο, θα βρείτε όλες εκείνες τις πληροφορίες που σας αρκούν για τις αρχικές επιλογές σας, πληροφορίες που συνήθως δεν υπάρχουν ούτε καν στα ενημερωτικά έντυπα των ίδιων των δικαιοπαρόχων, πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε κάθε τεύχος μας και στο www.franchise.gr, το πληρέστερο site για τον θεσμό σε άμεση επαφή με τους ενδιαφερόμενους δικαιοδόχους και με την κοινότητα του franchise.

Πιστεύουμε στον θεσμό. Αγνοούμε τους περαστικούς. Στηρίζουμε υγιείς πρωτοβουλίες. Ενισχύουμε επιχειρηματίες και επιχειρήσεις. Δουλεύουμε για αποτέλεσμα. Πιστεύουμε στο μακροχρόνιο αποτέλεσμα.