Η Νέα Εποχή επιβάλλει ανασχεδιασμό ρόλου, δομών και κουλτούρας, τόσο της κοινωνίας, όσο και των επιχειρήσεων

50+4 new terms

 

Η νέα κατάσταση που αναφάνηκε λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης έχει δημιουργήσει ένα νέο ασταθές και απρόβλεπτο περιβάλλον, τόσο για την παγκόσμια κοινωνία, όσο και για τον Έλληνα Πολίτη και Επιχειρηματία, οι οποίοι νιώθουν και είναι απροετοίμαστοι να αντιμετωπίσουν μια μακρά περίοδο συνεχών και ταχέων αλλαγών.

Η σημερινή κρίση αλλάζει συνταρακτικά  τις δομές και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, καθώς και τη ζωή και τις συνήθειες των πολιτών. Οι βασικές έννοιες του management, της στρατηγικής, της ηγεσίας, της  εταιρικής διακυβέρνησης, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της ποιότητας, του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, των εργασιακών σχέσεων μετασχηματίζονται σχεδόν από μηδενική βάση, καθώς καταρρίπτονται όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα. Οι πολίτες αλλάζουν την ζωή τους με μείωση δαπανών,  λιγότερο δανεισμό, αποφυγή ρίσκου, συναισθήματα φόβου και ανησυχίας, μείωση της κατανάλωσης, στροφή σε value for money προϊόντα, συμπίεση του οικογενειακού προϋπολογισμού, φροντίδα των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων, μείωση του ελεύθερου χρόνου, προσπάθεια για αύξηση του εισοδήματος.

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε μια νέα περίοδο της παγκόσμιας, της ευρωπαϊκής και της ελληνικής κοινωνίας, κατά την οποία ξεπροβάλλονται σημαντικές ευκαιρίες, τις οποίες όσοι τις αναγνωρίσουν θα κατακτήσουν ηγετικό ρόλο στο χώρο τους, αρκεί να προετοιμαστούν κατάλληλα και οργανωμένα και να μάθουν να διαχειρίζονται τις συνεχείς αναταράξεις και αλλαγές των νέων δεδομένων.

Όσοι ηγηθούν της νέας πραγματικότητας είναι αυτοί που εγκαταλείπουν τη λογική του μόνιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στρέφουν τις προσπάθειές τους στην δημιουργία αλλεπάλληλων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων βραχείας διάρκειας, αυτοί που επανατοποθετούνται στις υφιστάμενες αντιλήψεις, αυτοί που αναθεωρούν τις στρατηγικές τους με έμφαση στην ταχύτητα και στην ευελιξία.

 

  1. mullet franchise

Πρακτική που ακολουθούν franchisors, σύμφωνα με την οποία έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική δομή οργάνωσης, συναλλαγών και επικοινωνίας μεταξύ των δικαιοδόχων τους και των προμηθευτών/ συνεργατών τους, με ελάχιστη συμμετοχή τους στη παρακολούθηση και υποστήριξη του δικτύου τους, καθώς όλες οι διαδικασίες έχουν ανατεθεί βάση συμβάσεων outsourcing.

 

  1. defensive pessimism

Στρατηγική που προσδοκά μια αρνητική έκβαση, σχεδιάζει και λαμβάνει μέτρα για να την αποφύγει.

 

  1. LULU - locally unwanted land use

Real estate project, το οποίο είναι ανεπιθύμητο από την τοπική κοινωνία.

 

  1. shock and awe

Στρατηγική κατά την οποία εξαπολύεται μαζική επίθεση εναντίον των ανταγωνιστών με στόχο να καταρρεύσουν.

 

  1. vasectomy franchise zoning

Περιορισμοί και όροι στις συμβάσεις franchise, βάση των οποίων απαγορεύονται συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες μεταξύ των franchisees.

 

  1. franchise 2.0

Η δεύτερη γενιά του franchise, κατά την οποία τα συστήματα σχεδιάζονται κυρίως προς όφελος των καταναλωτών και των δικαιοδόχων και στη συνέχεια προς όφελος των δικαιοπαρόχων, με στόχο την μακροχρόνια βιωσιμότητα και την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην αγορά.

 

  1. gotcha journalism

Είδος δημοσιογραφίας που στοχεύει στις δημόσιες προσωπικότητες και στις σκανδαλώδεις καταστάσεις.

 

  1. complete franchise system

Ολοκληρωμένο και πλήρες σύστημα franchise, με πλήρη εγχειρίδια, μηχανογραφική υποστήριξη και ανθρώπινες υποδομές στο τμήμα λειτουργίας.

 

  1. Enronomics

Οικονομική πολιτική και στρατηγική που στηρίζονται στις αμφίβολες πρακτικές λογιστικής, τις υπερβολικά αισιόδοξες οικονομικές προβλέψεις, και χωρίς έλεγχο των εξόδων.

 

10.clicks and bricks

Στρατηγική, στην οποία μια επιχείρηση συνδυάζει το online ηλεκτρονικό εμπόριο («clicks») με τα παραδοσιακά καταστήματα λιανικής («bricks»).

 

11.value-based pricing

Πρακτική χρέωσης διαφορετικών τιμών σε διαφορετικούς καταναλωτές για το ίδιο προϊόν, βασισμένη στο πόσο κάθε προϊόν/υπηρεσία αξίζει σε κάθε καταναλωτή.

 

12.vice investing

Στρατηγική επένδυσης που στοχεύει στις επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα που αφορούν στις ανθρώπινες αδυναμίες, όπως το οινόπνευμα, τον καπνό, το τζόγο, και τα όπλα.

 

13.braggables

Τα πράγματα, οι ενέργειες, ή τα αποτελέσματα για τα οποία ένα πρόσωπο μπορεί να καυχηθεί.

 

14.stunt programming

Τηλεοπτικά θεάματα με σκοπό να ωθήσουν τα network's ratings.

 

15.assisted franchise migration

Η σκόπιμη πώληση επιχείρησης franchise, ή η αλλαγή θέσης της όταν ο υφιστάμενος δικαιοδόχος δεν είναι αποδοτικός, ή η υπάρχουσα θέση έχει γίνει ακατάλληλη οφειλόμενη στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών.

 

16.transumer

Καταναλωτές που ταξιδεύουν για να αγοράσουν ή ταξιδιώτες που ταξιδεύουν συχνά και καταναλώνουν έντονα.

 

17.hyper-evolution

Εξαιρετικά γρήγορη εξέλιξη, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα των προκαλούμενων από τον άνθρωπο παραγόντων.

 

18.weapon of mass distraction

Οτιδήποτε αποσπά το πλήθος από τη σκέψη για τα σημαντικά ζητήματα.

 

19.speed mentoring

Παροχή συμβουλών με μια σειρά σύντομων συνομιλιών με εμπειρογνώμονες και συμβούλους.

 

20.single-brand store

Κατάστημα που πωλεί μόνο ένα ενιαίο εμπορικό σήμα.

 

21.asymmetric business warfare

Κατάσταση κατά την οποία οι κύριοι ανταγωνιστές έχουν εμφανώς σημαντικότερες ικανότητες και οι πιο αδύναμοι χρησιμοποιούν καινοτόμες τακτικές.

 

22.cybotage

Δολιοφθορά υπολογιστών, δικτύων, και άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων.

 

23.framily

Οι πιο στενοί φίλοι ενός προσώπου, ιδιαίτερα εκείνοι που αισθάνονται ως μέρος της οικογένειας.

 

24.quarterlife crisis

Συναισθήματα σύγχυσης και ανησυχίας, που βιώνονται από μερικούς ανθρώπους άνω των 20, ειδικά αφού έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους.

 

25.CNN effect

Το αρνητικό αποτέλεσμα στην οικονομία που προκαλείται από τους ανθρώπους που παρακολουθούν τις ειδήσεις κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.

 

26.retrophilia

(ret.troh.FEE.lee.uh) n. An intense attraction for things of the past.

—retrophile n.

 

27.menoporsche

Ανησυχία από μερικούς άνδρες άνω των 50, ειδικά όταν φανερώνουν τα συναισθήματα αυτά με την αγορά ενός sport αυτοκινήτου.

 

28.warm line

Τηλεφωνική υπηρεσία με σκοπό να επιλύει δευτερεύοντα προβλήματα ή να αποτρέπει αυτά από το να γίνουν σοβαρά.

 

29.normal accident

Ένα ατύχημα που είναι το σχεδόν αναπόφευκτο αποτέλεσμα των τεχνολογικών αλληλεπιδράσεων τόσο σύνθετων που δεν μπορούν να προβλεφθούν πλήρως.

 

30.plug and play

Νέος υπάλληλος που χρειάζεται ελάχιστη ή καμία κατάρτιση.

 

31.homedebtor

Ιδιοκτήτης σπιτιού με ένα εξαιρετικά μεγάλο χρέος, απίθανο να εξοφλήσει.

 

32.rejuvenile

Ενήλικος που απολαμβάνει δραστηριότητες που συνδέονται με παιδιά.

 

33.smoking memo

Ένα υπόμνημα, μια επιστολή, ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν αδιάψευστα στοιχεία ενός εγκλήματος.

 

34.kidult

Μέσης ηλικίας άτομο που συνεχίζει να συμμετέχει σε δραστηριότητες νεολαίας.

 

35.CXO

Γενικός όρος για έναν εταιρικό ανώτερο υπάλληλο, όπως ένα CEO (Διευθύνων Σύμβουλος) ή CFO (Διευθυντής Οικονομικών).

 

36.peaknik

Όσοι θεωρούν ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα λιγοστέψουν σύντομα και ότι οι επόμενες ελλείψεις πετρελαίου θα καταστρέψουν τον παγκόσμιο πολιτισμό.

 

37.frugal fatigue

n. Mental exhaustion caused by constant frugality during hard economic times. Also: frugality fatigue.

 

38.work-life balance

Διανοητική κούραση που προκαλείται από τις περιόδους κρίσης μεγάλης διάρκειας.

 

39.ghost work

Μετά από έναν κύκλο απολύσεων, η εργασία που γινόταν από τους προηγούμενους υπαλλήλους και που πρέπει τώρα να αντιμετωπιστεί από το απομένων προσωπικό.

 

40.portfolio worker

Εργαζόμενος που έχει πολλαπλές εργασίες ή συμβάσεις σε πολλά αντικείμενα τομείς με πολλές επιχειρήσεις.

 

41.open-collar worker

Άτομο που εργάζεται στο σπίτι.

 

42.work rage

Ακραίε καταστάσεις σε εργασιακούς χώρους από υπάλληλο που έχει κακομεταχειρισθεί ή έχει απολυθεί.

 

43.stay-at-work mom

Μια μητέρα που επιστρέφει σύντομα στην εργασία της, μετά από τη γέννηση του παιδιού της.

 

44.clockless worker

Υπάλληλος που είναι πρόθυμος να εργαστεί οποιαδήποτε στιγμή, ημέρα ή νύχτα.

 

45.distance work

Εργασία γραφείου που διεκπεραιώνεται από μακρυά.

 

46.boreout

Φυσική ή συναισθηματική εξάντληση και κατάθλιψη, που προκαλείται από την υποαπασχόληση ή την ανεργία.

 

47.mucus trooper

Ένας υπάλληλος με γρίπη που επιμένει να παρουσιαστεί στην εργασία του.

 

48.go postal

Το να γίνει κάποιος εξαιρετικά θυμωμένος, ενδεχομένως στο σημείο της βίας.

 

49.weisure

Ελεύθερος χρόνος που δαπανάται σε εργασία ή σε σχετικούς με αυτή στόχους.

 

50.social jet lag

Κούραση και αποπροσανατολισμός που προκαλούνται με τον καταναγκασμό του σώματος στους αφύσικους ρυθμούς λόγω των υποχρεώσεων εργασίας.

 

51.job spill

Εργασία που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια του προσωπικού χρόνου.

 

52.interrupt-driven

Κατάσταση κατά την οποία η εργασία κάποιου χαρακτηρίζεται από συχνές διακοπές.

 

53.presenteeism

Το συναίσθημα ότι κάποιος πρέπει να παρουσιαστεί στην εργασία του ακόμα κι αν είναι πάρα πολύ άρρωστος, ή να εργασθεί επιπλέον ώρες από το ωράριό του, ακόμα κι αν δεν έχει καμία πρόσθετη εργασία.

 

54.digital nomad

Πρόσωπο που χρησιμοποιεί την τεχνολογία, ιδιαίτερα ασύρματη δικτύωση, για να εργαστεί χωρίς απαίτηση ενός γραφείου ή άλλης σταθερής διεύθυνσης.