1.    Γιατί franchising σήμερα;

Η Δικαιόχρηση ως φιλοσοφία επιχειρηματικής δραστηριοποίησης χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά πλεονεκτήματα, που συντελούν στην ταχεία και στιβαρή ανάπτυξη και την αναδεικνύουν ως το απόλυτο μέσο έκφρασης της επιχειρηματικότητας, διασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις και δημιουργώντας σημαντικές υπεραξίες για τους δικαιοπαρόχους, ασφάλεια και εξασφάλιση για τους δικαιοδόχους.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο προτεραιότητα μας αποτελεί η διασφάλιση της επιτυχίας των πελατών μας, τόσο δικαιοπαρόχων, όσο και δικαιοδόχων, καθώς μόνο διά μέσου αυτής επιτυγχάνεται η ισχυροποίηση του θεσμού της δικαιόχρησης στη χώρα μας, ώστε να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας.

Το δυνατό και επιτυχημένο franchise σημαίνει ένα υγιή κλάδο και οφέλη για όλους όσους δραστηριοποιούνται σε αυτόν, αλλά για το σύνολο της οικονομίας μας.

 

2.    Τι πρέπει να έχει υπόψη του ο δικαιοπάροχος;

Κάθε δικαιοπάροχος οφείλει να επαναπροσδιορίσει, σήμερα, τα μοναδικά χαρακτηριστικά του και να τα ενισχύσει ώστε να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά σημεία διαφοροποίησης.

Σήμερα, υποτίθεται ότι διανύουμε μια περίοδο μεγάλης ύφεσης και ριζικών ανακατατάξεων που αλλάζουν τον τρόπο σκέψης του σύγχρονου κόσμου. Ωστόσο, οι προβληματισμοί που απασχολούν τόσο την κοινωνία, όσο και τον επιχειρηματικό κόσμο δεν αφορούν σε κάτι νέο. Όλα τα ζητήματα που έχουν έρθει στο προσκήνιο απασχολούν έντονα τα τελευταία έτη την διεθνή κοινότητα και οι παγκοσμίου φήμης διανοητές έχουν προσδιορίσει τα απαραίτητα εννοιολογικά εργαλεία για να κατανοήσουμε και να προσαρμοσθούμε στη νέα εποχή.

Στο πλαίσιο της σημερινής περίπλοκης κατάστασης των αγορών, διαπιστώνουμε αφενός ένα σαφές κλίμα αβεβαιότητας και αφετέρου την ύπαρξη εξαιρετικών ευκαιριών, ικανών να αναδείξουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις ικανότητες της επιχείρησής σας. Η πεποίθησή μας είναι ότι απαιτείται, πλέον, επιτακτικά τόσο ο επανακαθορισμός της Στρατηγικής για τις σύγχρονες επιχειρήσεις που θα δημιουργήσει καινοτομικές υπεραξίες, όσο και η υλοποίηση αυτής βάσει σύγχρονων και αποτελεσματικών εργαλείων. Ο σχεδιασμός της Νέας Στρατηγικής οφείλει να προσεγγισθεί ανατρεπτικά δημιουργώντας τη μοναδική προσέγγιση για κάθε επιχείρηση, αυτή που θα την καθιερώσει στην αγορά.

 

3.    Ποιά τα βήματα για να δημιουργήσει κάποιος το δικό του δίκτυο;

Η συμβουλευτική εταιρεία μας, η FBS - Franchise Business Services αναβαθμίζει και διαφoρoπoιεί τo υφιστάμενo concept λειτoυργώντας δημιoυργικά και παράλληλα σχεδιάζει και υποστηρίζει τις απαραίτητες ενέργειες και πλάνα υπoδoμών για να διασφαλισθεί η επιτυχία των πελατών της. Η συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία μας οδήγησε στην δημιουργία μιας πρότυπης μεθοδολογίας:

Business Definition

Διαμορφώνουμε την Επιχειρηματική Ιδέα Δικαιόχρησης, ώστε να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του αύριο συντάσσοντας ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό Επιχειρηματικό Πλάνο, που βασίζεται σε νέα μοναδικά διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά και προσδίδει καινοτομική αξία σε καταναλωτές και δικαιοδόχους.

Αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση, προσδιορίζονται τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα, καθορίζεται η στρατηγική ανάπτυξης, συντάσσονται τα πλάνα επικοινωνίας και δημιουργίας υποδομών και οργάνωσης, και διαμορφώνεται το πλήρες Σύστημα Δικαιόχρησης.

Sales & Marketing

Διαμορφώνουμε το Franchise Media Kit για την επικοινωνία της επιχειρηματικής πρότασης και σας παρέχουμε δημοσιότητα σε 300.000 υποψήφιους συνεργάτες σας σε ετήσια βάση. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το Franchise Marketing Plan που σας καθιερώνει στην παρούσα και στη μελλοντική αγορά.

Δημιουργείται το πλήρες υλικό (Franchise Media Kit) για την επικοινωνία της επιχειρηματικής πρότασης και καθορίζεται η στρατηγική και το πλάνο δημοσιότητας.

Business Processes

Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε την εφαρμογή πρότυπων διαδικασιών, που διασφαλίζουν την τήρηση των κατευθυντήριων αρχών και την επίτευξη των στόχων, παρακολουθώντας, ελέγχοντας και βελτιώνοντας τις αποδόσεις.

Συντάσσονται και εφαρμόζονται οι πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας των μονάδων του δικτύου και της μητρικής εταιρείας, καθώς και οι διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και υποστήριξης.

 

4.    Τι πρέπει να προσέχουν οι δικαιοπάροχοι;

Πρώτα απ’ όλα το ίδιο το concept τους, με στόχο να πουλάνε και να κερδίζουν οι δικαιοδόχοι τους, μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έρθει η επιτυχία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το franchising αφορά win – win κατάσταση. Αν υπάρχει «εκμετάλλευση» ή υπερβολική αισιοδοξία από τη πλευρά τους, τα οφέλη τους θα είναι μόνο κέρδη και αυτά ούτε σημαντικά ούτε μακροχρόνια!

Από την άλλη πλευρά για να δημιουργήσει κανείς ένα επιτυχημένο concept θα πρέπει πέρα από τον κλάδο του να γνωρίζει πολύ καλά το συνολικό περιβάλλον της αγοράς, ώστε να καθορίσει και να αναδείξει την καινοτομική αξία που απαιτούν οι καταναλωτές και να μπορεί να δημιουργήσει (ή να διαθέτει) τις κατάλληλες υποδομές για να υποστηρίξει το δίκτυό του.

 

5.    Πώς βρίσκουν σήμερα οι δικαιοπάροχοι τους συνεργάτες τους;

Περιοδικά, έκθεση, internet, υφιστάμενο δίκτυο καταστημάτων, πελάτες, φίλοι, word of mouth. Το ενδιαφέρον της αγοράς για το franchising έχει αυξηθεί, καθώς όλο και περισσότεροι διερευνούν τον τρόπο για να αποκτήσουν είτε ένα επιπλέον εισόδημα ή να αποκτήσουν μια θέση – επιχείρηση χωρίς το ρίσκο της απόλυσης ή μείωσης του μισθού τους. Επιπλέον, αφενός έχει ανέβει το επίπεδο των υποψηφίων και αφετέρου οι τελευταίοι δεν έχουν πλέον υπερβολικές απαιτήσεις απόδοσης και χρόνου απόσβεσης.

Ωστόσο, μόνο μέσω ενός ολοκληρωμένου franchise media plan μπορεί να πετύχει σήμερα κάποιος την αύξηση του δικτύου του, μέσω προσέλκυσης δικαιοδόχων και αυτό ξεκινά με την προετοιμασία (και ικανότητα υποστήριξης) μιας ενδιαφέρουσας επιχειρηματικής πρότασης προς τους υποψήφιους δικαιοδόχους και συνεχίζει, ανάλογα τον κλάδο, το αναπτυξιακό πλάνο και πολλά άλλα, με τον καθορισμό των ενεργειών προώθησης αυτής.

 

6.    Ποιό το παρόν του franchising;

Αύξηση ζήτησης και ποιότητας υποψήφιων δικαιοδόχων.

Μείωση απόδοσης παραδοσιακών τρόπων προσέλκυσης.

Απαίτηση της αγοράς για τεκμηριωμένες επιχειρηματικές προτάσεις να ενθουσιάζουν και να δημιουργούν δικαιολογημένο αίσθημα εμπιστοσύνης.

Παύση εργασιών από δίκτυα που υπέφεραν τα προηγούμενα χρόνια, με το πρόβλημά τους να έχει πλέον φανερωθεί σαν παγόβουνο και μη δυνάμενα να αντεπεξέλθουν σε αυτό.

Επιτυχημένη υιοθέτηση του franchising, ως στρατηγική ανάπτυξης από εταιρείες χονδρικές με σκοπό να αναδιοργανώσουν υγιώς το δίκτυό τους, αλλά και από νέες «φρέσκιες», καινοτόμες ιδέες που τυποποιήθηκαν (και δοκιμάσθηκαν αρχικά) κατά franchising!

 

7.    Ποιό το μέλλον του franchising;

Πολλά έχουν συζητηθεί τους τελευταίους μήνες για ένα νέο franchise, ένα franchise επόμενης γενιάς, που πέρα από το όνομα θα έχει να προσφέρει το κάτι το ανατρεπτικά διαφορετικό στην αγορά. Αν τα λόγια γίνουν έργα, αρκετά γρήγορα, θα μπορούμε να μιλάμε για αύξηση του κλάδου σε ρυθμούς του 25%, κάτι που θα οδηγήσει σε 5 χρόνια σε μια συνολική διείσδυση της τάξεως του 20%. Αν μη τι άλλο, το franchising αφορά στο μοναδικό τρόπο για να ξεκινήσει κάποιος μια επιχείρηση σε πάρα πολλούς κλάδους. Ας αναλογισθούμε ποιος ξεκινά σήμερα ένα noname Σ/Μ, ένα κατάστημα με ρούχα ή αξεσουάρ, ένα fastfoodάδικο; Κανείς λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι το νέο καταστηματάκι του θα μπορεί να συναγωνισθεί την BSB ή τον ΓΡΗΓΟΡΗ, εκτός φυσικά να ανήκει σε μια δικιά του ομπρέλα franchising, ασφάλειας, φήμης, υποστήριξης.

 

8.    Ποιοί θα επιβιώσουν;

Κάποιοι δικαιοδόχοι δεν θα επιβιώσουν. Δυστυχώς! Αυτοί που έκαναν λάθος επιλογές. Αυτοί όμως μπορούν να αλλάξουν ρότα και να συνεργασθούν μια ένα επιτυχημένο (και μελλοντικά!) δίκτυο.

Κάποιοι δικαιοπάροχοι, επίσης, δεν θα επιβιώσουν και αρκετοί έχουν ήδη πάρει την κατιούσα. Είναι αυτοί που μαζί και με τους υπόλοιπους σωστούς επαγγελματίες έβρισκαν κάποιους εύπιστους δικαιοδόχους ή κατέληγαν σε αυτούς που όλοι οι άλλοι είχαν απορρίψει! Μη διαθέτοντας, λοιπόν, ούτε το κατάλληλο δυναμικό δικαιοδόχων, ικανό να αντεπεξέλθει στο δύσκολο σημερινό επιχειρηματικό στίβο, είτε μη έχοντας να προσφέρουν καμιά διαφορά σε δικαιοδόχους τους και σε καταναλωτές, απλά, δεν έχουν λόγο ύπαρξης.

Από την άλλη, όσοι έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα ικανό σύστημα που προσφέρει κύκλο εργασιών και περιθώρια ικανά να αφήνουν κέρδη, σε συνδυασμό με ένα αρκετά πιστό και ικανοποιημένο καταναλωτικό κοινό, ξεχωρίζουν με την προοπτική για ακόμη καλύτερες αποδόσεις και ενθουσιασμένους – πιστούς πελάτες.

 

9.    Τι χαρακτηρίζει ένα concept που θα επιτύχει;

Τα επιτυχημένα concepts διαθέτουν ένα και μόνο κοινό στοιχείο. Έχουν δημιουργήσει, υποστηρίξει και προβάλλει κάτι το μοναδικό και παράλληλα ουσιαστικό και προς τις δυο μεριές και προς τον καταναλωτή και προς τον δικαιοδόχο τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι και οι δυο «πελάτες» τους να είναι ευχαριστημένοι. Χρειάζονται κάτι παραπάνω;

 

10.  Τι ζητά η αγορά;

Τι ζητά η αγορά σήμερα; Μακάρι και να ήξερε! Ζητά τα πάντα. Ποιότητα, τιμή, εξυπηρέτηση, προσφορές, εκπτώσεις. Και παράλληλα τιμωρεί όλους όσους δεν τη σέβονται. Ο κόσμος, λόγω κρίσης, κατάλαβε ότι τα χρήματά του δεν είναι χαρτιά που ανταλλάσσονται, αλλά είναι αποτέλεσμα κόπου του και ότι θα πρέπει να προσέχει την διαχείρισή τους γιατί δεν ξημερώνει κάθε μέρα μια όμορφη μέρα, αλλά ενίοτε έρχονται και δύσκολοι καιροί!

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις που θα κερδίσουν την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη της αγοράς είναι αυτές και μόνο αυτές που θα προκόψουν!