FRANCHISE

Η ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΝΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

 

Οι περισσότεροι νέοι επιχειρηματίες, τόσο δικαιοδόχοι, όσο και δικαιοπάροχοι, επιθυμούν να αποκτήσουν πολλά χρήματα και ταυτόχρονα να ηγούνται της επιχείρησής τους. Οι δυο ανωτέρω συνιστώσες, που προσδιορίζουν τις «συνηθισμένες» ανάγκες και προσδοκίες των εκκολαπτόμενων νέων επιχειρηματιών, εκπληρώνονται γενικά πολύ δύσκολα. Ωστόσο, η Δικαιόχρηση προσφέρει το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον και κουλτούρα που διασφαλίζει την «χρυσή τομή» και ανάγεται σε μια εξαιρετική φιλοσοφία συνεργασιών και ανάπτυξης.

 

Οι νέοι επιχειρηματίες ως δυνητικοί δικαιοδόχοι αφήνουν κατά μέρος την πλήρη ανεξαρτησία που τους προσφέρει μια αυτόνομη και εντελώς ανεξάρτητη δραστηριότητα και επιλέγουν να ενταχθούν σε μια αλυσίδα δικαιόχρησης, η οποία τους παρέχει ένα «μίγμα» ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, το οποίο συνίσταται στο αναγνωρισμένο brand name, στη χρήση ενός αποδεδειγμένα ικανού επιχειρηματικού συστήματος και στη διαρκή υποστήριξη.

Οι franchised επιχειρήσεις των δικαιοδόχων επιτυγχάνουν και ευημερούν καθώς διοικούνται από ανθρώπους που έχουν επενδύσει στη δική τους επιχείρηση, ανεξάρτητα αν η αρχική ιδέα προήλθε και εξελίσσεται από τον δικαιοπάροχο. Η επιλογή, σε κάθε περίπτωση, είναι δική τους και αισθάνονται περήφανοι για αυτή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο πιστεύουν ότι μπορούν να οδηγήσουν την επιχείρησή τους στην επιτυχία, αυτοπαρακινούνται και οδηγούνται στην επίτευξη της επαγγελματικής – επιχειρηματικής ολοκλήρωσής τους, όταν δημιουργήσουν ικανά κέρδη και, όταν ενδεχομένως, επενδύσουν και πάλι στο ίδιο ή σε άλλο σύστημα franchise.

Οι δικαιοπάροχοι, ξεκινώντας από μια αρχική ιδέα και όραμα και έχοντας στην διάθεσή τους όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, δημιουργούν μια εξαιρετική ανθρώπινη υποδομή, από στελέχη  και δικαιοδόχους, η οποία συνεισφέρει τα μέγιστα στην υλοποίηση των οραμάτων τους. Παράλληλα, επιλέγοντας την Δικαιόχρηση ως στρατηγική ανάπτυξης, αποφασίζουν και δέχονται αφενός να «μοιρασθούν» τα συνολικά κέρδη που θα μπορούσαν να έχουν αν δημιουργούσαν ιδιόκτητο δίκτυο και αφετέρου να τυποποιήσουν τεχνοκρατικά το επιχειρηματικό μοντέλο τους και το σύστημα λειτουργίας τους, «εγκαταλείποντας» σε μεγάλο βαθμό το προσωπικό στυλ και απόψεις τους.

Η συνδυασμένη συναισθηματική σχέση με τις επιχειρήσεις τους και η υπεραισιοδοξία του οράματος δικαιοδόχων και δικαιοπαρόχων δημιουργεί το ιδανικό δίπτυχο της επιτυχίας κάθε αλυσίδας δικαιόχρησης και εξυψώνει τον θεσμό από ένα απλό επιχειρηματικό μοντέλο σε μια εξαιρετική φιλοσοφία συνεργασιών, η οποία αναβαθμίζεται με τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων του management και δημιουργεί με τεχνοκρατικό τρόπο ισχυρότατα δίκτυα.

Η εξέλιξη κάθε αλυσίδας έρχεται όταν σε πρώτη φάση οι αρχικοί ιδρυτές της αντιληφθούν την ανάγκη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και συνολικής υποστήριξης. Η συνειδητοποίηση της «νέας» κατάστασης συνήθως συμβαίνει όταν έχουν «παγιώσει» τους ρυθμούς ανάπτυξής τους ή όταν η ίδια η αγορά φανερώνει σημάδια απαξίωσης του concept τους. Σε δεύτερη φάση, όταν θεωρήσουν ότι οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι τους ή το αρχικό πάθος τους δεν είναι αρκετά για να τους επιτρέψουν να ολοκληρώσουν το όραμά τους, αναζητούν, συνειδητά ή υποσυνείδητα, το νέο «συνέταιρο» που με την βοήθειά του θα εκμεταλλευθούν τις νέες ευκαιρίες της αφοράς.

 

η Δικαιόχρηση προσφέρει το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον και κουλτούρα που διασφαλίζει την «χρυσή τομή» μεταξύ των προσδοκιών και των δυνατοτήτων των νέων επιχειρηματιών και ανάγεται σε μια εξαιρετική φιλοσοφία συνεργασιών και ανάπτυξης.