1.    Πώς μπορούν οι επιδοτήσεις να ωφελήσουν τον κλάδο του franchising;

Μπορούν να προσδώσουν εξαιρετικό δυναμισμό στον κλάδο. Σήμερα, μέσω των ΠΕΠ, κάθε κατάστημα που ανήκει σε ένα δίκτυο franchising και έχει καταθέσει δυο χρονιές δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων μπορεί να επιδοτηθεί από 55% έως 65% για να ανακαινισθεί ή για να ξεκινήσει ένα νέο υποκατάστημα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνονται τα υπάρχοντα δίκτυα, και μπορούν να προβούν σε ολοκληρωμένες ενέργειες ανακαίνισης και αλλαγής εταιρικής ταυτότητας. Επίσης, μπορούν να αυξήσουν το πλήθος των μονάδων τους υποστηρίζοντας τους υφιστάμενους συνεργάτες τους να ξεκινήσουν ένα νέο κατάστημα.

Το πρόγραμμα δίνει, επίσης, την ευκαιρία σε αυτόνομα καταστήματα να ενταχθούν σε ένα δίκτυο franchising, απολαμβάνοντας όλα αυτά τα οφέλη και προνόμια που θα τα καταστήσουν ανταγωνιστικά!

Δυστυχώς, δεν υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης για νέους επιχειρηματίες που διερευνούν την προοπτική να ενταχθούν σε ένα δίκτυο δικαιόχρησης, ένα γεγονός, όμως, που στην πράξη δεν είναι τόσο σημαντικό, καθώς τα σχετικά προγράμματα χαρακτηρίζονται από μικρό συνολικό προϋπολογισμό.

 

2.    Ποιά είναι τα πλέον ενδιαφέροντα προγράμματα επιδοτήσεων σχετικά με το franchising;

Όπως αναφέραμε προηγουμένως το πλέον ενδιαφέρον πρόγραμμα είναι αυτό των ΠΕΠ, καθώς επιδοτεί νέο υποκατάστημα, ανακαίνιση ή και μετατροπή. Ένα πρόγραμμα με πολύ καλό συνολικό προϋπολογισμό, δηλ, πλήθος αναμενόμενων εγκρίσεων, δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής και εμπειρία διαχείρισης από τις τράπεζες που έχουν αναλάβει το πρόγραμμα.

 

3.    Ποιό είναι το γενικότερο νέο πλαίσιο των προγραμμάτων για επιδοτήσεις;

Τα ποσοστά επιδότησης έχουν αυξηθεί, υπάρχει γενικά η δυνατότητα προκαταβολής, τα κριτήρια αξιολόγησης των επιχειρήσεων είναι περισσότερο ευνοϊκά. Δίνεται βάρος σε πράσινες επενδύσεις, δηλ. ενέργειες φιλικές προς το περιβάλλον. Ευνοείται η καινοτομία και η χρήση σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής.

 

4.    Ποιό είναι ένα τυπικό χρονοδιάγραμμα;

Ένα τυπικό χρονοδιάγραμμα αφορά σε εγκρίσεις μερικούς μήνες μετά την κατάθεση, από 3 έως 7, και σε ελέγχους που θα γίνουν μετά από 1 – 2 μήνες από την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής από τον εκάστοτε δικαιούχο, καθώς και λήψη της επιχορήγησης μετά από το πολύ 6 μήνες από την διενέργεια του ελέγχου, υπό κανονικές πάντα συνθήκες.

 

5.    Πριν αποφασίσει κάποιος να ενταχθεί σε επιδότηση τι πρέπει να έχει υπόψη του;

Αυτό που πρέπει να έχει υπόψη του, είναι ότι δεν επενδύουμε λόγω επιδότησης, αλλά επιδοτούμαστε λόγω επένδυσης. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν επενδυτικές ανάγκες και ένα σχετικά επαρκές κεφάλαιο για να καλυφθούν οι απαιτούμενες εκταμιεύσεις, καθώς για να λάβει ο οποιοσδήποτε την επιδότηση θα πρέπει να έχει εξοφλήσει τους προμηθευτές του, εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει υποβάλλει και ακολουθεί. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν νοείται εξόφληση μέσω μεταχρονολογημένης που λήγει μετά το πέρας του χρονοδιαγράμματος και μετά τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές/ ομάδα ελέγχου.

 

6.    Τι πρέπει να έχει υπόψη του κάθε επιχειρηματίας που επιθυμεί να καταθέσει ένα φάκελο;

Ο κάθε φάκελος υπαγωγής περιλαμβάνει μια «έκθεση» όπου αναγράφονται τα γενικά στοιχεία της επιχείρησης και το ιστορικό της, περιγράφεται το επενδυτικό σχέδιο και οι στόχοι αυτού. Παράλληλα, επισυνάπτονται τα νομιμοποιητικά στοιχεία και οι προσφορές των προμηθευτών. Οι επιχειρηματίες πρέπει να δώσουν βάρος στα κάτωθι σημεία:

-        Να εφοδιασθούν με τους νέους ΚΑΔ, καθώς είναι υποχρεωτική η αναγραφή τους και υπάρχει περίπτωση να ισχύει ή όχι η επιλεξιμότητά τους σε σχέση με τους παλιούς ΚΑΔ.

-        Να τσεκάρουν ότι διαθέτουν όλα τα δικαιολογητικά, με κρίσιμο σημείο την άδεια λειτουργίας από το υπουργείο ανάπτυξης για τις μεταποιητικές.

-        Να «τσιμπήσουν» λίγο προς τα πάνω τις προσφορές των προμηθευτών, καθώς αναμένονται μερικές περικοπές των προϋπολογισμών.

-        Να εκτιμήσουν με ασφάλεια τις νέες θέσεις εργασίας.

-        Να προετοιμάσουν μια άρτια πρόταση και να δώσουν την απαραίτητη προσοχή σε κάτι που μπορεί να τους αποφέρει 100.000 ευρώ!

 

7.    Ποιό το κόστος κατάθεσης ή και διαχείρισης;

Το κόστος κατάθεσης και διαχείρισης ορίζεται από το πρόγραμμα σε max 2.000 ευρώ. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι φορείς που αναλαμβάνουν το όλο πρόγραμμα δωρεάν και αρκετές εταιρείες συμβούλων που το ξεπερνούν. Σε κάθε περίπτωση η προκαταβολή θα πρέπει να είναι μικρή, ενίοτε ενδεικτική.

 

8.    Πώς μπορεί να ενημερώνεται κάποιος για τα προγράμματα επιδοτήσεων;

Μπορείτε να πληροφορείστε από το franchise.gr ή από τους διαδικτυακούς τόπους των ΥΠΑν ή του ΕΣΠΑ. Πολλές εταιρείες συμβούλων ανακοινώνουν με λεπτομέρεια τα νέα προγράμματα στο site τους και μερικές έχουν υπηρεσία διαρκούς ενημέρωσης μέσω newsletters.

 

9.    Ποιές είναι οι τάσεις στα προγράμματα επιδοτήσεων;

Μεγαλύτερες επιδοτήσεις, προκαταβολές και ενέργειες που προωθούν την καινοτομία και την πράσινη επιχιερηματικότητα.

 

10.  Ποιά η πολιτική του ΥΠΑΝ αναφορικά με το franchising;

Το ΥΠΑΝ αναγνωρίζει το franchising ως ξεχωριστό κλάδο, με αποτέλεσμα να θέτει ανώτατο όριο στο σύνολο των προτάσεων που θα κατατεθούν στο πλαίσιο των ΠΕΠ. Από την άλλη, ενίοτε εξαιρεί το franchising, σε προγράμματα για νέους επιχειρηματίες και στα περισσότερα το θεωρεί απλά ως ένα τρόπο συνεργασίας και το εντάσσει στο εμπόριο ή στις υπηρεσίες.