Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ FRANCHISE

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

ΛΙΓΟΙ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ

 

Εδώ και ένα περίπου χρόνο γράφουμε και ξαναγράφουμε, συζητάμε, αναλύουμε, πείθουμε, κατευθύνουμε, υλοποιούμε και υπερασπιζόμαστε την αναγκαιότητα της αλλαγής, μιας συνολικής αλλαγής νοοτροπίας, συμπεριφοράς, δομών και κανόνων που θα οδηγήσει στη νέα εποχή του Franchising.

 

Η αλλαγή στον επιχειρηματικό κόσμο συντελείται, ήδη, μέσα σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι και επηρεάζει άμεσα τις παλιές και τις νέες αλυσίδες δικαιόχρησης, καθώς και όλους όσους ασχολούνται με τον θεσμό, συμβούλους, νομικούς κ.λπ.

Ένα σκέλος ερωτημάτων αφορά στο αν θα μπορέσουν όλοι να συνειδητοποιήσουν τις νέες συνθήκες της αγοράς, αν αυτοί που διαμορφώνουν απόψεις στην ευρύτερη μάζα κατανοούν τη νέα κατάσταση και παράλληλα αν επιθυμούν να αφυπνίσουν την αγορά.

Ένα δεύτερο θέμα αφορά στον προσδιορισμό των νέων κανόνων και στην αποδοχή τους από το σύνολο του κόσμου του franchising.

Τέλος, αν υπάρχει ένας βασικός πυρήνας, όργανο ή μέσο, που θα αναλάβει τον σημαντικό ρόλο συνεχούς επαγρύπνησης και επαναπροσδιορισμού της φύσης και του status του θεσμού και φυσικά αν το επιθυμεί και αν το μπορεί!

 

1. Ποιοί κατανοούν τις νέες συνθήκες;

Οι υφιστάμενες αξιόλογες αλυσίδες που έχουν ξεπεράσει τη κρίσιμη μάζα καταστημάτων, που χαρακτηρίζονται από ωριμότητα, εμπειρία και διάθεση προς ανάπτυξη, διατηρούν σοβαρές οργανωτικές δομές, στελεχωμένες από ανθρώπους με προσόντα και κέφι, δημιουργώντας μια συνολική ομάδα που όχι μόνο αντιλαμβάνεται τα θέματα της νέας εποχής, αλλά και που έχει ξεκινήσει την αντιμετώπισή τους.

Οι νέοι δικαιοπάροχοι, στην πλειοψηφία τους, ωριμάζουν, προσπαθώντας να επιλύσουν θέματα στρατηγικής, συνεργασιών, εγωισμού, σχέσεων, ανάπτυξης, χρηματοροών κ.λπ. Κάποιοι, επενδύοντας σε σκέψη και χρήμα, δημιουργούν τις κατάλληλες δομές και διασφαλίζουν σταθερά τις συνθήκες μακροχρόνιας ανάπτυξής τους. Αυτούς απαρτίζουν οι επιχειρηματίες που διαθέτουν γνώση και αντίληψη και είναι εκείνοι που έχουν αντιληφθεί τη νέα τάξη πραγμάτων και έχουν σχεδιάσει ή επανασχεδιάσει το επιχειρηματικό τους σύστημα ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες.

Οι υποψήφιοι δικαιοπάροχοι μπορεί να αποτελούν σοβαρές μικρές αλυσίδες που ξεκινούν έχοντας την απαραίτητη αυτογνωσία και αντίληψη της αγοράς ή και κάποιοι καταστηματάρχες που αναζητούν στο franchise την απάντηση στο ερώτημα του πως θα αυξήσουν τα έσοδά τους εύκολα και γρήγορα.

 

Κάθε δικαιοπάροχος, υφιστάμενος – παλιός, νέος ή υποψήφιος, πρέπει να κατανοήσει την ανάγκη τού να σέβεται τους δικαιοδόχους του και να προσδοκά στη δική του επιτυχία μόνο μέσω της ευμάρειας των συνεργατών του, τότε και μόνο τότε του αξίζει να λέει ότι έχει υιοθετήσει το franchising ως στρατηγική ανάπτυξης.

 

Αυτοί που από τη φύση τους πρέπει να έχουν κατανοήσει το νέο περιβάλλον είναι φυσικά οι σύμβουλοι, ή τουλάχιστον όσοι από αυτούς είναι πραγματικά σύμβουλοι και όχι τυχάρπαστοι στο χώρο, χωρίς εμπειρία, πτυχία, γνώση και υποδομές. Βέβαια, το έχω κατανοήσει με το προσπαθώ να συμβάλλω σε ένα καλύτερο franchise, απέχει αρκετά το ένα με το άλλο. Μερικοί σύμβουλοι αντιμετωπίζοντας μια γενικότερη κρίση και προσπαθώντας να επιβιώσουν τολμούν να χειρίζονται τα θέματα του franchise εντελώς πρόσκαιρα και επιπόλαια, παρέχοντας κοπιαρισμένες μελέτες, αγνοώντας τα θεμελιώδη και από τη μια καταστρέφοντας βραχυπρόθεσμα τους πελάτες τους και μεσοπρόθεσμα τον ίδιο τον εαυτό τους και από την άλλη ζημιώνοντας πρόσκαιρα την υγιή ανάπτυξη του θεσμού.

 

2. Ποιοί είναι οι νέοι κανόνες;

Ας μην αναφερθούμε ιδιαίτερα στη νέα κατάσταση, απλά να σας παραπέμψουμε σε προηγούμενα τεύχη μας, καθώς και σε άρθρα μας στο ανά χείρας τεύχος. Απλά να επισημάνουμε ότι τα κύρια χαρακτηριστικά αφορούν στην ύπαρξη και στη διατήρηση:

-        Ισχυρού και διαφοροποιημένου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά.

-        Μηχανισμού συνεχούς βελτίωσης της αλυσίδας.

-        Συστήματος ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής υποστήριξης των δικαιοδόχων.

 

3. Ποιός έχει το κύρος να αναλάβει το βασικό ρόλο και ποιός μπορεί να το πραγματοποιήσει;

Για να ενδυναμωθεί ο κλάδος και να λάβει ο θεσμός στη συνολική επιχειρηματική κοινότητα τη θέση που του αξίζει απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες και συνολική δέσμευση αυτών που θα το επιχειρήσουν. Ο ρόλος του καθοδηγητή ανήκει στον Σύνδεσμο Franchise Ελλάδος, ο οποίος έχει αποδείξει τη θέλησή του. Η προηγούμενη τριετία (πριν λίγες εβδομάδες είχαμε εκλογές και αναδείχθηκε το νέο Δ.Σ.) απέδειξε ότι ο Σύνδεσμος μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Τα μέλη υπερδιπλασιάσθηκαν, το ταμείο έγινε θετικό, αποκτήθηκε έδρα, διοργανώθηκε στη χώρα μας το παγκόσμιο συνέδριο με πρωτοφανή συμμετοχή από το εξωτερικό, το franchise σταμάτησε να εξαιρείται από τις κοινοτικές επιχορηγήσεις και πολλά άλλα. Πλέον το νέο Δ.Σ. ως συνέχεια του προηγούμενου υπό την προεδρία και πάλι του Ιωάννη Ηλιάδη, ανανεωμένο και συσπειρωμένο με δέσμευση και όραμα προχωρά στην υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και δίνει το δικαίωμα φωνής και συμμετοχής στα συνδεδεμένα μέλη. Κυρίως, όμως, αντιλαμβάνεται τη νέα εποχή και τον σημαντικό ρόλο του Συνδέσμου και υπηρετεί τον θεσμό στο σύνολό του, υπηρετεί το franchise και όχι μόνο τους franchisors, καλεί δικαιοδόχους ως μέλη του, δημιουργεί συγκεκριμένο πλάνο δράσης και για πρώτη φορά στην ιστορία του δημιουργεί και στελεχώνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή, θέτοντας συνεχή κριτήρια αξιολόγησης των μελών του ενισχύοντας το κύρος και τη δύναμή του. Δρα αποτελεσματικά και έχει ως όραμα τη «επαναδημιουργία» του συνδέσμου του ισχυρού franchise, ενός premium συνδέσμου, όπου τα μέλη του θα νιώθουν τιμή να ανήκουν σε αυτόν και θα απολαμβάνουν κύρος και εμπιστοσύνη, μέσα σε ένα περιβάλλον που θα δημιουργεί και θα διαχέει τη γνώση, αναδεικνύοντας τον θεσμό σε κάθε του πτυχή.

Ο Σύνδεσμος έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να επανατοποθετήσει τον θεσμό στην επιχειρηματική κοινωνία και έχει δεσμευθεί ομόφωνα, πλέον, στην επίτευξη του οράματος και των στόχων του. Όλοι μας, πλέον, δεν έχουμε καμιά δικαιολογία αντίρρησης ή αδράνειας και οφείλουμε να εναρμονιστούμε και να συμβάλλουμε στο Νέο Όραμά (μας)!