η ΚΡΙΣΗ, η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ και το FRANCHISE

 

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία, στην παραγωγή, στην διακίνηση των αγαθών και στην γνώση έχουν δημιουργήσει μια νέα οικονομική κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, που αντιλαμβανόμαστε αρκετά έντονα και στη χώρα μας. Η πυροδότηση του πληθωρισμού λόγω των αυξήσεων του πετρελαίου, η νέα εισοδηματική πολιτική και οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν μέρος των όλων και έχουν επιφέρει μια πολύ άσχημη ψυχολογία, η οποία πλήττει ακόμη και το κύρος του τραπεζικού συστήματος. Τα απαισιόδοξα σενάρια διαδέχονται το ένα το άλλο και η κάθε επιχείρηση οφείλει να σχεδιάσει τη δική της πορεία μέσα σε ένα τοπίο, που για κάποιους είναι από θολό ως άγνωστο και για κάποιους άλλους, όμως, προσφέρει ευκαιρίες προς αξιοποίηση. Οι Mikhail Bakunin, Friedrich Nietzsche και Werner Sombart έδωσαν τη βάση και ο Joseph Schumpeter παρουσίασε μεταγενέστερα αρκετά αναλυτικά μια επίκαιρη // για μια ακόμη φορά // θεωρία, αυτή της Δημιουργικής Καταστροφής {Creative Destruction}…

 

Μέσα από την Καταστροφή πηγάζει η Δύναμη και η Έμπνευση για Δημιουργία και Καινοτομία.

 

Η λογική της Δημιουργικής Καταστροφής βασίζεται στην διαπίστωση ότι οι μηχανισμοί της αγοράς οδηγούν σε αλλαγές που μεταβάλλουν ριζικά το οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον. Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν υφιστάμενα concepts, επιχειρήσεις, προϊόντα, ιδέες και πρακτικές ως παρωχημένα και αναδεικνύουν στο προσκήνιο καινούργιες ιδέες, συνήθειες, προϊόντα, concepts, επιχειρήσεις, δίκτυα.

Παλαιότερα οι αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία λάμβαναν χώρα σταδιακά, με αποτέλεσμα την ενσωμάτωσή τους στη ζωή μας σχετικά ομαλά, σε διάρκεια δυο – τριών γενιών. Πλέον, οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας και των επικοινωνιών έχουν δημιουργήσει το ιδανικό περιβάλλον που «εκπυρσοκροτεί» νέες καταστάσεις και δεδομένα και καθιερώνει διαφορετικά lifestyles και προτεραιότητες.

 

Το μοναδικό διατηρητέο Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μιας επιχείρησης αποτελεί σήμερα η Ικανότητά της για Αλλαγή, Προσαρμογή και Εξέλιξη.

 

Με στόχο την επιβίωση και την ανάπτυξη, οι αλυσίδες franchise οφείλουν, σήμερα, να χαράξουν νέους δρόμους και να διαβούν προς την ευημερία, αποφεύγοντας τα τετριμμένα και φθαρμένα μονοπάτια του καθιερωμένου.

Δυναμικές και συλλογικές κατά την συγκέντρωση και αξιολόγηση των δεδομένων της αγοράς, οι αλυσίδες franchise, από τη φύση τους, διαθέτουν την απαιτούμενη ευελιξία που τους δίνει το δικαίωμα να αντιδράσουν με ταχύτητα, αλλάζοντας τις παραδοσιακές λειτουργίες τους και διασφαλίζοντας την επιβίωσή τους στα νέα δεδομένα.

Λαμβάνοντας υπόψη μας τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται σε καθημερινό επίπεδο και τη νέα κοινωνική πραγματικότητα στην οποία καλούνται να ζήσουν και να αντιληφθούν οι καταναλωτές, οι αλυσίδες franchise που αναζητούν κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ικανό να τους προσδώσει επιτυχία και ανάπτυξη // με άγνωστη ωστόσο χρονική διάρκεια// οφείλουν να εστιάσουν και να εκμεταλλευθούν τις αντιλαμβανόμενες από τους καταναλωτές νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

 

Η Κατεύθυνση προς την Επιτυχία για κάθε αλυσίδα franchise είναι μία και γνωστή, ο Δρόμος, οι Δυσκολίες και οι Προοπτικές είναι διαφορετικές για κάθε μια, όπως και οι Ικανότητες και η εκάστοτε Κουλτούρα.