FRANCHISE: Καταλύτης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας

Η επικράτηση του franchise ως καταλύτης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας αντικατοπτρίζει τη σημαντική συνεισφορά του θεσμού στην οικονομία και στην επιχειρηματική κοινότητα και είναι πλέον άκρως εντυπωσιακή, στο πλαίσιο της ανοδικής τάσης της επιχειρηματικότητας παγκοσμίως.

Γιατί το franchise υπερτερεί;

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την αυξανόμενη δημοτικότητα και επιτυχία του franchise ως μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπως:

Επιτυχημένα Συστήματα: Τα συστήματα franchise βασίζονται σε επιτυχημένα και δοκιμασμένα μοντέλα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο για τους νέους επιχειρηματίες και επενδυτές και αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας.

Υποστήριξη και Εκπαίδευση: Οι franchisors παρέχουν στους νέους ιδιοκτήτες καταστημάτων (franchisees) κατάρτιση, υποστήριξη και πρόσβαση σε πληροφορίες και πόρους που τους βοηθούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά την επιχείρησή τους.

Αξιοποίηση Επώνυμου Σήματος: Οι επιχειρήσεις franchise επωφελούνται (συχνά) από την αναγνωρισιμότητα και την καλή φήμη του επώνυμου σήματος που ανήκει στη μητρική εταιρεία.

Αποτελεσματική Προμήθεια και Διαχείριση: Οι επιχειρήσεις franchise επωφελούνται από την αγοραστική δύναμη (οικονομίες κλίμακος) και την αποτελεσματική διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού της μητρικής εταιρείας.

Δυνατότητα Επέκτασης: Οι ιδιοκτήτες franchise συνήθως έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν την παρουσία τους με το να ανοίξουν περισσότερα καταστήματα - μονάδες franchise στην ίδια ή διαφορετική περιοχή (δικαίωμα προτεραιότητας).

Προστασία από τον Ανταγωνισμό: Η παρουσία πολλών καταστημάτων με το ίδιο σήμα παρέχει προστασία από τον ανταγωνισμό καθώς ενισχύει το brand και δημιουργεί πιστό πελατολόγιο και ενισχύει τα μερίδια αγοράς δηλ. τα έσοδα της κάθε επιχείρησης franchise, τόσο συνολικά, όσο και μεμονωμένα.

Διεθνής Επέκταση: Πολλά συστήματα franchise επεκτείνονται σε διεθνές επίπεδο, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους επενδυτές να εισέλθουν σε διεθνείς αγορές.

Γιατί παρατηρείται άνοδος της επιχειρηματικότητας;

Παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από την οικονομική κρίση και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, παρατηρείται ανοδική τάση της επιχειρηματικότητας σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, καθώς:

Κρίση ως ευκαιρία: Σε περιόδους κρίσης, ορισμένοι άνθρωποι βλέπουν ευκαιρίες να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις. Η ανάγκη να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες και οι προκλήσεις που προκύπτουν μπορούν να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να δοκιμάσουν κάτι νέο.

Αλλαγή στις αξίες: Οι νέες γενιές είναι πιο προσανατολισμένες στη δημιουργία και στην επιχειρηματικότητα έναντι της παραδοσιακής μισθωτής εργασίας. Οι ατομικές φιλοδοξίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης.

Τεχνολογική εξέλιξη: Οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση έχουν καταστήσει ευκολότερη την εκκίνηση μιας επιχείρησης. Ο διαθέσιμος εξοπλισμός, οι ψηφιακές πλατφόρμες και η πρόσβαση στο διαδίκτυο επιτρέπουν σε ανθρώπους με μικρότερο κεφάλαιο να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα: Οι επιχειρηματίες συχνά βλέπουν την κρίση ως ευκαιρία για να καινοτομήσουν και να προσφέρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Αυτό μπορεί να τους καθιστά πιο ανταγωνιστικούς σε δύσκολες οικονομικές περιόδου.

Επιθυμία για αυτοαπασχόληση: Πολλοί άνθρωποι επιδιώκουν την αυτοαπασχόληση και τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης ως έναν τρόπο να αποφύγουν την ανεργία ή να επιτύχουν περισσότερη αυτονομία και δημιουργική έκφραση.

Βοήθεια και υποστήριξη: Επιδοτήσεις, επενδυτικά κεφάλαια και υπηρεσίες υποστήριξης για νέους επιχειρηματίες ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Η πανδημία του COVID-19, ειδικά, επηρέασε τις αντιλήψεις των ανθρώπων σχετικά με την εργασία και την κατανάλωση. Ο περιορισμός των ταξιδιών και της ψυχαγωγίας, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που προκλήθηκε από την πανδημία, οδήγησε πολλούς ανθρώπους σε αναθεώρηση των καταναλωτικών τους συνηθειών. Αυτό συνέβαλε στην αύξηση των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών σε πλούσιες χώρες, και σχηματίστηκαν "μαξιλάρια αποταμίευσης". Απ’ ότι φαίνεται, αυτή η αποταμίευση επηρεάζει θετικά την επιχειρηματικότητα, καθώς αυξάνει τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Το ότι περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται να επιχειρήσουν μπορεί να είναι αποτέλεσμα της αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων εξόδου από την κατάσταση της ανεργίας ή της οικονομικής αβεβαιότητας.

Αποτελεί γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για οικονομική ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων εργασίας, ακόμη και σε περιόδους δυσκολιών. Στο πλαίσιο της υποστήριξης και της προώθησης της επιχειρηματικότητας, το franchise κατέχει καταλυτικό ρόλο ως μέσο για την ανάπτυξη της οικονομίας και την ενίσχυση της καινοτομίας.

Ποιό είναι το αντίκτυπο της ανόδου της επιχειρηματικότητας;

Η αύξηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και η στροφή των νέων προς την επιχειρηματικότητα αποτελούν σημαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις δομές και τις λειτουργίες των αναπτυγμένων κοινωνιών, καθώς:

Αλλαγή στις φιλοδοξίες των νέων: Η επιχειρηματικότητα γίνεται ολοένα και πιο ελκυστική για τους νέους, καθώς αναζητούν δημιουργικότητα, αυτονομία και ανεξαρτησία, αντί για παραδοσιακές θέσεις εργασίας.

Μείωση του ενδιαφέροντος για μισθωτή εργασία: Η αυξημένη επιχειρηματικότητα οδηγεί σε μείωση του ενδιαφέροντος για τη μισθωτή εργασία και την προτίμηση της αυτοαπασχόλησης.

Συμβολή στην ανάκαμψη μετά την πανδημία: Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων συνέβαλε στην ανάκαμψη της οικονομίας μετά την πανδημία COVID-19, προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας και διασφαλίζοντας την επιβίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Δημιουργία θέσεων εργασίας: Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων μπορεί να συνεισφέρει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, βοηθώντας έτσι στη μείωση της ανεργίας και της οικονομικής ανασφάλειας.

Υποστήριξη της καινοτομίας: Οι νέες επιχειρήσεις είναι συχνά κέντρα καινοτομίας και προωθούν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και ιδεών που μπορούν να έχουν ευρύτερη επίδραση στην κοινωνία, θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Κλιματική και γεωπολιτική αβεβαιότητα: Οι ανησυχίες σχετικά με τις αλλαγές του κλίματος και τη γεωπολιτική αστάθεια μπορεί να ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα και την ασφάλεια.

Διεθνής επιρροή: Η αύξηση της επιχειρηματικότητας σε διάφορες χώρες μπορεί να έχει διεθνείς επιπτώσεις, ενθαρρύνοντας τον εμπορικό ανταγωνισμό και την ανταλλαγή ιδεών και τεχνολογίας.

Κοινωνική αλλαγή: Οι νέες γενιές που επενδύουν στη δημιουργία επιχειρήσεων μπορεί να έχουν διαφορετικές αξίες και προτεραιότητες από τις παλαιότερες γενιές, προκαλώντας κοινωνικές αλλαγές.

Παρά τα θετικά ανωτέρω στοιχεία, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επιχειρηματικότητα φέρει επίσης τόσο προκλήσεις, όσο και ρίσκα. Ο ρόλος της κυβέρνησης και των φορέων υποστήριξης είναι σημαντικός για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των νέων επιχειρήσεων. Σε αυτό, δε, το σημείο, το franchise αποδεδειγμένα εκμηδενίζει το επιχειρηματικό ρίσκο και αυξάνει τον ρόλο του, ως η απόλυτη έκφραση της επιχειρηματικότητας.

Ας μην ξεχνάμε ότι πολλές νέες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την αρχική τους πορεία. Το franchise παρέχει πλήρη και συνεχή κατάρτιση και υποστήριξη, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν οι νέες επιχειρήσεις τις αποδόσεις τους.

Ποιές είναι οι τάσεις που επηρεάζουν το franchise;

Η ανάπτυξη του franchise εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών συνθηκών, των τάσεων στην αγορά, των τεχνολογικών εξελίξεων και άλλων. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε με ακρίβεια την εξέλιξη του franchise, αλλά μπορούμε να αναφέρουμε κάποιες πιθανές τάσεις και εξελίξεις:

Συνεχής Ανάπτυξη: Ο κλάδος/θεσμός του franchise συνεχίζει να αναπτύσσεται παγκοσμίως, με αυξανόμενο αριθμό εταιρειών που επιλέγουν το μοντέλο αυτό για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Εγγυημένη Επιτυχία: Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, άνω του 80% των συστημάτων franchise εξακολουθούν να είναι επιτυχημένα μετά την πρώτη πενταετία λειτουργίας τους.

Κλαδικές Τάσεις: Σε ορισμένους κλάδους, όπως τεχνολογία, υγεία, διατροφή και αειφορία, ενδέχεται να παρατηρηθεί αύξηση, καθώς αυξάνεται η σχετική ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες.

Κοινωνικές Τάσεις: Η επικράτηση κοινωνικών τάσεων, όπως η αποδοχή της επιχειρηματικότητας και η αναζήτηση της αυτοαπασχόλησης, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των ατόμων που ενδιαφέρονται να γίνουν franchisors ή franchisees.

Ψηφιακή Μετάβαση: Η ψηφιακή τεχνολογία θα συνεχίσει να επηρεάζει τη λειτουργία των συστημάτων franchise. Πλέον, εμφανίζονται όλο και περισσότερες τεχνολογικές καινοτομίες και εφαρμογές, αυτοματισμοί και διαδικτυακές πλατφόρμες που ενισχύουν τη διαχείριση και την απόδοση των επιχειρήσεων franchise.

Ανάπτυξη σε Παγκόσμιο Επίπεδο: Ορισμένα franchise συστήματα θα επεκτείνουν την παρουσία τους πέραν των εθνικών συνόρων και θα επιδιώξουν την παγκόσμια ανάπτυξη.

Κριτήρια Επιλογής: Οι επενδυτές και οι επιχειρηματίες που αναζητούν στο franchise επιχειρηματικές ευκαιρίες θα είναι πιο επιλεκτικοί και θα δίνουν προτεραιότητα σε συστήματα που προσφέρουν πραγματική αξία και αποδεδειγμένη κερδοφορία.

Επίδραση Οικονομικής Κρίσης: Κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων, η ανάπτυξη του franchise μπορεί να επηρεαστεί. Ωστόσο, ορισμένοι τομείς, ενδέχεται να ευημερούν κατά τη διάρκεια κρίσεων (π.χ. street food, stock houses).

To franchise προσαρμόζεται συνέχεια στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, και αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις, εδραιώνοντας τον ρόλο τους ως καταλύτη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Θέλω να ενημερωθώ αναλυτικά