Είμαστε όλοι μας αντιμέτωποι με μια ριζική και συνολική νέα κατάσταση στην αγορά. Παρακολουθούμε συγκλονιστικές αλλαγές στην κοινωνία μας, τόσο στη χώρα μας, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, που διαμορφώνουν ένα χαοτικό πλαίσιο, που διαμορφώνει σκληρές συνθήκες ανταγωνιστικότητας, αβεβαιότητας και αντιφάσεων.

 

Σήμερα, υποτίθεται ότι διανύουμε μια περίοδο μεγάλης ύφεσης και ριζικών ανακατατάξεων που αλλάζουν τον τρόπο σκέψης του σύγχρονου κόσμου. Ωστόσο, οι προβληματισμοί που απασχολούν τόσο την κοινωνία, όσο και τον επιχειρηματικό κόσμο δεν αφορούν σε κάτι νέο. Όλα τα ζητήματα που έχουν έρθει στο προσκήνιο απασχολούν έντονα τα τελευταία έτη την διεθνή κοινότητα και οι παγκοσμίου φήμης διανοητές έχουν προσδιορίσει τα απαραίτητα εννοιολογικά εργαλεία για να κατανοήσουμε και να προσαρμοσθούμε στη νέα εποχή.

Ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει τόσο νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, όσο κινδύνους και απειλές. Το βασικό ερώτημα των σύγχρονων επιχειρήσεων αφορά στον προσδιορισμό και στην διαχείριση των μοναδικών χαρακτηριστικών που θα προσφέρουν καινοτομική αξία, θα τις αναδείξουν και θα τις διατηρήσουν ως εξαιρετικές. Παράλληλα, καθώς ο κόσμος, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι επιχειρησιακές διεργασίες μετέρχονται σε ολοένα και περισσότερα επίπεδα πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας, ο ρόλος της στρατηγικής έχει καθιερωθεί απόλυτα και αναμφισβήτητα ως η πεμπτουσία του management.

 

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές μάς υποχρεώνουν να σκεφτόμαστε και να δραστηριοποιούμαστε ριζοσπαστικά. Ζούμε εντός ενός ταχύτατα εξελισσόμενου πλαισίου, μέσα σε ένα κόσμο που αλλάζει και αναδιαμορφώνεται ραγδαία. Οι αγορές, ο ανταγωνισμός, η οργάνωση, η στρατηγική μας επαναπροσδιορίζονται λόγω της αβεβαιότητας και της πολυπλοκότητας της νέας κατάστασης. Το μέλλον θα είναι άκρως διαφορετικό από το παρόν. Δεν θα είναι προέκτασή του. Θα είναι μη γραμμικό και θα προσδιορίζεται μέσω μιας σειράς ασυνεχειών.

Οι επιχειρήσεις αποκτούν νέο ρόλο στην σημερινή και μελλοντική κοινωνία και οικονομία και διαμορφώνουν νέο όραμα, προορισμό και προοπτική, διεκδικώντας τη θέση του πλέον σημαντικού θεσμού, καθώς όλοι οι άλλοι (οικογένεια, κράτος, εκκλησία, εκπαιδευτικό σύστημα, πολιτικά κόμματα) αποδυναμώνονται σταθερά και σταδιακά.

Οι αυριανοί νικητές, οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν, είναι αυτές που θα εξελίσσονται και θα αναπτύσσονται συνέχεια, θα δημιουργούν και θα διατηρούν ισχυρά διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, καθώς και στιβαρές υποδομές. Αυτές που θα δημιουργήσουν, θα προσδιορίσουν και θα διαχειρισθούν εκείνα τα μοναδικά χαρακτηριστικά σας που θα διασφαλίσουν ισχυρά και διαφοροποιημένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τόσο για τους καταναλωτές και πελάτες, όσο και για τους συνεργάτες και μετόχους τους. Αυτές που θα πρωτοστατούν στις εξελίξεις, θα επαναπροσδιορίζουν τους κλάδους τους, θα δημιουργούν νέες αγορές, θα δημιουργούν νέους δρόμους, θα επανεφευρίσκουν τους κανόνες, θα αμφισβητούν καθιερωμένα. Αυτές που επινοούν τον κόσμο και όχι αυτές που ανταποκρίνονται σε αυτόν. Αυτές που τους αξίζει να αναφέρονται ως Εξαιρετικές Επιχειρήσεις.

Διανύουμε πλέον την 3η ριζική αλλαγή της κοινωνίας μας, με άμεσο αντίκτυπο σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθ’ όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου. Μετά την βιομηχανική επανάσταση και με το τέλος του 20ού αιώνα, όπου βασίλεψαν δεκάδες ακρωνύμια (TQM, JIT, Knowledge Management κ.λπ.) έχει προβάλλει μια νέα δυναμική, η οποία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο αποκρυστάλλωσης, καθώς δεν έχουν τακτοποιηθεί (ή και φανερωθεί) ακόμη όλα τα κομμάτια του παζλ.

Νέες στρατηγικές, που εστιάζουν στο μέλλον, που διαμορφώνουν τις αγορές, που διασφαλίζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που εμπεριέχουν περιβάλλον καινοτομίας, προσδιορίζουν την ικανότητα των επιχειρήσεων να ευημερήσουν στο πλαίσιο του νέου ρόλου τους στην κοινωνία και να φανούν αντάξιες του κοινωνικού καθήκοντός τους, εξισορροπώντας την οικονομική με την κοινωνική διάστασή τους.

 

ΤΟ franchising

Το Franchising ως στρατηγική αναδεικνύει όλες τις δυνατότητες και τη δυναμική του. Το αφορά σε μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη στρατηγική, που βασίζεται και εστιάζει στον άνθρωπο. Δημιουργεί λιτές και ευέλικτες δομές. Διαμορφώνει περιβάλλον συνεχούς εξέλιξης και μάθησης. Αποτελεί μια σύγχρονη, αποτελεσματική, δοκιμασμένη και επιτυχημένη στρατηγική επιλογή και σχολή.

Με εφόδια την γνώση, την ικανότητα αέναης μάθησης, την πίστη και την δέσμευση, οι σύγχρονες δικαιοπάροχες επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να ευημερήσουν και να πρωταγωνιστήσουν στις αλλαγές που έρχονται.

Στο πλαίσιο της σημερινής περίπλοκης κατάστασης των αγορών, διαπιστώνουμε αφενός ένα σαφές κλίμα αβεβαιότητας και αφετέρου την ύπαρξη εξαιρετικών ευκαιριών, ικανών να αναδείξουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις ικανότητες της επιχείρησής σας. Η πεποίθησή μας είναι ότι απαιτείται, πλέον, επιτακτικά τόσο ο επανακαθορισμός της Στρατηγικής σας που θα δημιουργήσει καινοτομικές υπεραξίες, όσο και η υλοποίηση αυτής βάσει σύγχρονων και αποτελεσματικών εργαλείων. Ο σχεδιασμός της Νέας Στρατηγικής σας οφείλει να προσεγγισθεί ανατρεπτικά δημιουργώντας τη δική σας μοναδική προσέγγιση που θα σας καθιερώσει στην αγορά. Η υλοποίηση της Νέας Στρατηγικής σας οφείλει να πραγματοποιηθεί άμεσα επενδύοντας τους ελάχιστους πόρους, εκμεταλλευόμενοι τα κενά της αγοράς και τις αδυναμίες του ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις.