Καθώς ο κόσμος, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι επιχειρησιακές διεργασίες μετέρχονται σε ολοένα και περισσότερα επίπεδα πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας, ο ρόλος της στρατηγικής έχει καθιερωθεί απόλυτα και αναμφισβήτητα ως η πεμπτουσία του management. Σε αυτό το πλαίσιο, το Franchising ως στρατηγική αναδεικνύει όλες τις δυνατότητες και τη δυναμική του.

 

 

Το Franchising είναι τελικά στρατηγική, δεν είναι θεσμός, δεν είναι τρόπος συνεργασίας. Αφορά σε μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη στρατηγική, που βασίζεται και εστιάζει στον άνθρωπο. Δημιουργεί λιτές και ευέλικτες δομές. Διαμορφώνει περιβάλλον συνεχούς εξέλιξης και μάθησης. Αποτελεί μια σύγχρονη, αποτελεσματική, δοκιμασμένη και επιτυχημένη στρατηγική επιλογή και σχολή.

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οι πλέον επιτυχημένες επιχειρήσεις δικαιόχρησης που εξασφαλίζουν διαρκή ανταγωνιστικότητα και επιτυχία στα μέλη του δικτύου της και στη μητρική εταιρεία είναι αυτά που έχουν δεσμευθεί και πιστεύουν στο μήνυμα «πρώτα οι άνθρωποι». Οι πλέον σοβαρές και αξιόπιστες αλυσίδες επιλέγουν το Franchising ως στρατηγική, πιστεύοντας στη δύναμη του ανθρώπινου παράγοντα και επενδύοντας στις ικανότητες και στην εσωτερική παρακίνηση των δικαιοδόχων τους.

Τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη είτε υπάρχουν, είτε βρίσκονται πλέον αρκετά εύκολα. Αυτό που σπανίζει στις σημερινές οργανώσεις είναι οι υψηλές επιδόσεις, η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα, η ευελιξία, η ταχύτητα, η συνέργεια, η επιχειρηματικότητα, η ικανότητα αντίληψης και προσαρμογής στις αλλαγές, η διάθεση για συνεχή μάθηση. Ένα από τα πλέον θεμελιώδη ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των δικτύων δικαιόχρησης αφορά στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι αλυσίδες δικαιόχρησης αναζητούν και επενδύουν στο πάθος, στον ενθουσιασμό, στην πίστη, στην δέσμευση, στην θέληση, στην αυτοπαρακίνηση, στις φιλοδοξίες, στην πειθαρχία, στην κουλτούρα, στην ψυχή και στο μυαλό των δικαιοδόχων τους.

Η πρόοδος, η ανταγωνιστικότητα και η διαρκής επιτυχία των δικτύων απαιτούν την επιλογή δικαιοδόχων που λειτουργούν τόσο ως managers, όσο και ως ηγέτες, με όραμα και θέληση.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η γνώση σήμερα έχει εξελιχθεί, επίσης, ως ένα θεμελιώδες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το Franchising ως στρατηγική προσελκύει, αναπτύσσει, διατηρεί και αξιοποιεί τους σωστούς συνεργάτες - δικαιοδόχους, μέλη ενός οργανισμού που ξεχωρίζει για τις ικανότητές του να μαθαίνει, να καινοτομεί, να καθορίζει και να εφαρμόζει ξεχωριστές στρατηγικές, μέσα από ευέλικτες και λιτές δομές και διεργασίες.

 

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ

Πάνω απ' όλα ηγέτες, που εμπνέουν, κερδίζουν την εμπιστοσύνη, καθοδηγούν, παρακινούν και δημιουργούν ένα καλύτερο κόσμο. Οραματίζονται, αμφισβητούν το εκάστοτε status quo, σχεδιάζουν και υλοποιούν, δημιουργούν αγορές.

Οι επιχειρηματίες - δικαιοπάροχοι είναι αυτοί που δημιουργούν τους θεμελιώδεις παράγοντες επιτυχίας των δικτύων τους, τους παράγοντες που αναδεικνύουν το επιχειρηματικό οικοδόμημά τους ως εξαιρετικό, αντιμετωπίζοντας καθημερινά την πολυπλοκότητα, την αβεβαιότητα και την αντιφατικότητα των σύγχρονων αγορών.

Οι δικαιοπάροχοι έχουν όνειρο, αξίες, υγιείς φιλοδοξίες, αίσθηση της αποστολής τους, ψυχική αντοχή, θάρρος, ακεραιότητα, ταπεινότητα, αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ευαισθησίες, πείσμα. Επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα ανεξαρτήτως των συνθηκών της αγοράς και του ανταγωνισμού. Τολμούν, επιτυγχάνουν και λειτουργούν μέσα από δομές και φιλοσοφία που εγγυάται την αμοιβαία ευημερία.

 

 

Οι πλέον επιτυχημένες επιχειρήσεις δικαιόχρησης που εξασφαλίζουν διαρκή ανταγωνιστικότητα και επιτυχία στα μέλη του δικτύου της και στη μητρική εταιρεία είναι αυτά που έχουν δεσμευθεί και πιστεύουν στο μήνυμα πρώτα οι άνθρωποι.