FRANCHISE REDESIGN

Στο πλαίσιο των συνεχών, απρόσμενων και με απρόβλεπτη βαρύτητα, αλλαγών στην αγορά, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προβούν στη θεσμοθέτηση διαδικασιών συνεχούς αναδιοργάνωσης πλήρους φάσματος, αν επιθυμούν να παραμείνουν βιώσιμες και κερδοφόρες.

REDESIGN / ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: αφορά στις ενέργειες που οδηγούν σε πλήρη αναθεώρηση ενός concept από την εμφάνιση μέχρι τις διαδικασίες λειτουργίας και τα προσφερόμενα προϊόντα

RESTORATION / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: αφορά στις ενέργειες με τις οποίες ένα δίκτυο καταστημάτων που υπέστη φθορά (π.χ. έχει χάσει την αίγλη του το brand, έχει συμβεί ένα δυσφημιστικό γεγονός, έχουν παλαιώσει τα καταστήματα και ο εξοπλισμός τους) επανέρχεται στην προηγούμενη καλή κατάστασή του

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις κάθε κλάδου και μεγέθους οφείλουν:

  • να κατανοήσουν ότι η αγορά, αλλά και η κοινωνία μας γενικότερα, έχει αλλάξει και έχει εισέλθει σε μία Νέα Εποχή συνεχών αναταράξεων και αλλαγών, και

  • να προσδιορίσουν (ή να ανα-προσδιορίζουν) και αναδεικνύουν συνέχεια τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους,

καθιερώνοντας τη στρατηγική και τις διαδικασίες που τις εναρμονίζουν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Κατά την περίοδο που διανύουμε, οι επιχειρήσεις λειτουργούν εντός ενός πλαισίου αβεβαιότητας,

  • με συνεχείς αλλαγές των κανόνων της αγοράς,

  • με έντονο και απρόσμενο ανταγωνισμό,

  • με αυξημένες και συνεχώς διαφοροποιούμενες απαιτήσεις και συνήθειες των καταναλωτών,

  • με ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις

  • με περιορισμένους οικονομικούς πόρους και έλλειψη τραπεζικής ενίσχυσης,

  • με πλήθος αδυναμιών στην εφοδιαστική αλυσίδα,

  • με αυξημένο κόστος α’ υλών, ενεργειακού κόστους και λοιπών λειτουργικών,

  • με καταναλωτική δύναμη και ψυχολογία που οδεύει σε ιστορικά χαμηλά

Η ανωτέρω κατάσταση δεν είναι άγνωστη ούτε πρωτόγνωρη, και γι αυτό το λόγο κάθε επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της εξελίσσεται και βελτιώνεται από πάντα και για πάντα!

Ωστόσο, σήμερα, λόγω της έντασης των ανωτέρω χαρακτηριστικών αβεβαιότητας, κάθε επιχειρηματικός οργανισμός οφείλει να επικεντρωθεί και να στοχεύσει στην ραγδαία βελτίωση της Αποδοτικότητας, Παραγωγικότητας και της Αποτελεσματικότητάς του (ΑΠΑ), παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες του.

Αν μη τι άλλο, η επίδοση κάθε επιχείρησης αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας τόσο για την επιβίωσή της, όσο και για την κερδοφορία της, έτσι λοιπόν θα πρέπει να διεκπεραιώνει επιτυχημένα και με τους λιγότερους πόρους τις ενδεδειγμένες ενέργειες.

Συγκεκριμένα στον κλάδο του franchising, πολλές αλυσίδες έχουν παρουσιάσει (και συνεχίζουν) διαφορετική εμφάνιση των καταστημάτων τους, όπως και αλλαγές στην προϊοντική γκάμα τους, υλοποιώντας μια μαζική ανακαίνιση του δικτύου τους. Συνήθως αφού έχουν εντοπίσει μείωση στα μερίδια αγορά και φήμης, αποφασίζουν ότι θα πρέπει να αναβαθμίσουν τη θέση τους στην αγορά, μέσω διαδικασιών RESTORATION.

Ωστόσο, απαιτείται θεμελιώδης αναθεώρηση και ριζοσπαστικός επανασχεδιασμός, ώστε να επιτευχθούν οι θεαματικές και ραγδαίες βελτιώσεις, που θα οδηγήσουν την κάθε επιχείρηση στην κορυφή, όπως και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός συστήματος διαδικασιών REDESIGN.

Οι αλυσίδες franchise που εμπεριέχουν στο DNA τους το γονίδιο της αέναους βελτίωσης, είναι αυτές που δεν περιορίζονται σε facelifting των καταστημάτων τους, αλλά έχουν ενσωματώσει μια λογική συνεχούς αναδιοργάνωσης πλήρους φάσματος, συμπεριλαμβάνοντας επιχειρησιακή κουλούρα, διοικητικές δομές, διαδικασίες λειτουργίας, γκάμα προϊόντων, προμηθευτές, παραγωγικές υποδομές, στρατηγικές marketing κ.ο.κ. Τρανό και υπαρκτό παράδειγμα αυτών είναι οι αλυσίδες που για δεκαετίες παραμένουν στις ηγετικές θέσεις της αγοράς και στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Όπως αναφέραμε ανωτέρω, οι αστάθειες στην αγορά αποτελούν βασικό κανόνα στο παιχνίδι των επιχειρήσεων, πάντα υπήρξαν και πάντα θα υπάρχουν - αν και πλέον πιο συχνές και με απρόβλεπτη ένταση, και με την παγκοσμιοποίηση να προσδίδει παγκόσμιο αντίκτυπο σε τοπικά γεγονότα. Οι επιχειρήσεις με υγιή σκέψη και κουλτούρα, αυτές που έχουν πλήρη δέσμευση στο όραμά τους, είναι αυτές που όχι μόνο θα επιβιώσουν, αλλά θα εντοπίσουν και τις ευκαιρίες για αλματώδη ανάπτυξη.


Με εμπειρία ως σύμβουλοι από το 1990 και με πρωταγωνιστικό, θεσμικό και ηγετικό ρόλο στο franchise από το 1998, έχοντας συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία των μεγαλύτερων αλυσίδων franchise και υποστηρίζοντας τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και πλέον καινοτόμα concepts, είμαστε στην διάθεσή σας για να ενισχύσουμε το αναπτυξιακό πλάνο σας και την κερδοφορία σας.

Mπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2106540681 ή μέσω του .Θέλω να ενημερωθώ αναλυτικά