FRANCHISING ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η επιχειρηματική δραστηριότητα όταν φεύγει πλέον από το στάδιο του σχεδιασμού και περνάει στη διαδικασία της υλοποίησης, οφείλει να εμφανισθεί μέσω ενός φυσικού η νομικού προσώπου. Ο επιχειρηματίας η οι επιχειρηματίες αν είναι πλέον του ενός, πρέπει να αποφασίσουν την μορφή της επιχειρηματικής τους ταυτότητας για την είσοδό τους στην αγορά με την νέα αυτή δραστηριότητα.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι  οι οποίοι καθορίζουν την απόφαση του καθενός για το αν θα ιδρύσει προσωπική επιχείρηση, η κάποια μορφή εταιρείας, που μπορεί να είναι οικονομικοί, φορολογικοί η ακόμα και κοινωνικοί αν για κάποιο λόγο δεν θέλει επίσημα να εμφανίζεται στο συγκεκριμένο concept.

Χωρίς να εμβαθύνουμε νομικά και για την ευκολία της παρούσας ανάλυσης παραθέτουμε επιγραμματικά τις κατηγορίες εκπροσώπησης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας στη σημερινή αγορά.

-        ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Ένας επιχειρηματίας εμφανίζεται με το όνομά του, και τον προσωπικό του Α.Φ.Μ.

-        ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Πλέον του ενός επιχειρηματιών οι οποίοι, με προσυμφωνημένα εταιρικά μερίδια, είναι υπεύθυνοι όλοι μαζί και ο καθένας προσωπικά και με την προσωπικοί τους περιουσία για τις υποχρεώσεις και τις οφειλές της εταιρείας στην αγορά, το δημόσιο και τα ταμεία.

-        ΕΤΑΙΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Πλέον του ενός επιχειρηματιών οι οποίοι όμως δεν ευθύνονται απεριόριστα για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, αλλά σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία και μόνο με αυτό. Σε αυτή την μορφή πρέπει να ορισθεί όμως κάποιος ο οποίος θα ευθύνεται απεριόριστα και θα είναι και ο εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει για την εταιρεία και θα είναι ομόρρυθμος εταίρος.

-        ΕΠΕ ( ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ): Σαν νομικό πρόσωπο ευθύνεται έναντι της αγοράς με το κατατεθειμένο εταιρικό της κεφάλαιο, εκπροσωπείται δε από τον εταίρο ο οποίος έχει ορισθεί καταστατικά ως διαχειριστής, και είναι κατά τον νόμο υπεύθυνος για τις πράξεις της εταιρείας. Υποχρεούται δε να τηρεί λογιστικά βιβλία Γ κατηγορίας.

-        ΑΕ  (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ):Σαν νομικό πρόσωπο ευθύνεται έναντι της αγοράς με το κατατεθειμένο εταιρικό της κεφάλαιο, διοικείται από το Δ.Σ. το οποίο έχει εκλεγεί από την συνέλευση των μετόχων και έχει συγκροτηθεί σε σώμα  αμέσως μετά την ίδρυση της εταιρείας, εκπροσωπείται δε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που είναι και κατά τον νόμο υπεύθυνος για τις πράξεις της εταιρείας. Υποχρεούται  φυσικά να τηρεί λογιστικά βιβλία Γ κατηγορίας, και να ενημερώνει την αγορά δημοσιεύοντας τις αποφάσεις των γενικών της συνελεύσεων στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα που να μην εμφανισθεί στην αγορά με μια από αυτές τις μορφές εκπροσώπησης που περιγράψαμε. Ως εκ τούτου λοιπόν και προς αποφυγή σφαλμάτων, πρέπει για να ληφθεί η σωστή απόφαση για την κατάλληλη μορφή εκπροσώπησης να συμβουλευθούν ο η οι επιχειρηματίες τους εξής ειδικούς:

-        Νομικό για να εξηγήσει αναλυτικά το νομικό καθεστώς της κάθε μορφής εκπροσώπησης.

-        Σύμβουλο επιχειρήσεων για να εξετάσει ποια μορφή εκπροσώπησης συνάδει με την λειτουργία του συγκεκριμένου concept.

-        Φοροτεχνικό για να συγκρίνει και εκτιμήσει την νόμιμα χαμηλότερη φορολογία της συγκεκριμένης δραστηριότητας σε σχέση με την μορφή εκπροσώπησης που θα επιλεγεί.

Κ αι οι τρείς αυτοί ειδικοί πρέπει ομόφωνα να καταλήξουν για το είδος της εκπροσώπησης που θα έχει η  επερχόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το αντικείμενο της σημερινής μας ανάλυσης είναι ο συνεταιρισμός. Ειδικότερα δε ο συνεταιρισμός που έχει να κάνει με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του franchising.

Τ ο πρώτο πράγμα  που πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος να επενδύσει σε επιχείρηση που αναπτύσσεται με την μέθοδο του franchising και προτίθεται να συστήσει εταιρεία είναι το εξής:

Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται με την μέθοδο της δικαιόχρησης  (franchisors) έχουν μεγάλη ευαισθησία τόσο στην διαρροή της τεχνογνωσίας τους στον ανταγωνισμό, όσο και στην κακή χρήση του σήματός τους από ακατάλληλους η και κακοπροαίρετους καμιά φορά συνεργάτες. Ως εκ τούτου όταν πρόκειται με την σύμβαση του franchise να συμβληθούν με εταιρεία, απαιτούν:

-        Να εγκρίνουν όλα τα μέλη της εταιρείας και ειδικά αυτούς που ασχολούνται με το management αυτής.

-        Να εγκρίνουν τον εκάστοτε λειτουργικό διευθυντή έστω και αν δεν είναι μέτοχος της εταιρείας.

-        Να εγκρίνουν κάθε αλλαγή στην εταιρική/μετοχική σύνθεση της εταιρείας, όταν αυτό σημαίνει είσοδο νέου εταίρου.

-        Να εγκρίνουν την μερική η ολική πώληση της εταιρείας.

Αυτή είναι η πρώτη ειδοποιός διαφορά μεταξύ των εταιρειών που αναπτύσσονται ελεύθερα στην αγορά και των εταιρειών franchising.

Έχουμε επανειλημμένα τονίσει σε προηγούμενα άρθρα τόσο εγώ όσο και άλλοι αξιόλογοι συνάδελφοι ότι το franchise είναι τρόπος ανάπτυξης αλυσίδων, που για να επιτύχει βασίζεται στην ανθρώπινη συμμετοχή με την έννοια της φυσικής της παρουσίας, και της ενεργής συμμετοχής της στην λειτουργία του κάθε franchise καταστήματος.

Αυτό σημαίνει ότι εφόσον ο franchisee είναι νομικό πρόσωπο, δηλαδή κάποιας μορφής εταιρεία, θα ζητηθεί οπωσδήποτε από τον δικαιοπάροχο, να ορισθεί ένας τουλάχιστον των συνεταίρων ο οποίος θα είναι ο διαχειριστής του καταστήματος όχι κατά ανάγκη ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, αλλά αυτός που θα τρέχει όπως λέγεται το κατάστημα και θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι σε διαρκή επικοινωνία με  την μητρική εταιρεία. Αυτός ο ρόλος είναι πολύ σοβαρός γιατί:

-        Είναι ο άνθρωπος που έχει εκπαιδευτεί στο διαχειριστικό  ρόλο αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας και κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζει όλο το φάσμα της δουλειάς για να μπορεί να ελέγχει τον διευθυντή στο δύσκολο και πολυσύνθετο έργο του.

-        Είναι ο άνθρωπος που διαχειρίζεται κάθε πρόβλημα και καλείται να αντιμετωπίζει όλες τις κρίσιμες καταστάσεις.

-        Είναι η ψυχή της επιχείρησης και αυτός που απορροφά όλους τους κραδασμούς.

-        Στην ουσία είναι ο άνθρωπος που κάνει το concept προσωπική του υπόθεση, και αυτός που πάνω του στηρίζονται τόσο ο δικαιοπάροχος, όσο και  οι συνεταίροι του για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Αυτός ο ρόλος απαιτεί πολλές ώρες απασχόλησης και σε κάποιες περιπτώσεις αποκλειστική και πλήρη παρουσία. Κατά συνέπεια είναι αμειβόμενη θέση. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο για να αποφεύγονται οι τριβές μεταξύ των συνεταίρων. Κάθε μελέτη franchising καθορίζει ποσόν διαχειριστικής αμοιβής για τον υπεύθυνο της επιχείρησης.

Λόγω της ιδιαιτερότητάς του το franchise είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγχεται εσωτερικά από διαδικασίες διαφάνειας δεδομένου ότι πρέπει να έχει πλήρη εικόνα η μητρική εταιρεία των τεκταινόμενων στο κατάστημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια φοροδιαφυγής η εισφοροδιαφυγής  κάτι πολύ συνηθισμένο στις αυτόνομες επιχειρήσεις έστω και αν είναι εταιρείες. Πράγματι εδώ ακόμα και αν συμφωνήσουν για αυτό οι συνεταίροι δεν μπορούν να αποκρύψουν ούτε έσοδα αλλά ούτε και να διαστρεβλώσουν τα έξοδα, καθώς δεσμεύονται για αυτό από την σύμβαση του franchise που έχουν υπογράψει.

Κάθε σύστημα franchise έχει δικό του πρόγραμμα μηχανοργάνωσης και εκπονεί reports ιεραρχικά από τους προϊσταμένους  στον διευθυντή και από αυτόν στον διαχειριστή και στην δικαιοπάροχο εταιρεία, ώστε να υπάρχει μια ροή πληροφορίας από την βάση στην κορυφή της πυραμίδας και το αντίστροφο.

Σαν επίλογο θα ήθελα να επισημάνω στους αναγνώστες μας ότι ο συνεταιρισμός είτε πρόκειται για franchise επιχείρηση είτε για αυτόνομη, πρέπει να επιχειρείται από ανθρώπους που ταιριάζουν σαν χαρακτήρες, γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους, και εκτιμούν ο ένας τον άλλον. Κατά κανόνα οι επιχειρήσεις franchising είναι μικρομεσαίες  και οι ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των συνεταίρων είναι πάντοτε καθοριστικές για την επιτυχία τους.

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, VENTURE ENGINEERS