Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ

 

Είμαστε όλοι μας αντιμέτωποι με μια ριζική και συνολική νέα κατάσταση στην αγορά. Παρακολουθούμε συγκλονιστικές αλλαγές στην κοινωνία μας, σε παγκόσμιο επίπεδο, που διαμορφώνουν ένα χαοτικό πλαίσιο, που διαμορφώνει σκληρές συνθήκες ανταγωνιστικότητας, αβεβαιότητας και αντιφάσεων. Ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει τόσο νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, όσο κινδύνους και απειλές. Το βασικό ερώτημα των σύγχρονων επιχειρήσεων αφορά στον προσδιορισμό και στην διαχείριση των μοναδικών χαρακτηριστικών που θα προσφέρουν καινοτομική αξία, θα τις αναδείξουν και θα τις διατηρήσουν ως εξαιρετικές.

 

Διανύουμε πλέον την 3η ριζική αλλαγή της κοινωνίας μας, με άμεσο αντίκτυπο σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθ’ όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου. Μετά την βιομηχανική επανάσταση και με το τέλος του 20ού αιώνα, όπου βασίλεψαν δεκάδες ακρωνύμια (TQM, JIT, Knowledge Management κ.λπ.) έχει προβάλλει μια νέα δυναμική, η οποία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο αποκρυστάλλωσης, καθώς δεν έχουν τακτοποιηθεί (ή και φανερωθεί) ακόμη όλα τα κομμάτια του παζλ.

Οι οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές μάς υποχρεώνουν να σκεφτόμαστε και να δραστηριοποιούμαστε ριζοσπαστικά. Ζούμε εντός ενός ταχύτατα εξελισσόμενου πλαισίου, μέσα σε ένα κόσμο που αλλάζει και αναδιαμορφώνεται ραγδαία. Οι αγορές, ο ανταγωνισμός, η οργάνωση, η στρατηγική μας επαναπροσδιορίζονται λόγω της αβεβαιότητας και της πολυπλοκότητας της νέας κατάστασης. Το μέλλον θα είναι άκρως διαφορετικό από το παρόν. Δεν θα είναι προέκτασή του. Θα είναι μη γραμμικό και θα προσδιορίζεται μέσω μιας σειράς ασυνεχειών.

Οι επιχειρήσεις αποκτούν νέο ρόλο στην σημερινή και μελλοντική κοινωνία και οικονομία και διαμορφώνουν νέο όραμα, προορισμό και προοπτική, διεκδικώντας τη θέση του πλέον σημαντικού θεσμού, καθώς όλοι οι άλλοι (οικογένεια, κράτος, εκκλησία, εκπαιδευτικό σύστημα, πολιτικά κόμματα) αποδυναμώνονται σταθερά και σταδιακά.

Οι αυριανοί νικητές, οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν, είναι αυτές που θα εξελίσσονται και θα αναπτύσσονται συνέχεια, θα δημιουργούν και θα διατηρούν ισχυρά διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, καθώς και στιβαρές υποδομές. Αυτές που θα δημιουργήσουν, θα προσδιορίσουν και θα διαχειρισθούν εκείνα τα μοναδικά χαρακτηριστικά σας που θα διασφαλίσουν ισχυρά και διαφοροποιημένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τόσο για τους καταναλωτές και πελάτες, όσο και για τους συνεργάτες και μετόχους τους. Αυτές που θα πρωτοστατούν στις εξελίξεις, θα επαναπροσδιορίζουν τους κλάδους τους, θα δημιουργούν νέες αγορές, θα δημιουργούν νέους δρόμους, θα επανεφευρίσκουν τους κανόνες, θα αμφισβητούν καθιερωμένα. Αυτές που επινοούν τον κόσμο και όχι αυτές που ανταποκρίνονται σε αυτόν. Αυτές που τους αξίζει να αναφέρονται ως Εξαιρετικές Επιχειρήσεις.

Νέες στρατηγικές, που εστιάζουν στο μέλλον, που διαμορφώνουν τις αγορές, που διασφαλίζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που εμπεριέχουν περιβάλλον καινοτομίας, προσδιορίζουν την ικανότητα των επιχειρήσεων να ευημερήσουν στο πλαίσιο του νέου ρόλου τους στην κοινωνία και να φανούν αντάξιες του κοινωνικού καθήκοντός τους, εξισορροπώντας την οικονομική με την κοινωνική διάστασή τους.

Έχει πλέον διαμορφωθεί, από διακεκριμένους διανοητές του management, το πλήρες ιδεολογικό, φιλοσοφικό και εννοιολογικό υπόβαθρο μέσω του οποίου διαμορφώνεται η νέα κατάσταση για τις επιχειρήσεις ανά την υφήλιο. Με εφόδια την γνώση, την ικανότητα αέναης μάθησης, την πίστη και την δέσμευση, οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να ευημερήσουν και να πρωταγωνιστήσουν στις αλλαγές που έρχονται.

 

Ζούμε εντός ενός ταχύτατα εξελισσόμενου πλαισίου, μέσα σε ένα κόσμο που αλλάζει και αναδιαμορφώνεται ραγδαία. Οι αγορές, ο ανταγωνισμός, η οργάνωση, η στρατηγική μας επαναπροσδιορίζονται λόγω της αβεβαιότητας και της πολυπλοκότητας της νέας κατάστασης. Οι επιχειρήσεις αποκτούν νέο ρόλο στην σημερινή και μελλοντική κοινωνία και οικονομία και διαμορφώνουν νέο όραμα, προορισμό και προοπτική.