Start Franchise

Είμαστε όλοι μας αντιμέτωποι με μια ριζική και συνολική νέα κατάσταση στην αγορά. Παρακολουθούμε συγκλονιστικές αλλαγές στην κοινωνία μας, σε παγκόσμιο επίπεδο, που διαμορφώνουν ένα χαοτικό πλαίσιο, που διαμορφώνει σκληρές συνθήκες ανταγωνιστικότητας, αβεβαιότητας και αντιφάσεων. Ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει τόσο νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, όσο κινδύνους και απειλές. Το βασικό ερώτημα των σύγχρονων επιχειρήσεων αφορά στον προσδιορισμό και στην διαχείριση των μοναδικών χαρακτηριστικών που θα προσφέρουν καινοτομική αξία, θα τις αναδείξουν και θα τις διατηρήσουν ως εξαιρετικές.

 

Διανύουμε πλέον την 3η ριζική αλλαγή της κοινωνίας μας, με άμεσο αντίκτυπο σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθ’ όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου. Μετά την βιομηχανική επανάσταση και με το τέλος του 20ού αιώνα, όπου βασίλεψαν δεκάδες ακρωνύμια (TQM, JIT, Knowledge Management κ.λπ.) έχει προβάλλει μια νέα δυναμική, η οποία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο αποκρυστάλλωσης, καθώς δεν έχουν τακτοποιηθεί (ή και φανερωθεί) ακόμη όλα τα κομμάτια του παζλ.

Οι οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές μάς υποχρεώνουν να σκεφτόμαστε και να δραστηριοποιούμαστε ριζοσπαστικά. Ζούμε εντός ενός ταχύτατα εξελισσόμενου πλαισίου, μέσα σε ένα κόσμο που αλλάζει και αναδιαμορφώνεται ραγδαία. Οι αγορές, ο ανταγωνισμός, η οργάνωση, η στρατηγική μας επαναπροσδιορίζονται λόγω της αβεβαιότητας και της πολυπλοκότητας της νέας κατάστασης. Το μέλλον θα είναι άκρως διαφορετικό από το παρόν. Δεν θα είναι προέκτασή του. Θα είναι μη γραμμικό και θα προσδιορίζεται μέσω μιας σειράς ασυνεχειών.

Οι επιχειρήσεις αποκτούν νέο ρόλο στην σημερινή και μελλοντική κοινωνία και οικονομία και διαμορφώνουν νέο όραμα, προορισμό και προοπτική, διεκδικώντας τη θέση του πλέον σημαντικού θεσμού, καθώς όλοι οι άλλοι (οικογένεια, κράτος, εκκλησία, εκπαιδευτικό σύστημα, πολιτικά κόμματα) αποδυναμώνονται σταθερά και σταδιακά.

Οι αυριανοί νικητές, οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν, είναι αυτές που θα εξελίσσονται και θα αναπτύσσονται συνέχεια, θα δημιουργούν και θα διατηρούν ισχυρά διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, καθώς και στιβαρές υποδομές. Αυτές που θα δημιουργήσουν, θα προσδιορίσουν και θα διαχειρισθούν εκείνα τα μοναδικά χαρακτηριστικά σας που θα διασφαλίσουν ισχυρά και διαφοροποιημένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τόσο για τους καταναλωτές και πελάτες, όσο και για τους συνεργάτες και μετόχους τους. Αυτές που θα πρωτοστατούν στις εξελίξεις, θα επαναπροσδιορίζουν τους κλάδους τους, θα δημιουργούν νέες αγορές, θα δημιουργούν νέους δρόμους, θα επανεφευρίσκουν τους κανόνες, θα αμφισβητούν καθιερωμένα. Αυτές που επινοούν τον κόσμο και όχι αυτές που ανταποκρίνονται σε αυτόν. Αυτές που τους αξίζει να αναφέρονται ως Εξαιρετικές Επιχειρήσεις.

Νέες στρατηγικές, που εστιάζουν στο μέλλον, που διαμορφώνουν τις αγορές, που διασφαλίζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που εμπεριέχουν περιβάλλον καινοτομίας, προσδιορίζουν την ικανότητα των επιχειρήσεων να ευημερήσουν στο πλαίσιο του νέου ρόλου τους στην κοινωνία και να φανούν αντάξιες του κοινωνικού καθήκοντός τους, εξισορροπώντας την οικονομική με την κοινωνική διάστασή τους.

Έχει πλέον διαμορφωθεί, από διακεκριμένους διανοητές του management, το πλήρες ιδεολογικό, φιλοσοφικό και εννοιολογικό υπόβαθρο μέσω του οποίου διαμορφώνεται η νέα κατάσταση για τις επιχειρήσεις ανά την υφήλιο. Με εφόδια την γνώση, την ικανότητα αέναης μάθησης, την πίστη και την δέσμευση, οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να ευημερήσουν και να πρωταγωνιστήσουν στις αλλαγές που έρχονται.

 

 

FRANCHISE. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Καθώς ο κόσμος, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι επιχειρησιακές διεργασίες μετέρχονται σε ολοένα και περισσότερα επίπεδα πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας, ο ρόλος της στρατηγικής έχει καθιερωθεί απόλυτα και αναμφισβήτητα ως η πεμπτουσία του management. Σε αυτό το πλαίσιο, το Franchising ως στρατηγική αναδεικνύει όλες τις δυνατότητες και τη δυναμική του.

Το Franchising είναι τελικά στρατηγική, δεν είναι θεσμός, δεν είναι τρόπος συνεργασίας. Αφορά σε μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη στρατηγική, που βασίζεται και εστιάζει στον άνθρωπο. Δημιουργεί λιτές και ευέλικτες δομές. Διαμορφώνει περιβάλλον συνεχούς εξέλιξης και μάθησης. Αποτελεί μια σύγχρονη, αποτελεσματική, δοκιμασμένη και επιτυχημένη στρατηγική επιλογή και σχολή.

 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Οι πλέον επιτυχημένες επιχειρήσεις δικαιόχρησης που εξασφαλίζουν διαρκή ανταγωνιστικότητα και επιτυχία στα μέλη του δικτύου της και στη μητρική εταιρεία είναι αυτά που έχουν δεσμευθεί και πιστεύουν στο μήνυμα «πρώτα οι άνθρωποι». Οι πλέον σοβαρές και αξιόπιστες αλυσίδες επιλέγουν το Franchising ως στρατηγική, πιστεύοντας στη δύναμη του ανθρώπινου παράγοντα και επενδύοντας στις ικανότητες και στην εσωτερική παρακίνηση των δικαιοδόχων τους.

Τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη είτε υπάρχουν, είτε βρίσκονται πλέον αρκετά εύκολα. Αυτό που σπανίζει στις σημερινές οργανώσεις είναι οι υψηλές επιδόσεις, η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα, η ευελιξία, η ταχύτητα, η συνέργεια, η επιχειρηματικότητα, η ικανότητα αντίληψης και προσαρμογής στις αλλαγές, η διάθεση για συνεχή μάθηση. Ένα από τα πλέον θεμελιώδη ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των δικτύων δικαιόχρησης αφορά στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι αλυσίδες δικαιόχρησης αναζητούν και επενδύουν στο πάθος, στον ενθουσιασμό, στην πίστη, στην δέσμευση, στην θέληση, στην αυτοπαρακίνηση, στις φιλοδοξίες, στην πειθαρχία, στην κουλτούρα, στην ψυχή και στο μυαλό των δικαιοδόχων τους.

Η πρόοδος, η ανταγωνιστικότητα και η διαρκής επιτυχία των δικτύων απαιτούν την επιλογή δικαιοδόχων που λειτουργούν τόσο ως managers, όσο και ως ηγέτες, με όραμα και θέληση.

 

Οργανισμός Μάθησης

Η γνώση σήμερα έχει εξελιχθεί, επίσης, ως ένα θεμελιώδες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το Franchising ως στρατηγική προσελκύει, αναπτύσσει, διατηρεί και αξιοποιεί τους σωστούς συνεργάτες - δικαιοδόχους, μέλη ενός οργανισμού που ξεχωρίζει για τις ικανότητές του να μαθαίνει, να καινοτομεί, να καθορίζει και να εφαρμόζει ξεχωριστές στρατηγικές, μέσα από ευέλικτες και λιτές δομές και διεργασίες.

 

Οι Δικαιοπάροχοι

Πάνω απ' όλα ηγέτες, που εμπνέουν, κερδίζουν την εμπιστοσύνη, καθοδηγούν, παρακινούν και δημιουργούν ένα καλύτερο κόσμο. Οραματίζονται, αμφισβητούν το εκάστοτε status quo, σχεδιάζουν και υλοποιούν, δημιουργούν αγορές.

Οι επιχειρηματίες - δικαιοπάροχοι είναι αυτοί που δημιουργούν τους θεμελιώδεις παράγοντες επιτυχίας των δικτύων τους, τους παράγοντες που αναδεικνύουν το επιχειρηματικό οικοδόμημά τους ως εξαιρετικό, αντιμετωπίζοντας καθημερινά την πολυπλοκότητα, την αβεβαιότητα και την αντιφατικότητα των σύγχρονων αγορών.

Οι δικαιοπάροχοι έχουν όνειρο, αξίες, υγιείς φιλοδοξίες, αίσθηση της αποστολής τους, ψυχική αντοχή, θάρρος, ακεραιότητα, ταπεινότητα, αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ευαισθησίες, πείσμα. Επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα ανεξαρτήτως των συνθηκών της αγοράς και του ανταγωνισμού. Τολμούν, επιτυγχάνουν και λειτουργούν μέσα από δομές και φιλοσοφία που εγγυάται την αμοιβαία ευημερία.