11 βήματα για την ανάπτυξη σας στο εξωτερικό

Είναι γεγονός, ότι όλο και περισσότεροι  Έλληνες Δικαιοπάροχοι φλερτάρουν με την ιδέα να επεκταθούν πέρα από τα Ελληνικά σύνορα.

Ελάχιστοι είναι όμως αυτοί που το έχουν πραγματοποιήσει, ενώ υπάρχουν και αυτοί που το έχουν τολμήσει και απέτυχαν παταγωδώς.

Η επέκταση μιας Ελληνικής αλυσίδας στο εξωτερικό είναι υπόθεση όλων μας, αφού ουδείς θα αμφισβητήσει το γεγονός, ότι ένα εμπορικό σήμα παραπέμπει – αργά ή γρήγορα- στη χώρα προέλευσης του. Η εμπορική δύναμη μιας χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον αριθμό των επιτυχημένων σημάτων που αυτή λειτουργεί στο εξωτερικό.

Πριν από μια δεκαετία δεν θα πίστευε κανείς ότι η Ιβηρική ήταν δυνατόν να δώσει τόσα επιτυχημένα παγκόσμια δίκτυα, όταν μάλιστα όλοι είχαμε συνηθίσει να θεωρούμε την Αμερική ως την χώρα από όπου προέρχονται τα διεθνή συστήματα δικαιόχρησης. Και όμως  σήματα παγκόσμιας εμβέλειας, όπως τα Zara, Mango, KA International, κλπ καταρρίπτουν το μύο αυτό και μας δείχνουν και εμάς, ότι με σοβαρότητα, επιμονή και σωστή προετοιμασία και εφαρμογή, όλα είναι εφικτά.

Εμείς πιστεύουμε, ότι πολλά Ελληνικά σήματα έχουν την απαιτούμενη δυναμική για μια επέκταση στο εξωτερικό. Πιστεύουμε μάλιστα, ότι πολλά ελληνικά συστήματα Franchise υπερέχουν κατά πολύ άλλων αντίστοιχων «ξένων» συστημάτων που μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει να επεκταθούν σε πολλές χώρες του κόσμου και παρουσιάζουν μια ισχυρή διεθνή εικόνα. Όσοι τώρα σκέφτεστε «...εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να επεκταθούμε, θα πάμε στο εξωτερικό;», θα μας βρουν απόλυτα σύμφωνους.  Ο Δικαιοπάροχος που δεν μπορεί να αναπτυχθεί στην Ελληνική αγορά με ικανοποιητικούς ρυθμούς, σίγουρα δεν είναι έτοιμος για μια επέκταση στο εξωτερικό.

«Το Franchising δεν αποτελεί τη λύση στα βραχυπρόθεσμα ταμειακά προβλήματα ενός Δικαιοπαρόχου.» Αυτό ισχύει εκατό φορές στην Ελλάδα και  χίλιες φορές για την διεθνή επέκταση των δικτύων.

Όσοι πιστεύουν, ότι το franchising ή κάποια άλλης μορφής οργανωμένη ανάπτυξη στο εξωτερικό μπορεί να τους αποφέρει εύκολα και γρήγορα κέρδη, θα χάσουν και αυτά τα λίγα που ήταν διατεθειμένοι να επενδύσουν. Γιατί αν η διαδικασία ανάπτυξης στην Ελλάδα απαιτεί σημαντικούς πόρους (χρόνος – κεφάλαια – τεχνογνωσία κλπ) και αποτελεί ουσιαστικά μια επενδυτική διαδικασία εκ μέρους του Δικαιοπαρόχου, η επέκταση στο εξωτερικό απαιτεί διπλάσιους και τριπλάσιους πόρους, καθώς και μια ειδική διαδικασία και μεθοδολογία που δεν την κατέχουν οι περισσότεροι.

Οι προδιαγραφές που θα πρέπει να διέπουν έναν υποψήφιο Δικαιοπάροχο και το σύστημα του για να έχει κάποιες ελπίδες να κάνει τα πρώτα βήματα στο εξωτερικό είναι:

 1. Το υποψήφιο σύστημα Δικαιόχρησης θα πρέπει να έχει αναπτύξει πρώτα απ΄όλα ένα ισχυρό δίκτυο στην ελληνική αγορά.
 2. Το σύστημα θα πρέπει να έχει παρουσία στην αγορά τουλάχιστον μια πενταετία, ώστε ο Δικαιοπάροχος και τα στελέχη του να έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης και υποστήριξης, ενώ παράλληλα το δίκτυο να έχει βγάλει τις «παιδικές του ασθένειες».
 3. Ο βαθμός αναγνωρισιμότητας του σήματος (που αναγκαστικά θα πρέπει να είναι ξενόγλωσσο) θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλός, που σημαίνει, ότι το δίκτυο έχει είτε μεγάλη γεωγραφική διασπορά, είτε ότι ο δικαιοπάροχος έχει επενδύσει σε αποτελεσματική πανελλαδική διαφήμιση. Το σήμα π.χ «Το νόστιμο λουκούμι» δεν είναι και το καλύτερο για τη διεθνή ανάπτυξη αυτού του δικτύου, αν και είναι αμφίβολο αν το αντικείμενο εργασιών του εν λόγω δικτύου θα είχε την παγκόσμια απήχηση που θα επιθυμούσε ο φιλόδοξος Έλληνας επιχειρηματίας.
 4. Ένας ενδιαφέρον (ή εντυπωσιακός) δικτυακός τόπος με χαρακτηριστική ονομασία θα βοηθήσει επίσης, ειδικά αν έχει ξεχωριστό αγγλικό τμήμα. Είναι γεγονός, ότι τις περισσότερες φορές το σημείο επαφής των ξένων με το σύστημα είναι μέσω των ηλεκτρονικών σελίδων του συστήματος, άρα το δίκτυο θα κάνει καλά να επενδύσει στην ηλεκτρονική του παρουσία.
 5. «Less is less» ισχύει στην περίπτωση αυτή, αφού οι ξένοι έχουν συνηθίσει σε μεγάλο όγκο πληροφοριών. Αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα πρέπει να αποκαλυφθούν εκ των προτέρων όλα τα δεδομένα του συστήματος δικαιόχρησης σας, ειδικά μάλιστα, όταν υπάρχουν και δεδομένα νομικής υφής που θα πρέπει να τα λάβει κανείς υπ΄ όψιν του πριν γνωστοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους όρους και τις συμφωνίες του συστήματος του.
 6. Η δικαιοπάροχος εταιρία θα πρέπει να έχει τους απαραίτητους πόρους, τόσο σε επίπεδο διαθέσιμων κεφαλαίων, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Τα κεφάλαια που απαιτούνται για την είσοδο σε μια άλλη χώρα δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν υπολογίζονται σωστά. Ένας έμπειρος σύμβουλος με αποδεδειγμένες επιτυχίες και εμπειρία στην ανάπτυξη επιχειρήσεων στο εξωτερικό θα σας βοηθήσει να καταγράψετε τα πάντα και να οργανώσετε σωστά τα βήματα σας, ώστε να μη ξεπεράσετε τους στόχους του budget που θέσατε.
 7. Σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχουν στελέχη, τα οποία να διαθέτουν πολυ-πολιτισμική κουλτούρα, καθώς και εμπειρία στις διεθνείς αγορές. Επειδή το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα αδύνατο σημείο των ελληνικών επιχειρήσεων, εναλλακτικά, το υποψήφιο σύστημα μπορεί στα αρχικά της βήματα να συνεργαστεί με μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων ανάπτυξης επιχειρήσεων, η οποία έχει και την εμπειρία και την τεχνογνωσία να φέρει εις πέρας ένα τέτοιο εγχείρημα.
 8. Η συμμετοχή σε κλαδικές ή σε επιχειρηματικές εκθέσεις αποδεικνύει συνήθως την ανάγκη πρόσληψης ενός ειδικού συμβούλου, αφού η αποτελεσματικότητα του τμήματος πωλήσεων κατά τη διάρκεια της έκθεσης, αλλά κυρίως όλος ο όγκος των εργασιών και ενεργειών μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου event, αποδεικνύει πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να παίξει η εμπειρία ενός συμβούλου ο οποίος έχει αυτό ακριβώς που θα οδηγήσει την επιχείρηση σας στην επιτυχία. Την εμπειρία. Οι αμοιβή για αυτές τις συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι χαμηλή σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και το συνολικό πακέτο τεχνογνωσίας που εισπράττετε. Αρκεί βέβαια να έχετε επιλέξει σωστά τους συνεργάτες σας!
 9. Όλα αυτά οδηγούν τελικά και στην ανάγκη ύπαρξης, στελέχωσης και λειτουργίας ενός οργανωμένου Τμήματος Υποστήριξης Δικτύου, το οποίο θα κληθεί να παίξει τον σημαντικότερο ρόλο μετά την είσοδο στην ξένη αγορά και θα είναι υπεύθυνο για την παραμονή, την ευημερία και την περαιτέρω τοπική επέκταση του δικτύου. Πολλές επιχειρήσεις συνεργάζονται και με τοπικούς συμβούλους για τη λήψη συγκεκριμένων και εξειδικευμένων υπηρεσιών στην τοπική αγορά. Ο συντονισμός όλων αυτών όμως είναι στα χέρια του κεντρικού Τμήματος Υποστήριξης σας!
 10. Η ανάγκη μιας δομημένης υποδομής, όπως φάνηκε από τις προηγούμενες παραγράφους υποδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος Δικαιόχρησης που αποτελεί κατ΄ ελάχιστον από ένα διεθνώς αποδεκτό σύστημα - concept, αναλυτικές προδιαγραφές δημιουργίας, τοποθεσίας και εγκατάστασης του συστήματος, έναν ενημερωτικό φάκελο σε σωστά αγγλικά, αναλυτικές οικονομο-τεχνικές μελέτες, διεθνείς συμβάσεις και αναλυτικά εγχειρίδια λειτουργίας οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς και αναλυτικά εγχειρίδια προϊόντος ή υπηρεσίας.
 11. Αυτά μας οδηγούν στην ανάλυση του κόστους επέκτασης (expansion budget):
 • Στην προετοιμασία θα πρέπει να λάβετε υπ΄όψιν σας ότι η εκπόνηση των υλικών ακολουθεί διαφορετική φιλοσοφία από αυτά που έχουμε συνηθίσει στην ελληνική αγορά. Στο εξωτερικό δεν ισχύει το γνωστό «ότι δηλώσεις είσαι».
 • Η προετοιμασία των ενημερωτικών υλικών θα πρέπει να γίνει από μια εταιρεία Συμβούλων, η οποία να γνωρίζει τα διεθνή στάνταρ και να έχει εξάγει στο παρελθόν και άλλα ελληνικά συστήματα. Αυτό θα τις έχει δώσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία η οποία απαιτείται, ώστε το όλο εγχείρημα να αποφέρει καρπούς, ενώ σίγουρα δεν θα θέλατε να αποτελέσει  επιχείρηση σας το πειραματόζωο του κάθε φιλόδοξου μεν, άπειρου στο συγκεκριμένο τομέα δε συμβούλου. Προσοχή, η ενασχόληση με την ανάπτυξη πολλών συστημάτων στην Ελλάδα δεν εξασφαλίζει την απαραίτητη εκείνη γνώση και εμπειρία που απαιτείται για να του / της εμπιστευτείτε το πολύτιμο σύστημα σας.
 • Το Proof Reading και Fine Tuning θα πρέπει να γίνει από Σύμβουλο του Εξωτερικού, ο οποίος να έχει διεθνή παρουσία και ο οποίος θα πιστέψει στο σύστημα μας. Δυστυχώς, πολλοί νομίζουν ότι η απλή μετάφραση των ενημερωτικών τους φυλλαδίων αρκεί. Ας μην κάνουν ούτε αυτό το έξοδο.

Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε, ότι υπάρχουν και νομικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λάβει κανείς υπ΄όψιν του στη διαμόρφωση των υλικών αυτών. Φράσεις όπως « εγγυημένη κερδοφορία», «σίγουρη επιτυχία», «ταχύτατη απόσβεση» και άλλα τέτοια χαριτωμένα που έχουμε συνηθίσει στα ελληνικά κείμενα των φίλτατων δικαιοπαρόχων μας, στο εξωτερικό μας εξασφαλίζουν απλώς μια εγγυημένη δικαστική περιπέτεια – την οποία σίγουρα θα χάσουμε. Επίσης, ανάλογα με την χώρα στόχο, δεν μας «επιτρέπεται» να γνωστοποιούμε όλες τις πληροφορίες του συστήματος μας από την πρώτη συνάντηση, ενώ υπάρχουν χώρες όπου ο ενημερωτικός φάκελος πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη δομή και συγκεκριμένο περιεχόμενο, αποτελεί δηλαδή την τυποποιημένη προσφορά προς τους δικαιοδόχους. ΠΡΟΣΟΧΗ!Θέλω να ενημερωθώ αναλυτικά