ΗΓΕΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ FRANCHISE

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

 

Το δίπτυχο της επιτυχίας για τον σύγχρονο και διορατικό δικαιοπάροχο εστιάζεται αφενός Α/ στην διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που ήδη κατέχει, σε συνδυασμό με οργανωτικές δομές και διαδικασίες που διατηρούν το κόστος συμπιεσμένο, και την ποιότητα και τις αποδόσεις υψηλές και αφετέρου Β/ στην υιοθέτηση στρατηγικής που δημιουργεί ή και ανακαλύπτει καινοτομία και διασφαλίζει το προβάδισμα για το μέλλον. Το σύνθετο έργο του συντονισμού μιας αποδοτικής αλυσίδας franchise και της ταυτόχρονης εύρεσης και χρήσης του νέου καινοτομικού και διαφοροποιητικού χαρακτήρα της διασφαλίζει το μέλλον κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας και αποτελεί σίγουρα από τις πιο δύσκολες ευθύνες των δικαιοπαρόχων, ιδρυτών και εμπνευστών των ελληνικών αλυσίδων δικαιόχρησης.

 

Το θεμελιώδες ζήτημα που απασχολεί τον σύγχρονο δικαιοπάροχο και επιχειρηματία αφορά στον σχεδιασμό και στην υιοθέτηση της κατάλληλης στρατηγικής που διασφαλίζει την ευημερία σε ολόκληρο το δίκτυό του, δημιουργώντας ικανή ομάδα που δημιουργεί καινοτόμες, διαφοροποιημένες, και παράλληλα υλοποιήσιμες ιδέες, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες διαδικασίες για την ενθάρρυνση της καινοτομίας, επιλέγοντας τις προτάσεις που χαρακτηρίζονται από ικανές προϋποθέσεις επιτυχίας και διαμορφώνουν τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις προδιαγραφές του επιχειρηματικού μέλλοντός του. Καθώς η διεθνής πρακτική προτείνει συγκεκριμένες τεχνικές που προωθούν την συνεχή βελτίωση και χειρίζονται κατάλληλα κάθε αντίσταση στην αλλαγή και στα καθιερωμένα, και οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την συγκέντρωση και την ανάλυση τεράστιων δεδομένων ο δικαιοπάροχος οφείλει και μπορεί, πλέον, να ανακαλύψει εξαιρετικά προϊόντα, υπηρεσίες και στρατηγικές που θα του επιτρέψουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα και ευημερία, στο πλαίσιο μιας αγοράς που εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, καθιστώντας το σήμερα παρωχημένο.

είναι γνωστό σε όλους ότι 7 στις 10 επιχειρήσεις κλείνουν πριν ακόμη φτάσουν στον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους. Το να δηλώνεις επιχειρηματίας έχει //ακόμη// κάποιο status. Μεγάλες επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Άλλες έχουν εξαγορασθεί ή έχουν εισαχθεί στο ΧΑΑ. Κάποιοι Έλληνες συγκαταλέγονται στους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου. Η επιχειρηματικότητα είναι τέχνη. Ωστόσο, σε πολλά πανεπιστήμια διδάσκεται. Πολλά και αντιφατικά λέγονται και γράφονται για τους επιχειρηματίες του 20ου αιώνα. Η αλήθεια και το //από όλους παραδεκτό// αξίωμα είναι ότι η οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση, είτε γραφείο παροχής υπηρεσιών, είτε παραγωγική επιχείρηση, είτε εμπορική εταιρεία οφείλει να διακρίνεται από ισχυρά διαφοροποιητικά στοιχεία σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Άλλωστε, ο ίδιος ο καταναλωτής πληρώνει πολύ πιο εύκολα για κάτι διαφορετικό, αρκεί να χαρακτηρίζεται από το σωστό value for money.

Για να επιτύχεις διαφοροποίηση δεν αρκεί να κάνεις κάτι διαφορετικό, διότι, πολύ απλά, το πολύ διαφορετικό δεν υπάρχει. Ή ακόμη και αν το βρεις, θα σε ακολουθήσει κάποιος άλλος, πολύ γρήγορα. Αυτό που απαιτείται είναι να αντιληφθείς και να πραγματοποιήσεις μια συνολική και πλήρη διαφοροποίηση, να γίνεις άλλος – όπως πρόσφατα μου ανέφερε ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και φίλος. Το να έχεις ένα καλό προϊόν, να σχεδιάσεις μια διαφορετική συσκευασία, να χρησιμοποιήσεις ένα καινοτομικό τρόπο διαφήμισης, να οργανώσεις το δίκτυο ή τους πωλητές σου με εξαίρετα συστήματα πληροφορικής, να δημιουργήσεις μια δυνατή ομάδα στην εταιρεία σου, την οποία θα διοικείς και θα ανταμείβεις σωστότερα από τους ανταγωνιστές σου, δεν σημαίνει τίποτα. Για να πετύχεις την πολυπόθητη διαφοροποίηση, οφείλεις να σκέφτεσαι διαφορετικά, να καινοτομείς και να ξεπερνάς τα καθιερωμένα. Μόνο όταν σχεδιάζεις και ενεργείς διαφορετικά από τον καλύτερο στον κλάδο σου μπορείς να τον ξεπεράσεις. Μόνο όταν έχεις στο μυαλό σου το αύριο, σχεδιάζεις γι αυτό και ζεις σε αυτό, τότε και μόνο τότε αγγίζεις τον στόχο της μακροχρόνιας επιχειρηματικής ευημερίας.

Η καινοτομία ως αποτέλεσμα της δημιουργικότητας σχετίζεται άμεσα με τον ανθρώπινο παράγοντα, τις διαδικασίες και την εταιρική κουλτούρα και κατ’ αυτόν τον τρόπο ο κάθε οργανισμός οφείλει να δίνει προτεραιότητα και να αντιλαμβάνεται τα κάτωθι:

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

>        Απαιτείται δημιουργία τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης, καθώς και επιλογή των κατάλληλων στελεχών (in-house ή outsourcing), που έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν καινοτομία ή τουλάχιστον να την αντιληφθούν.

>        Απαιτείται η υιοθέτηση εταιρικής κουλτούρας που εμπνέει, δημιουργεί και υλοποιεί.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

>        Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών «επιβάλλουν» την ανακάλυψη και την δημιουργία της καινοτομίας, παρακινούν τα στελέχη να παράγουν έργο, συγκεντρώνουν και αναλύουν τις απαραίτητες πληροφορίες, κατανέμουν βέλτιστα τους περιορισμένους πόρους.

>        Η χρήση των νέων τεχνολογιών κάνει δυνατή την συγκέντρωση και την ιεράρχηση του πλήθους των διαθέσιμων πληροφοριών, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και κατευθύνσεις με τρόπο αποτελεσματικό και επιστημονικά αποδεκτό.

>        Το project management ομάδων ή έργων δημιουργίας ή επαναδόμησης concepts ή προϊόντων κάνει δυνατή την δημιουργία απτού αποτελέσματος.

 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

>        Η έννοια της συνεχούς βελτίωσης οφείλει να εμπεριέχεται στην κουλούρα του κάθε οργανισμού, να ποσοτικοποιείται με δείκτες και μετρήσεις και να οδηγεί στο καλύτερο, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει δηλωθεί ως συγκεκριμένος στόχος.

>        Plan, Do, Check, Act και πάλι από την αρχή. Ο κύκλος της αέναης βελτίωσης.

 

ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η καινοτομία σε καμιά περίπτωση δεν αφορά σε ένα εύκολο θέμα, ούτε είναι κάτι που προγραμματίζεται ή μπορεί να προβλεφθεί. Η κάθε σχετική προσπάθεια έχει να κάνει με το μέλλον, με την αβεβαιότητα και με τις πιθανότητες. Ωστόσο, κάποια ζητήματα είναι γνωστά και οι σχετικές μεθοδολογίες έχουν δοκιμασθεί. Η δέσμευση και η ορθή επιλογή συνεργατών – ανθρώπων, σε συνδυασμό με τα ανωτέρω περί διαδικασιών και κουλτούρας δημιουργούν τα εχέγγυα της επιτυχίας. Αν μη τι άλλο, ένας υγιής οργανισμός αναστατώνεται με κάθε σχετική προσπάθεια και δημιουργείται τεράστια αντίσταση στην αλλαγή προς το καλύτερο, η οποία οφείλει να υπερνικηθεί και να μετεξελιχθεί σε μοχλό και καταλύτη της επιχειρηματικής αναδόμησης.

 

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΑΛΛΑ ΑΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΡΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΟΥ.