ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

 

Οι μητρικές εταιρείες των δικτύων δικαιόχρησης οφείλουν να βασίζουν και να στηρίζουν την ανάπτυξή τους μέσω της παροχής ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών υποστήριξης προς τους δικαιοδόχους τους. Η επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτεί κατάλληλες οργανωτικές δομές, στελέχωση και διαδικασίες, αποφέρει, όμως, τόσο άμεσο κέρδος, όσο και την στιβαρή ανάπτυξη που διασφαλίζει μακροχρόνια βιωσιμότητα.

Στη συνέχεια διαγράφουμε τη βέλτιστη πρακτική για την επιτάχυνση της δημιουργίας ενός ισχυρού δικτύου δικαιόχρησης που χαρακτηρίζεται από ενθουσιασμένους δικαιοδόχους και ενισχύει τα κέρδη των μητρικών εταιρειών.

 

Οι περισσότερες εταιρείες που υιοθετούν την δικαιόχρηση ως στρατηγική ανάπτυξης βασίζονται αρχικά στα δημοφιλή αγαθά τους, προϊόντα ή/και υπηρεσίες, και στην αποδοχή τους από το καταναλωτικό κοινό. Οι λόγοι που επιλέγουν την δικαιόχρηση είναι πολλοί και γνωστοί, εκ των οποίων ο πλέον σημαντικός αφορά στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της δημιουργίας και διαχείρισης δυνατού δικτύου. Σύντομα, αντιλαμβάνονται ότι η παροχή υπηρεσιών προς τους δικαιοδόχους τούς αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη συγκριτικά με τη πώληση προϊόντων, μέσω των εσόδων από τα τέλη εισόδου (entry fees) και τα περιοδικά δικαιώματα (royalties). Ωστόσο, από τη μια τα σχετικά έσοδα είναι σημαντικά, από την άλλη απαιτούν σκληρή προσπάθεια για να εξακολουθήσουν να ισχύουν, δηλ. να εισπράττονται! Τα αυξημένα τέλη εισόδου απαιτούν ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του Συστήματος Δικαιόχρησης και τα περιοδικά τέλη συνεπάγονται την άριστη υποστήριξη των δικαιοδόχων.

Οι  κεντρικές υπηρεσίες των δικτύων δικαιόχρησης οφείλουν να οργανωθούν και να λειτουργούν υπό μια νέα φιλοσοφία εστιασμένη στην παροχή υπηρεσιών, κάτι νέο για όλους όσους έχουν ξεκινήσει το franchise σχετικά πρόσφατα:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Η υποστήριξη ενός δικτύου δικαιόχρησης απαιτεί παροχή πολύπλοκων υπηρεσιών και αναβαθμισμένη εσωτερική οργάνωση, καθώς οι απαιτήσεις και προσδοκίες των δικαιοδόχων είναι τόσο εξειδικευμένες, όσο και διαφορετικές για τον καθένα.

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ. Κάθε νέα αλυσίδα διοικείται από στελέχη με εμπειρία στο εμπόριο και σπάνια σε απλές συμβάσεις βασικών υπηρεσιών. Οι δικαιοδόχοι έχουν ανάγκη από λύσεις και υποστήριξη υψηλής προστιθέμενης αξίας, γεγονός που απαιτεί την αλλαγή της εταιρικής φιλοσοφίας και ενδεχομένως έντονη εκπαίδευση ή και νέα στελέχωση.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ. Η απαιτούμενη γνώση για τον σχεδιασμό και τον έλεγχο ενός δικτύου δεν υπάρχει στις μητρικές εταιρείες και χρειάζεται αρκετό χρόνο για να δημιουργηθεί, γεγονός που συνεπάγεται δυσαρεστημένους δικαιοδόχους και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη. Η σχετική οργάνωση της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προτείνεται να ανατεθεί εκτός εταιρείας, σε έμπειρες εταιρείες συμβούλων με αποδεδειγμένη εμπειρία.

Οι νέοι δικαιοπάροχοι θέλουν πάρα πολλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και φυσικά κανένας τους δεν είναι έτοιμος, με αποτέλεσμα όχι μόνο την δική τους αποτυχία, αλλά και την υποβάθμιση του θεσμού, το όνομα του οποίου χρησιμοποιούν, καθώς ο καθένας δηλώνει ό,τι θέλει.

 

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διανύοντας μια νέα οικονομική εποχή και βιώνοντας μια νέα τάξη πραγμάτων για το franchise θεωρούμε, πλέον, αναγκαιότητα την ύπαρξη royalties για κάθε αλυσίδα. Οι δικαιοπάροχοι παρέχουν υποστήριξη, υπηρεσίες, συμβουλές, καθοδήγηση, διαφήμιση, εκπαίδευση. Από τη στιγμή που υπάρχουν καθορισμένες (στη σύμβαση δικαιόχρησης), αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες, αναγκαίες και απαραίτητες για τους δικαιοδόχους, αυτές πρέπει να χρεώνονται, καθιστώντας σαφή την αξία τους.

 

ΤΥΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΑΣ

Με σκοπό την διασφάλιση του κέρδους πρέπει οι εσωτερικές διαδικασίες υποστήριξης να «βιομηχανοποιηθούν». Μια καλή πρακτική με σκοπό την ορθή διαχείριση του κόστους των υπηρεσιών υποστήριξης που θα ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους αφορά στον σχεδιασμό ευέλικτων κατηγοριών υπηρεσιών με διαφορετικές χρεώσεις, σε συνδυασμό την παρακολούθηση του συνολικού σχετικού κόστους και την εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών. Οι δικαιοδόχοι ζητούν πολλά και όσα πιο πολλά τους παρέχουν οι δικαιοπάροχοι, τόσο πιο πολλά ζητούν. Το κόστος υποστήριξης αυξάνεται εκθετικά όταν η όλη κατάσταση τεθεί εκτός ελέγχου. Μόνο μέσω ενός συγκεκριμένου και αποτελεσματικού συστήματος αποτρέπονται οι δυσαρέσκειες και ο εφιάλτης της εξυπηρέτησης που δεν έχει τέλος.

 

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΑΣ

Καθώς η παροχή υπηρεσιών είναι πολύ πιο σύνθετη και απαιτητική από τις πωλήσεις, τα στελέχη των δικαιοπαρόχων καλούνται να αναλάβουν έναν νέο πολύ πιο δύσκολο ρόλο, με ευθύνες και αρμοδιότητες νέες για αυτούς, που ενδεχομένως είτε δεν μπορούν, είτε δεν επιθυμούν να αναλάβουν, το ίδιο δε γεγονός βιώνουν και σχεδόν όλοι οι νέοι δικαιοπάροχοι επιχειρηματίες. Εκπαίδευση, απολύσεις και προσλήψεις και συνδρομή από συμβούλους ανάπτυξης είναι ο μονόδρομος για τη μετάβαση στο franchise!

 

ΕΣΤΙΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥΣ ΣΑΣ

Ο έξυπνος δικαιοπάροχος είναι αυτός που βασίζει την οργάνωσή του στις δομές και στα κίνητρα των δικαιοδόχων του και αποστολή του είναι να προλαμβάνει και να επιλύει τα προβλήματα των δικαιοδόχων του. Η νέα εποχή για το franchise σηματοδοτείται από τη λέξη κλειδί: franchised oriented company.

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι δικαιοπάροχοι αφορούν στο χώρο του Β2Β, καθώς τις παρέχουν σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις και απαιτούν πολύ μεγαλύτερη προσοχή αφού οι αποδέκτες τους είναι από τη φύση τους πολύ απαιτητικοί.

Επιπλέον, στο γενικότερο πλαίσιο της ορθολογικοποίησης των εσωτερικών δομών και λειτουργιών των επιχειρήσεων διαφαίνεται, πλέον, η επιτακτική ανάγκη για εστίαση στις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Γεγονός που συνεπάγεται την ανάθεση των μη στρατηγικών διεργασιών εκτός εταιρείας (π.χ. αποθήκευση και διανομή). Άλλωστε οι πλέον επιτυχημένες αλυσίδες σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αυτές που έχουν εστιάσει στο franchise και διατηρούν ελάχιστα ιδιόκτητα καταστήματα ή και παραγωγικές μονάδες.

 

Οι νέοι δικαιοπάροχοι θέλουν πάρα πολλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και φυσικά κανένας τους δεν είναι έτοιμος, με αποτέλεσμα όχι μόνο την δική τους αποτυχία, αλλά και την υποβάθμιση του θεσμού, το όνομα του οποίου χρησιμοποιούν, καθώς ο καθένας δηλώνει ό,τι θέλει.

 

Διανύοντας μια νέα οικονομική εποχή και βιώνοντας μια νέα τάξη πραγμάτων για το franchise θεωρούμε, πλέον, αναγκαιότητα την ύπαρξη royalties για κάθε αλυσίδα.