FRANCHISE RULES

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΕ ΠΙΑΣΟΥΝ ΑΔΙΑΒΑΣΤΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ #1. Το Franchise είναι η στενή συνεργασία μεταξύ Δικαιοδόχου και Δικαιοπαρόχου, όπου ο πρώτος απολαμβάνει μια σειρά από προνόμια που έχει δημιουργήσει και συστηματοποιήσει ο δεύτερος, όπως γνωστό brand name, μεταφορά τεχνογνωσίας και υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας τους.

ΟΡΙΣΜΟΣ #2. Η Τεχνογνωσία είναι όλες οι γνώσεις που μεταφέρονται στον Δικαιοδόχο και έχουν δημιουργηθεί από την εμπειρία και την έρευνα του Δικαιοπαρόχου. Η Τεχνογνωσία είναι κάτι που ανανεώνεται και εξελίσσεται συνέχεια.

ΟΡΙΣΜΟΣ #3. Η Πιλοτική Μονάδα είναι η επιχείρηση που έχει δημιουργήσει ο Δικαιοπάροχος στην Ελλάδα, κατά την διάρκεια λειτουργίας της οποίας, δοκίμασε την ιδέα του, έκανε λάθη, την αναπροσάρμοσε και πέτυχε το ιδανικό αποτέλεσμα που τον οδήγησε στην τυποποίηση του franchise. Η κάθε Πιλοτική Μονάδα μπορεί να αφορά σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, που έχουν λειτουργήσει ικανό διάστημα ώστε να πείσουν τόσο τον Δικαιοπάροχο για την ικανότητα της επιχειρηματικής ιδέας του, όσο και τους Δικαιοπαρόχους για το αληθές της πρότασης franchise.

ΟΡΙΣΜΟΣ #4. Το Σύστημα Franchise αφορά στην τεκμηρίωση και συστηματοποίηση όλων εκείνων των συστατικών που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία κάθε δικτύου και περιέχει Επιχειρηματικό Πλάνο, Ενημερωτικό Φάκελο, Σύμβαση Δικαιόχρησης, Εγχειρίδια Λειτουργίας, Σύστημα Ελέγχου και Υποστήριξης, Μηχανογράφηση, κ.λπ.

ΟΡΙΣΜΟΣ #5. Οι Υποδομές που διαθέτει η μητρική εταιρεία εξελίσσονται συνέχεια και κατ’ ελάχιστον αφορούν στην απαραίτητη στελεχιακή οργάνωση που διασφαλίζει ποιοτική εξυπηρέτηση και υποστήριξη του δικτύου, στις υλικοτεχνικές υποδομές (π.χ. αποθήκες, showroom, μηχανογράφηση, κ.λπ.) που επιτρέπουν την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου.

ΟΡΙΣΜΟΣ #6. Με τα Entry Fees οι Δικαιοδόχοι «αγοράζουν» το δικαίωμα εκχώρησης σε αυτούς των προνομίων που διαθέτει το εκάστοτε Σύστημα Franchise και εντάσσονται σε επιτυχημένα και με προοπτικές ανάπτυξης δίκτυα.

ΟΡΙΣΜΟΣ #7. Τα  Royalties αποδίδονται από τους Δικαιοδόχους και υπολογίζονται ως ποσοστό του κύκλου εργασιών ή των αγορών του ή αφορούν συγκεκριμένο ποσό και αντιστοιχούν στις υπηρεσίες που λαμβάνει από τη μητρική εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας και ανάπτυξης που η τελευταία διενεργεί καθώς και του διαφημιστικού προγράμματος.

ΟΡΙΣΜΟΣ #8. Η Γεωγραφική Αποκλειστικότητα Περιοχής αφορά στην δέσμευση του Δικαιοπαρόχου να μην πουλά σε τρίτους και να μην ανοίγει καταστήματα με το σήμα του εντός των γεωγραφικών ορίων που έχει συμφωνήσει και έχει παραχωρήσει αποκλειστικά στον Δικαιοδόχο.

ΟΡΙΣΜΟΣ #9. Η Σύμβαση Δικαιόχρησης περιλαμβάνει όλες τις βασικές υποχρεώσεις και δικαιώματα και των δύο μερών κατά την διάρκεια και μετά την λύση της συνεργασίας τους.

ΟΡΙΣΜΟΣ #10. Ο Ενημερωτικός Φάκελος περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορεί και θέλει να παρουσιάσει ο Δικαιοπάροχος προς τους υποψήφιους συνεργάτες – δικαιοδόχους του, ώστε να τους ενημερώσει και να τους πείσει για την αυθεντικότητα και την επιτυχία της πρότασης franchise που αναπτύσσει.

ΟΡΙΣΜΟΣ #11. Ο Σωστός Ενημερωτικός Φάκελος ονομάζεται Franchise Concept Book ή Τυποποιημένη Προσφορά και ακολουθεί τις αμερικάνικες προδιαγραφές του UFOC και εμπεριέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες που οφείλει ένας έντιμος επιχειρηματίας να παρουσιάζει στους συνεργάτες του, με την προϋπόθεση ότι και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες franchisors κάνουν το ίδιο.

 

90% των ενδιαφερομένων δικαιοδόχων, απλά ενδιαφέρεται να ενημερωθεί.

10% των ενδιαφερομένων δικαιοδόχων έχει αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στο βραχυπρόθεσμο μέλλον.

2% των ενδιαφερομένων δικαιοδόχων διαθέτει ή έχουν υπόψη τους επαγγελματικό χώρο.

Το 50% των ενδιαφερομένων δικαιοδόχων που διαθέτουν ή ισχυρίζονται ότι διαθέτουν κατάλληλο επαγγελματικό χώρο δεν έχουν ένα κατάστημα της προκοπής.

Το 70% των ενδιαφερομένων δικαιοδόχων δεν διαθέτουν σχετική εμπειρία σε πωλήσεις, επιχειρήσεις, κ.λπ.

Το 70% του 30% των ενδιαφερομένων δικαιοδόχων που διαθέτει επιχειρηματική εμπειρία αγνοούν την έννοια των royalties.

Ο έξυπνος δικαιοδόχος αντιλαμβάνεται την καλή πρόταση.

Ο τεχνοκράτης και προσεκτικός δικαιοδόχος ζητά επίσημα οικονομικά στοιχεία.

Ο συνδυασμός διορατικότητας και ανάλυσης στοιχείων δημιουργεί την επιτυχία.

Υπάρχουν δικαιοδόχοι που διαθέτουν και την οικονομική – επενδυτική δυνατότητα και την επιχειρηματική αντίληψη που τους καθιστούν πανάξιους συνεργάτες και μέλη των πλέονισχυρών και δυναμικών δικτύων.

Υπάρχουν δικαιοδόχοι που ενθουσιάζονται με τα λόγια πολύ καλών «πωλητών» και δύσκολα πείθονται για το ανάξιο της επιχειρηματικής πρότασης.

 

Τα μεγάλα δίκτυα ζητούν joint ventures.

Τα πολύ μικρά δίκτυα έχουν πολύ καλή εξυπηρέτηση προσυμβατικά και χαμηλότερη μετασυμβατικά.

Στα μεγάλα δίκτυα ισχύει το αντίστροφο.

Αυτοί που έχουν όραμα, αποδεικνύουν την επιτυχία τους με τεκμηριωμένες θέσεις και στοιχεία περί των υφιστάμενων δικαιοδόχων τους.

Με χειρόγραφες αναλύσεις ανοίγεις (ίσως) καταστήματα.

Με καλή προετοιμασία φτιάχνεις δίκτυο.

Με όραμα και ενθουσιασμό κάνεις business.

Γνωστή αλυσίδα με γερές πλάτες αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα.

Δικαιοπάροχος που αναπτύσσεται τελευταία, εξακολουθεί να αναπτύσσεται παρόλο που είναι φανερό και γνωστό το μέλλον του.

Νέα συστήματα εμφανίζονται και πολλά από αυτά είναι αρκετά καινοτομικά.

Σοβαρές εξελίξεις στο χώρο του real estate, όπου μετά την είσοδο στην αγορά του Homentality του ομίλου ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ και της διεθνούς αλυσίδας 21th century αναμένεται άμεσα η δραστηριοποίηση υφιστάμενου δικαιοπαρόχου – ιδιοκτήτη πολύ γνωστής αλυσίδας στο χώρο του real estate.

Το «νέο γυμναστήριο» με διαφορετικό position στους καταναλωτές και με βάση διαφοροποιημένο services mix αλλάζει τα δεδομένα στο χώρο.

Συνεχίζεται η ανάπτυξη των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, με δύο κατηγορίες δικαιοπαρόχων αυτούς που επιλέγουν ανάπτυξη μέσω των υφιστάμενων ιδιοκτητών φροντιστηρίων – franchise μετατροπής και αυτών που αναζητούν νέους επιχειρηματίες εκτός του χώρου της εκπαίδευσης.

Σύμβουλος δίνει royalties σε διευθυντικά στελέχη αλυσίδων – πελατών του.

Σύμβουλος εκπροσωπεί και αναπτύσσει γνωστή αλυσίδα μόνο και μόνο για το σήμα της.

Σύμβουλοι έχουν στο πελατολόγιό τους σήματα που τα έχουν πλέον «χάσει».

Κάθε σύμβουλος έχει αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να συγκαταλέγει στο πελατολόγιό του όλες τις δουλειές του, αρκεί να είναι ευχαριστημένοι οι πελάτες του, μην τύχει και τους τηλεφωνήσει για σύσταση κάποιος νέος πελάτης.

 

ΤΑ KEYWORDS

ΘΕΛΩ αισθάνομαι, εκδηλώνω μια διάθεση, μια έντονη επιθυμία, εκφράζω μια προτίμηση, μια επιλογή,απαιτώ, έχω ανάγκη, χρειάζομαι, μου ταιριάζει, μου χρειάζεται, μου αρμόζει

ΜΠΟΡΩ διαθέτω τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ή δυνάμεις για να επιχειρήσω και να επιτύχω

ΕΥΗΜΕΡΙΑ πολύ καλή οικονομική κατάσταση και συνεπώς άνετη ζωή

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ έξαρση συναισθήματος ευαρέσκειας, ευχαρίστησης, χαράς, έξαρση των ψυχικών δυνάμεων και της διάθεσης για δράση

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του δημιουργώ στο πλαίσιο της έμπνευσης και της πρωτοτυπίας,η παραγωγή, η διαμόρφωση νέας κατάστασης, νέων συνθηκών, το πρωτότυπο ή εμπνευσμένο δημιούργημα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ενέργεια που χαρακτηρίζεται από νέα, πρωτοποριακή αντίληψη των πραγμάτων, νεωτερισμός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ σταδιακή αύξηση ή βελτίωση, σταδιακή δημιουργία

ΠΡΟΣΦΟΡΑ η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του προσφέρω, συνεισφορά σε κοινά προβλήματα, έργο που βοηθάει ή εξυπηρετεί το σύνολο

ΣΕΒΑΣΜΟΣ συναίσθημα βαθιάς εκτίμησης και θαυμασμού, που συνοδεύεται από μία αντίστοιχη συμπεριφορά

ΟΡΑΜΑ εξιδανικευμένος στόχος, στον οποίο επικεντρώνονται οι ελπίδες ή αποβλέπουν οι ενέργειες ενός ατόμου ή συνόλου

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ η ιδιότητα του αξιόπιστου· η εμπιστοσύνη που εμπνέει κάποιος στους άλλους σχετικά με αυτά που λέει ή κάνει

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ η κατάσταση ή οι συνθήκες που επιτρέπουν σε κάποιον να μαθαίνει την πραγματικότητα και την αλήθεια